Perhetukiasuminen

Aina itsenäistymisessä ei ole kyse vain nuoren kasvusta kohti aikuisuutta. Joskus yhtä suurena prosessina sen rinnalla on myös kasvu äidiksi (ja/tai isäksi). Tukea tarvitaan tällöin sekä itsenäistymisen ja elämänhallinnan kysymyksiin, että vanhemmaksi kasvuun ja vanhemmuuden haasteisiin.

NMKY-TASKU on perinteisesti keskittynyt nuorten itsenäistymisen ja elämänhallinnan tukemiseen. TASKUssa on tämän lisäksi mahdollisuus myös nuorille äideille ja lapsille suunnattuun perhetukiasumiseen.

Toiminnassamme on tällöin mukana tavanomaisen tukiperheen ja talojohtajan lisäksi varhaiseen vuorovaikutukseen erikoistunut erityisasiantuntija. Hän tapaa äitiä ja lasta viikoittaisilla käynneillä heidän kotonaan.

Erityispainopiste työskentelyssä on sujuvassa vauva-arjessa sekä äidin ja lapsen välisen vuorovaikutussuhteen vahvistamisessa. Tavoitteena on, että nuorelle äidille syntyy kyky vastata lapsen iänmukaisiin, konkreettisiin ja emotionaalisiin tarpeisiin.

Perhetukiasuminen tarjoaa, TASKUlle ominaiseen tapaan, erinomaisen mahdollisuuden tavanomaisen perusarjen, elämän ja asumisen harjoitteluun, yhdistettynä äidin ja lapsen välisen vuorovaikutussuhteen vahvistamiseen. Asuminen TASKUssa on aina luonteeltaan itsenäistävää ja omaehtoiseen arjesta selviytymiseen tähtäävää/ harjoittavaa. NMKY-TASKU suosittelee nuorille äideille aina ennen TASKUun muuttoa ensikotien palveluja. Näin äidin ja lapsen yhteiselle elämälle saadaan varmasti parhaat mahdolliset lähtökohdat.

arkihaltuun.fi