Yökoris toimintamallina

Turvallisuus ja viihtyvyys niin alueellisesti kuin yhteisö- ja yksilötasolla ovat tärkeässä osassa nuorten kasvaessa kohti täysivaltaista yhteiskunnan jäsenyyttä. Yökoriksessa uskotaan, että organisoidun ja kiinnostavan toiminnan avulla tavoitetut nuoret kiinnittyvät alueellisesti ja yhteisöllisesti. Positiivisia vaikutuksia voidaan saavuttaa niin konfliktien vähenemisen, etnisen eristäytymisen välttämisen kuin kotoutumisen edistämisen saralla.

Turvallisuus ja viihtyvyys niin alueellisesti kuin yhteisö- ja yksilötasolla ovat tärkeässä osassa nuorten kasvaessa kohti täysivaltaista yhteiskunnan jäsenyyttä. Yökoriksessa uskotaan, että organisoidun ja kiinnostavan toiminnan avulla tavoitetut nuoret kiinnittyvät alueellisesti ja yhteisöllisesti. Positiivisia vaikutuksia voidaan saavuttaa niin konfliktien vähenemisen, etnisen eristäytymisen välttämisen kuin kotoutumisen edistämisen saralla.

Keväällä 2018 käynnistynyt Yökoris -hanke on YMCA Turun koordinoimaa. Toimimme läheisessä yhteistyössä mm. liikuntapalvelukeskuksen ja Turun Tyttöjen Talon kanssa.

Yökorishanke pyrkii tavoittamaan 14-23-vuotiaita nuoria toimimalla lähellä, nuorten omilla toiminta- alueilla. Toimintaa järjestetään kesäisin ulkokentillä ja talvikaudella sisäsaleissa. Toiminta on osallistujille maksutonta ja paikalla on aina Yökorisohjaajia aktivoimassa, pelaamassa ja kohtaamassa nuoria.

Toimintaa järjestetään pääasiassa iltaisin klo 17-22 – ei siis öisin. Yökoriksessa pelataan koripallon lisäksi myös muita lajeja esim. jalkapalloa.

Toiminnan tavoitteet

 • Erilaisten kieli- ja kulttuuritaustojen tuominen yhteen
 • Hyvinvoinnin ja elämänhallinnan tukeminen erityisesti maahanmuuttajataustaisilla nuorilla
 • Radikalisoitumisen ja syrjäytymisen ehkäisy mielekkään toiminnan avulla
 • Painopistealueet: Varissuo, Lauste, Halinen ja Pansio

Yhteistyöhön Yökoriksen kanssa?

Ota yhteyttä, jos:

 • Haluat kutsua Yökoriksen mukaan omaan tapahtumaan tai esim. koulun liikuntapäivään (yläkoulut)
 • Haluat tulla osaksi Yökoriksen tapahtumaa
 • Yökoriksen kalustoon kuuluu mm. DJ-laitteistot, täytettävä 12x8m jalkapalloareena, telttoja ja pelipalloja.

Yökoriksen historiaa

 • Yökoristoiminnan ajatellaan saaneen alkunsa USA:sta, kun nuorisotyöntekijä on keksinyt ottaa kasettisoittimen mukaansa koriskentälle ja lähtenyt ottamaan kontaktia nuoriin.
 • Suomeen Yökoripallo on rantautunut Saksassa nähdyn toiminnan innoittamana vuonna 1998 Helsinkiin.
 • Helsingin Yökoripallotoiminta palkittiin Nuorisotyön tunnustuspalkinnolla vuonna 2014.
 • Turkuun Yökoris rantautui keväällä 2018. Yökorishanke toimii STEA:n rahoituksella Turussa 2018-2020.