NUORILLE KOHTAAMISIA JA YHDESSÄ TEKEMISTÄ PANDEMIA-AJAN JÄLKEEN

Maailman mielenterveyspäivänä 10.10. pyritään lisäämään tietoisuutta maailman mielenterveysongelmien laajasta kirjosta ja tukemaan paikallisia kampanjoita mielenterveyden edistämiseksi. Turun NMKY:n virkistymistä- ja vertaisuutta hanke tarjoaa nuorille sekä heidän lähipiirilleen mahdollisuuksia kohtaamiseen ja yhdessä tekemiseen. Virkistävällä toiminnalla ja vertaisryhmän tuella vahvistetaan nuorten voimavaroja.

Nuorten tyytyväisyys elämäänsä on 90-luvulta asti käytetyn nuorisobarometrin tulosten mukaan vuonna 2020 ollut matalammalla, kuin koskaan aikaisemmin mittauksen historiassa. Koronapandemialla on ollut suoria vaikutuksia nuorten työllistymiseen, harrastustoimintaan sekä erilaisten tilaisuuksien järjestymiseen. Osa nuorille tärkeistä elämän merkkipaaluista, kuten rippi- tai valmistujaisjuhlat, vanhojentanssit ja muita tapahtumia jouduttiin lykkäämään tulevaisuuteen tai perumaan kokonaan.

Koronapandemialla on ollut valtava vaikutus ihmisten mielenterveyteen. Vaikutukset ovat kohdistuneet erityisesti nuoriin ja yksinäisiin. Samalla kuitenkin ongelmiin tarjolla oleva apu on ollut rajoitettua mm. ruuhkautuneiden terveyspalveluiden vuoksi.

Turun NMKY:n Virkistymistä- ja vertaisuutta hanke eli tuttavallisemmin VirVe tarjoaa nuorille sekä heidän lähipiirilleen mahdollisuuksia kohtaamiseen ja yhdessä tekemiseen vastapainona esimerkiksi etäopiskelulle ja karanteenissa olemiselle. Virkistävällä toiminnalla ja vertaisryhmän tuella tavoitellaan voimavarojen uudelleen latautumista kuormittaneen pandemia-ajan jäljiltä. Uudet elämykset ja yhdessä tekemisen kautta hankitut mukavat kokemukset auttavat unohtamaan stressaavan arjen sekä palauttavat mieleen ihmisten kohtaamisen arvon ja merkityksen. Hankkeen toiminnalla voi löytää uusia harrastuksia tai mielenkiinnon kohteita, luoda tukiverkostoa ympärilleen vertaisryhmästä tai yksinkertaisesti saada positiivisuuden pilkahduksia pandemian vaikutuksista kärsineen arjen keskelle.

Vertaisryhmätoiminnassa saadaan mukavia yhdessä tekemisen ja kohtaamisen kokemuksia. Toimintaa toteutetaan kulttuurillisten ja toiminnallisten aktiviteettien merkeissä. Aktiviteetteja voivat olla esimerkiksi päiväretket lähialueen ulkoilupaikoille, museo- tai teatterikäynnit tai lajikokeilut.

Turun NMKY:n Harvan saaren leirikeskuksessa tullaan toteuttamaan virkistystoimintaa leirien muodossa. ”Leirien muodossa toteutettavassa virkistystoiminnassa korostuvat yhdessä tekeminen ja kohtaaminen, lisäksi mukana on voimaannuttavia elämyksiä” kertoo hankkeesta vastaava nuorisotyöntekijä Aapo Lahdenkauppi. Leiri voidaan toteuttaa päivämuotoisesti tai yön yli kestävänä leirinä. Leirillä voi kokeilla esimerkiksi melontaa, jousiammuntaa, ylittää itsensä korikiipeilyssä tai tehdä erilaisia leirikeskuksesta löytyviä ryhmätehtäviä. Leirillä on myös mahdollisuus rentoutua luonnossa ja nauttia rauhallisesta tunnelmasta iltanuotion äärellä.

