Toiminnasta

Turun NMKY:n katusovitteluhanke on vuodesta 2019 lähtien auttanut ja tukenut nuoria erilaisten konfliktitilanteiden selvittämisessä. Samalla NMKY on kehittänyt katusovittelumallia Turkuun ja lähikuntiin tiiviissä yhteistyössä mm. Varsinais-Suomen sovittelutoimiston ja poliisin Ankkuri-toiminnan kanssa. Katusovitteluissa on autettu nuoria ratkaisemaan jo kymmeniä konflikteja ja saatu toiminnasta valtaosin myönteistä palautetta.

Turun NMKY:llä sovitellaan pääasiassa alle 15-vuotiaiden konflikteja. Valtaosa näistä liittyy koulutapahtumiin, joihin yhdistyy myös vapaa-ajan puolelle ulottuvaa kiusaamista tai eripuraa. Jutut ohjautuvat katusovitteluun pääasiassa ankkuripoliisilta tai peruskoulujen henkilökunnalta. Myös huoltajat ja nuoret itse voivat olla yhteydessä katusovitteluun. Varsinais-Suomen sovittelutoimiston kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä sovittelemalla nuorten juttuja myös siellä.

Jokaisessa jutussa tärkeää on nuoren oman äänen kuuleminen. Sovittelun nuoret osapuolet etsivät itse ratkaisua konfliktitilanteeseen, toki huoltajiensa ja sovittelijoiden tukemana. Sovitteluissa voidaan tehdä kirjallinen sovittelusopimus, jossa sovitaan yhdessä tapahtuneen mahdollisesta hyvittämisestä (esim. anteeksipyyntö, lääkärikulut, rikkoutunut omaisuus) ja jatkotoimenpiteistä, jotta tilanne rauhoittuu ja pysyisi rauhallisena.

Olennainen osa katusovittelua on tilanteen seuranta yhdessä sovitulla tavalla. Se voi sisältää uusia tapaamisia, kouluun vietyä toimintaa tai ohjausta muihin palveluihin. Vähintäänkin katusovittelijat ovat yhteydessä nuoriin tai heidän vanhempiinsa 1-2 kuukauden kuluttua sovittelusta ja kysyvät kuulumisia.

Sovittelu on aina vapaaehtoista, luottamuksellista, puolueetonta ja maksutonta.