KouluSopusta

Tavoitteena on toimia koulun tukena koulukiusaamisen vastaisessa työssä ja sen ehkäisyssä. Toiminta on kouluille täysin maksutonta. Tilanteet voivat olla kaveriporukoiden tai koko luokkien välisiä konfliktitilanteita, joihin etsitään ratkaisua osapuolten kuulemisen, keskustelujen ja ryhmäyttämisharjoitusten avulla sekä tunne- ja kaveritaitojen kehittämisellä. Tilanteen ja tarpeen mukaan kaksi nuorisotyöntekijää räätälöi toiminnan vastaamaan herännyttä tarvetta.

Tarkoituksenamme on olla käytettävissä matalalla kynnyksellä ja täydentää koulujen omaa kiusaamista ehkäisevää työtä. Toivomme jokaiselle lapselle ja nuorelle turvallista ja mukavaa koulupäivää sekä vapaa-aikaa.

KouluSovun kesto määräytyy myös tarpeen mukaan ja voi kestää muutamasta tapaamiskerrasta useampaan kuukauteen.