Turun NMKY toteuttaa hanketta yhteistyössä Turun ja lähikuntien koulujen ja nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa ja osallistujat tavoitetaan näistä ryhmistä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on myöntänyt Suomen YMCA:n liitolle avustuksen koronakriisin nuoriin kohdistuneiden vaikutusten lieventämiseen. Rahoituksella toteutetaan aikavälillä 1.8.2021–31.12.2022 Virkistymistä ja vertaisuutta -hanke, jota toteutetaan paikallistasolla Helsingin, Turun, Tampereen ja Vantaan NMKY – YMCA -paikallisyhdistyksissä, Suomen YMCA:n liiton toimiessa koko hankkeen koordinaattorina.

Lisätietoa: Nuorisotyöntekijä Aapo Lahdenkauppi p. 050 562 3699  aapo.lahdenkauppi@ymca.fi

Paavo Vilpolle Hopeasusi nro 152

Lounais-Suomen partiopiirin paraatijuhlassa 22.8.2021 Turun NMKY:n kunniapuheenjohtajalle, partiojohtaja Paavo Vilpolle luovutettiin Suomen Partiolaisten Hopeasusi nro 152. Hopeasusi on Suomen Partiolaisten korkeimpia ansiomerkkejä ja huomattavimpia tunnustuksia. Se voidaan myöntää partiojohtajalle, joka on poikkeuksellisen merkittävällä tavalla ja suurella henkilökohtaisella panoksella vienyt partiotoimintaa eteenpäin, ja jonka toiminta on ollut aatteellisesti erittäin vahvaa ja vaikuttavaa.

Puheessaan Paavolle Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Siiri Somerkero mainitsi mm. miten Arkkipiispa Jukka Paarma kuvaa Paavoa partiolaisena: ”Paavo on kaiken aikaa sydämeltään partiolainen, mikä näkyy siinä reilussa oikeudenmukaisuudessa ja toisen huomioon ottamisessa, joka on tyypillistä hänelle.”

Paavolle luovutettu Hopeasusi on Auran Tähti Poikien toinen, ensimmäinen Hopeasusi, nro 4 luovutettiin partiojohtaja Uuno ”Ukko Susi” Kivistölle vuonna 1934. Turun NMKY:n partiolaisille Hopeasusi on kolmas, KFUM Scouter Kamraternan Christoffer Taxellille luovutettiin Hopeasusi nro 118 vuonna 2013.

Turun NMKY onnittelee Paavo Vilpoa arvokkaasta ansiomerkistä!

Koronakriisin nuoriin kohdistuneita vaikutuksia lievennetään tarjoamalla virkistäytymistä ja vertaistoimintaa

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on myöntänyt Suomen YMCA:n liitolle avustuksen koronakriisin nuoriin kohdistuneiden vaikutusten lieventämiseen. Rahoituksella toteutetaan aikavälillä 1.8.2021–31.12.2022 Virkistymistä ja vertaisuutta -hanke, jota toteutetaan paikallistasolla Helsingin, Turun, Tampereen ja Vantaan NMKY – YMCA -paikallisyhdistyksissä, Suomen YMCA:n liiton toimiessa koko hankkeen koordinaattorina.

Alkavalla hankkeella lievitetään koronaviruskriisin aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia nuorten kasvu- ja elinoloihin sekä vahvistetaan nuorten edellytyksiä toipua koronakriisin seurauksista. Hankkeen toiminta suunnataan nuorille ja heidän perheilleen. Kohderyhmänä painotetaan nuoria, joiden tilanne on vaikeutunut entisestään pandemian myötä. Riskitekijöinä hankkeen kohderyhmän nuorilla voi olla sosiaalisia tai muita haasteita, oppimisvaikeuksia tai koulupudokkuutta, yksinäisyyttä. Perhe käsitteenä ymmärretään hankkeessa laajasti: perhe voi tarkoittaa ketä tahansa nuorelle tärkeää lähiaikuista, jolla on merkitystä nuoren hyvinvointiin.

