Hankkeesta

Turun NMKY sai joulukuussa 2018 Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:lta kolmivuotisen rahoituksen katusovittelun käynnistämiseen Lounais-Suomen poliisilaitoksen alueella. Turun NMKY kehittää katusovittelun turkulaista mallia tiiviissä yhteistyössä Varsinais-Suomen sovittelutoimiston, poliisin Ankkuri-toiminnan, Aseman Lapset ry:n, THL:n ja rikosuhripäivystyksen kanssa.

Turun NMKY:lle ohjautuu katusovittelujuttuja kahta eri reittiä. Viranomaisten kanssa on sovittu seuraavasta toimintatavasta: Poliisi arvioi nuoria koskevissa rikosilmoituksissa tai poliisin tietoon muuten tulevissa jutuissa soveltuvuuden katusovitteluun ja ohjaa jutun Varsinais-Suomen sovittelutoimistoon katusovittelumerkinnällä. Sovitteluohjaaja ottaa yhteyttä Turun NMKY:n katusovittelijaan ja sovittelutoimiston omaan vapaaehtoiseen rikos- ja riita-asioiden sovittelijaan. Katusovittelija ja vapaaehtoinen sovittelija sovittelevat jutun normaalin rikos- ja riita-asioiden sovitteluprosessin mukaisesti. Sovittelun jälkeen katusovittelija jatkaa nuoren ja hänen huoltajiensa niin toivoessa perheen kanssa työskentelyä  tarkoituksena nuorten ja perheen kokonaisvaltainen tukeminen ja esimerkiksi sopivien palveluiden löytäminen.

Turun NMKY tekee katusovitteluja myös sovittelutoimistosta irrallisena. Nämä jutut tulevat lähinnä Turun ja lähialueen kouluista ja ilman rikosilmoitusta. Tällöin sovittelussa on kaksi katusovittelijaa ja sovittelutapaamiset ovat pääsääntöisesti Turun NMKY:llä. Katusovittelijat ovat tällöinkin sovittelun jälkeen nuoren ja perheen tukena, jos perheellä on siihen tarve ja halukkuutta.