Erityisryhmien bändiopetus

Erityisryhmien bänditoiminnassa tarjotaan soitonopetusta bändisoittimissa: kitara, basso, rummut, rytmisoittimet, koskettimet ja laulu. Ryhmämuotoinen opetus yksilöidään jokaisen kohdalla erikseen huomioiden yksilölliset valmiudet ja haasteet. Yhteismusisointi tarjoaa mahdollisuuden musiikista nauttimiseen, itseilmaisuun ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Metodina kuvionuotit. Bändisoiton aloittaminen ei edellytä aiempaa musiikkitaustaa.

Opetus jakautuu syys-sekä kevätlukukauteen.
Oppituntien pituus 60min.

Opetuskertoja:

Syksyllä 14krt. (230€)
Keväällä 16krt. (260€)
Kokeilujakso 3krt. (80€)

Uudella oppilaalla on ensimmäisen opiskelulukukauden aikana mahdollisuus kolmen opetuskerran tutustumisjaksoon, jonka aikana on päätettävä lopettaako opiskelun kolmen kerran jälkeen vai sitoutuuko opintoihin koko lukukaudeksi.

Turun NMKY:n Musiikkiopiston toiminta on jäsentoimintaa. Musiikkiopistossa opiskelu edellyttää vuosittaisen jäsenmaksun maksamista.
Jäsenmaksu vuodelle 2017 on alle 16-vuotiailta 10 €, sitä vanhemmilta 20 €.  

Opetus on asiakkaan itsensä kustantamaa harrastetoimintaa. Oppilas sitoutuu opetukseen lukukausi kerrallaan. Muutoksista voidaan sopia tapauskohtaisesti. Kuljetuksien ja aikataulujen organisoimiseksi musiikkiopiston ja toimintakeskuksien yhteistyö on tärkeää.

Musiikkiopistoon ilmoittaudutaan sähköisen Lyyti-järjestelmän kautta.
Annettuasi tarvittavat tiedot oma opettajasi ottaa sinuun yhteyttä
tuntien sopimista varten. Ilmoittaudu erityisryhmien bändiin tästä

HUOM! Muistathan ennen ilmoittautumista olla ensin opettajaan yhteydessä
ja varmistaa, että oppilaspaikkoja on vapaana.

Taru Nevavuori Musiikkiterapeutti
040-5045456 taru@nevavuori.fi