Hankkeessa lisätään nuorten ja heidän lähiaikuistensa mahdollisuuksia vertaisuuden kokemiseen vertaisryhmissä sekä leiritoiminnassa. Paikallisyhdistysten osahankkeissa on kohderyhmään, toimintatapoihin ja yhteistyökumppaneihin liittyviä paikkakuntakohtaisia painotuksia. Kaikilla osahankkeiden toimijoilla on pitkä kokemus ja laaja osaaminen nuorten parissa tehtävästä hyvinvoinnin lisäämisestä.

Turun NMKY:n osahankkeen tavoitteena on nuoren auttaminen koko perheen voimavaroja vahvistaen. Kohderyhmänä ovat yläkoululaiset ja alle 18-vuotiaat nuoret, joita tavoitetaan mm. Turun NMKY:n kiusaamista ehkäisevän työn ja tukiasuntotoiminnan kautta. Hankkeen puitteissa järjestettävällä vertaisryhmä- ja leiritoiminnalla tullaan tavoittamaan n. 80 nuorta ja heidän lähipiiriään.

Lisätietoa:

Pääsihteeri Satu Alanen p. 040 828 9799 satu.alanen@ymca.fi

 

Nuorilta hyvää palautetta katusovitteluista

Turun NMKY:n nuorisotiimissä on tehty katusovitteluja eli soviteltu nuorten välisiä konflikteja ja nuorten tekemiä lieviä rikoksia jo reilun kahden vuoden ajan. Nuoret ovat kokeneet katusovittelun hyvänä tapana selvittää asioita, mikä ilmenee katusovittelun tämän vuoden aikana keräämistä palautteista.

Katusovitteluissa on mukana kaikenlaisia nuoria. Toiset puhuvat paljon, toiset eivät sano juuri mitään. Monikaan ei aluksi usko, että omilla mielipiteillä on edes väliä tai kukaan olisi niistä kiinnostunut. Sovitteluissa johtotähtenä on kuitenkin se, että kaikki osalliset tulevat kuulluiksi ja kuuntelevat myös toisiaan. Turun NMKY:n katusovitteluissa tämä on onnistunut nuorten mielestä hyvin. He ovat kokeneet tulleensa niissä kuulluiksi ja tasapuolisesti kohdelluiksi.

Sovittelijat auttavat nuoria löytämään itse ratkaisun soviteltavaan asiaan. Aikuiset eivät siis esitä sovintoehdotuksia tai määrää nuoria toimimaan tietyllä tavalla. Katusovitteluissa nuorten osallistaminen on palautteiden mukaan onnistunut. Nuoret ovat kokeneet saaneensa itse kertoa tärkeistä asioista, ja he ovat pitäneet sovittelua hyvänä tapana selvittää asiaa. Kaikkein parhaimmat pisteet vastaajilta on tullut siitä, että he voisivat suositella katusovittelua samassa tilanteessa oleville nuorille.

Katusovittelusta on apua

Nuoret ovat olleet jo heti katusovittelun päätyttyä sitä mieltä, että sovittelusta on ollut apua tilanteeseen. Myös fiilis katusovittelun jälkeen on huomattavasti parempi kuin ennen sitä. Katusovittelijat kartoittavat sovittelujen pitempiaikaista tuloksellisuutta olemalla yhteydessä nuoriin tai heidän huoltajiinsa vielä parin kuukauden kuluttua sovittelun päättymisestä joko soittamalla tai viestimällä.

Seurantayhteydenotoissa kaikki nuoret ovat tähän mennessä kertoneet sovittelussa selvitetyn tilanteen päättyneen ja suhteen toiseen nuoren tai toisiin nuoriin normalisoituneen. Kaikki ovat myös kertoneet, etteivät enää mieti asiaa. Huoltajat ovat olleet tyytyväisiä ja jopa kertoneet, miten oma lapsi on tuntunut kasvaneen isommaksi sovittelun jälkeen ja miten koulunkäynti on rauhoittunut. Toki myös parannusehdotuksia on tullut. Ne liittyvät sovitteluaikatauluihin. Toisinaan sovittelut saadaan valmiiksi vasta viikkoja tapahtuneen jälkeen, etenkin sellaiset sovittelut, joissa on useampia osapuolia ja työ- ja harrastusvuorojen yhteensovittamista.

