Tuetun asumisen yksikkö

Tuetun asumisen yksikkö on NMKY-Sosiaalipalveluiden sosiaaliseen kuntoutukseen ja tiiviiseen tukeen keskittynyt tukiasumisen toimintayksikkö. Tuetun asumisen yksikkö tarjoaa kodin ja toimintakykyä edistävää/ ylläpitävää ohjausta sekä vahvaa ja tavoitteellista toiminnanohjauksellista tukea arjesta selviytymiseen ja omien yksilöllisten voimavarojen löytymiseen neljälletoista 18-30 -vuotiaalle nuorelle aikuiselle.

Yksikkö sijaitsee Turun keskustassa, tavallisen kerrostalon 7. ja 8. kerroksessa, sisältäen 14 asiakaspaikkaa. Yksikössä toimii viisi ohjaajan sekä toiminnasta vastaava talojohtaja. Ohjaajat työskentelevät kahdessa vuorossa ja ovat paikalla arkisin kello 7-21 ja viikonloppuisin, yhdessä vuorossa. Yöpäivystystä tuetun asumisen yksikössä ei ole. Jokaisella nuorella on omaohjaaja. Työntekijöiden tarjoaman tuen lisäksi asukas voi osallistua yksikön yhteiseen, viikoittaiseen toimintaan.

Tuetun asumisen yksikkö tarjoaa yksilöllistä ja kokonaisvaltaista tukea jokaiselle asukkaalle. Tuki on psykososiaalista, elämässä eteenpäin kannustavaa ja toivoa lisäävää rinnalla kulkemista. Se on sosiaalisia taitoja vahvistavaa, kotoa ulospäin suuntaavaa yhdessä tekemistä. Tuki voi olla samalla myös konkreettista ohjaamista arjen askareissa; kodin hoitossa, kaupassa käymisessä, ruoanlaitossa, rahankäytön harjoittelussa, asioinnissa. Keskiössä kaikessa on toimintakyvyn ylläpitäminen ja lisääminen. Tavoitteet työskentelylle asetetaan asiakkaan kanssa, hänen lähtökohdistaan.

Tuetun asumisen yksikkö soveltuu

– neuropsykiatristen erityispiirteiden tuottaessa haasteita arjesta selviytymisessä
– mielenterveyskuntoutujille
– nuorille aikuisille vammaispalveluun
– jälkihuolloksi lastensuojeluun

 

 

arkihaltuun.fi