Katusovittelusta

Katusovittelu on nuorille kehitetty sovittelumenetelmä. Se soveltuu sekä lievien rikosten että kiusaamisen tai muiden konfliktien selvittämiseen ja sovittamiseen.

Alaikäisten sovittelut tehdään aina huoltajien luvalla ja huoltajat ovat niissä pääsääntöisesti mukana. Sovittelijoita on aina kaksi. Heidän tehtävänään on ohjata sovittelun kulkua ja huolehtia tasapuolisuudesta. Sovittelijat tapaavat osapuolet ensin erikseen, erillistapaamisissa, ja selvittelevät halukkuutta yhteistapaamiseen. Katusovittelu perustuu aina vapaaehtoisuuteen. Alkanut sovitteluprosessi voidaan myös keskeyttää jonkun osallisen niin halutessa tai sovittelijoiden harkinnan mukaan.

Sovittelussa konfliktin osapuolilla on mahdollisuus tavata kasvokkain ja kuulla toistensa näkökulma tapahtuneesta. Katusovittelussa vahingonteot pyritään korvaamaan muulla tavoin kuin isolla rahallisella korvauksella, esim. työkorvauksella tai käyttäytymissopimuksella. Tarkoituksena on opettaa nuorta ottamaan vastuuta teosta ja oppia toimimaan eri tavalla jatkossa.

Katusovitteluun kuuluu myös nuoren ja perheen muunlainen tukeminen perheen niin halutessa. Tällainen toiminta alkaa sovittelun jälkeen ja voi olla esimerkiksi palveluihin ohjaamista.

Katusovittelumallin on tuonut Suomeen Norjasta Aseman Lapset ry. Järjestön nettisivuilla on paljon lisätietoa katusovittelusta, täältä voit lukea lisää. Turun NMKY kehittää paikallista katusovittelumallia Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n tuella vuosina 2019-2021.