Valtaosaltaan hyvistä palautteista on hienoa jatkaa kohti syksyä ja uusia katusovitteluja. Kesän aikana NMKY:n katusovitteluissa on taukoa juhannuksesta elokuun alkupuolelle saakka. Katusovittelijat toivottavat rauhanomaista kesää kaikille!

Global leaders for local communities – Tuulia ja Iina Leadership Academy:ssa

Euroopan YMCA järjestää 18–35 vuotiaille johtokuntatyöskentelystä kiinnostuneille aktiivisille namikalaisille Leadership Academy nimisen koulutuksen, jossa opetellaan kaikkea projektien suunnittelusta, toimivaan viestintään ja yhdistyksen strategian laatimiseen. Sisältö on monipuolista ja sen tarkoituksena onkin varmistaa, että paikallisyhdistyksiin saadaan päteviä nuoria vastuutehtäviin, ja lisätä näin nuorten osallisuutta. Jokainen osallistuja suunnittelee ja toteuttaa yksin tai yhdessä toisten kanssa yhteiskunnallisesti relevantin projektin, jonka tarkoituksena on saada aikaan positiivista muutosta omassa yhteisössä. Koulutukseen valitaan noin 30 osallistujaa eri Euroopan maista. Valintakriteereinä on johtokuntapaikka tai sen tavoittelu, aktiivinen osallistuminen YMCA-toimintaan ja oman kansallisen YMCA:n myöntämä tuki. Suomesta koulutukseen valittiin kolme nuorta, Nea Vantaalta ja Iina ja Tuulia Turusta.

Covid-19 pandemia vaikutti koulutuksen aikatauluihin ja toteutukseen, ja syyskuussa 2020 alkanut koulutus päättyy nyt kesäkuussa 2021. Alun perin koulutus olisi pitänyt järjestää kolmena pidempänä koulutuksena kolmessa Euroopan maassa, Maltalla, Sloveniassa ja Belgiassa. Koronan takia koulutus kuitenkin toteutettiin itseopiskeluna verkossa, sekä Zoom-tapaamisina. Tapaamisia oli noin kerran tai kaksi kuukaudessa, ja ne olivat joko arki-iltaisin parin tunnin, tai lauantaisin 4–5 tunnin mittaisia. Vaikka aikaerot ja verkkototeutus aiheuttivat jonkin verran hankaluuksia, on koulutus kokonaisuutena ollut todella onnistunut ja inspiroiva. Leadership Academy:ssa oleva porukka on ollut aivan mahtava, ja on ollut todella mielenkiintoista ja antoisaa päästä keskustelemaan, verkostoitumaan ja työskentelemään saman henkisten nuorten namikalaisten kanssa ympäri Eurooppaa. Vaikka tietenkin on harmillista, ettei Leadership Academy- porukan kanssa päästy tapaamaan livenä, on kokemus ollut todella upea, ja ainahan on mahdollisuus kokoontua post-pandemia-aikana!

Koulutuksessa olemme päässeet oppimaan paljon ja monipuolisesti johtokuntatyöskentelyn kannalta relevantteja taitoja, kuten varainkeruun periaatteita, tehokasta kommunikointia ja strategian luomista. Leadership Academy:n pitäjät ovat todella ammattitaitoisia kouluttajia, ja tapaamisiin on myös kutsuttu muita asiantuntijoita eri Euroopan YMCA-yhdistyksistä. Olemme oppineet lyhyessä ajassa todella paljon hyödyllisiä taitoja, jotka varmasti auttavat meitä eteenpäin joko YMCA:ssa, niin paikallisella kuin myös kansainvälisellä tasolla, tai muunlaisessa järjestötoiminnassa.

