Tuetun asumisen yksikkö, Turku

Tuetun asumisen yksikkö on NMKY-Tukiasuntojen uusi sosiaaliseen kuntoutukseen ja tiiviiseen tukeen keskittynyt nuorten aikuisten tukiasumisen toimintayksikkö. Se käynnistyy vuoden 2021 alussa. Tuetun asumisen yksikkö tarjoaa kodin ja toimintakykyä edistävää/ ylläpitävää ohjausta sekä vahvaa ja tavoitteellista tukea arjesta selviytymiseen ja omien yksilöllisten voimavarojen löytymiseen kolmelletoista 18-30 -vuotiaalle nuorelle aikuiselle.

Tuetun asumisen yksikössä jokaisella nuorella aikuisella on oma asunto. Kaikki asunnot ja toiminnan yhteiset tilat sijaitsevat NMKY-Tukiasuntojen periaatteen mukaan kaikki samassa talossa. Samassa pihapiirissä toimivat myös Turun kaksi muuta perinteistä tukiasuntoyksikköä.

Toiminnan tarkoituksena on tarjota nuorelle aikuiselle yksilöllistä, hänen tarpeitaan vastaavaa kokonaisvaltaista tukea. Se, mitä tuki käytännössä tarkoittaa, määrittyy asiakkaan tarpeen mukaan. Tuki voi olla konkreettista apua arjen askareissa; kodin hoidossa, kaupassa käymisessä tai ruoanlaitossa, rahankäytössä, asioinnissa. Toisaalta tuki voi olla psykososiaalista, elämässä eteenpäin kannustavaa ja toivoa lisäävää rinnalla kulkemista. Tuki voi olla myös sosiaalisia taitoja vahvistavaa, kotoa ulospäin suuntaavaa yhdessä tekemistä. Toimintakyvyn ylläpitäminen ja lisääminen on keskiössä. Tavoitteet työskentelylle asetetaan asiakkaan kanssa, hänen lähtökohdistaan.

Tuetun asumisen yksikössä ohjaajat työskentelevät arkisin klo 7-21 kahdessa vuorossa, viikonloppuisin yhdessä vuorossa. Yöpäivystystä tuetun asumisen yhteisössä ei ole. Työntekijöiden tarjoaman tuen lisäksi asukas voi osallistua yksikön yhteiseen, viikoittaiseen toimintaan.

Tuetun asumisen yksikkö soveltuu

– neuropsykiatristen erityispiirteiden tuottaessa haasteita arjesta selviytymisessä
– mielenterveyskuntoutujille
– nuorille aikuisille vammaispalveluun
– jälkihuolloksi lastensuojeluun

Lisätietoja:
Hanna Vahtola
Talojohtaja, Tuetun asumisen yksikkö
050 468 0808

 

arkihaltuun.fi