Koulutuksen vaatimuksiin kuuluu myös yhteiskunnallisesti relevantin projektin tekeminen, ja päätimme tehdä kyseisen projektin kolmestaan, eli koko Suomen edustuksen voimin. Projektinamme on luoda Suomen YMCA:lle ilmasto-agenda, jonka tavoitteena on luoda kunnianhimoinen suunnitelma ja asettaa kunnianhimoisia tavoitteita, joilla tehdä YMCA:n toiminnasta ympäristötietoisempaa ja kestävämpää. Ilmasto-agendan ideana on olla nuorten aloitteesta tehty, ja nuorten kanssa kehitetty kannanotto ilmastokriisiin, jonka tavoitteena on nostaa Suomen YMCA:n profiilia ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Ilmasto-agendan luonnos esiteltiin vuoden 2021 kevätliittopäivillä, ja tavoitteena on esitellä valmis agenda syysliittopäivillä.

YMCA Europe:n Leadership Academy- koulutusta emme voi kuin suositella. Jos kansainväliset kontekstit, järjestötoiminnan kannalta relevantit taidot tai johtokuntatyöskentely kiinnostaa edes vähän, kannattaa ehdottomasti hakea seuraavaan koulutukseen! Suosittelemme myös liittymistä YMCA Peacemakers Facebook-ryhmään, josta saa parhaiten tietoa ajankohtaisista namikan tarjoamista mahdollisuuksista Suomessa ja maailmalla.

Tuulia Toivanen ja Iina Salmi

Turun NMKY mukana järjestämässä 3×3-koriksen SM-osakilpailua Turussa 19.6.

Turun NMKY on toista kertaa mukana järjestämässä 3×3-koriksen SM-osakilpailua Turussa. Tänä vuonna pelipäivä on 19.6. ja tapahtumapaikkana Varvintori. 

3×3-koriksen SM-osakilpailu on yhtenä päivänä pelattava FIBA:n alainen kilpasarja, joka on kaikille avoin ja siinä kilpaillaan sekä naisten että miesten sarjassa. Tulevana kesänä Tokion kesäolympialaisissa ensiesiintymisensä olympiatasolla tekevä 3×3:n Suomen mestaruuksista pelataan tulevana kesänä jo neljättä kertaa. Viime kesänä jälleen yli 100 joukkuetta osallistui taistelemaan Suomen mestaruudesta.

Ilmoittautuminen Turussa käytävään osakilpailuun

Päivän ohjelma ja aikataulu päivittyvät myöhemmin.

Kiertueaikataulu:

12.6. Helsinki (Helsinki-päivä)
19.6. Turku 
3.7. Lahti
17.7. Tampere
24.7. Lappeenranta
7.8. Kuopio
14.8. Heinola
21.8. Seinäjoki
4.9. Finaalit (Mall of Tripla, Helsinki)

Lisää 3×3-koripallosta Basket.fi -sivuilta

Namikan kasvatteja isoissa rooleissa Korisliigan torstaina alkavissa finaaleissa

Karhu Basket ja Salon Vilpas aloittavat Korisliigan finaalit torstaina Kauhajoella. Finaaleissa on mukana kolme Turun Namikan kasvattia: Vilppaan pelintekijä Teemu Rannikko sekä Karhu Basketin päävalmentaja Janne Koskimies ja takamies Eero Innamaa.

Teemun ikäluokka, Namikan 1980 syntyneet, voitti kolme peräkkäistä Suomen mestaruutta 1996, 1997 ja 1998 ja kaksi pohjoismaiden seurajoukkueiden mestaruusturnauksena pidetyn Scania Cupin mestaruutta 1995 ja 1996. Teemu valittiin kyseisinä vuosina sarjansa parhaaksi pelaajaksi eli Scania Kingiksi. Teemu nousi Namikan silloiseen edustusjoukkueeseen (Piiloset Basket) 16-vuotiaana, minkä jälkeen ura jatkui Euroopan huippusarjoissa yli kymmenen kauden ajan. Teemun hieno ura päättyy näihin finaaleihin, joten nyt kannattaa nauttia taikuri Rannikon syötöistä viimeisen kerran.

Eero pelasi Namikan paidassa yhteensä neljä kautta C- ja B-poikien SM sarjoissa. Kotimaan sarjojen lisäksi Eero kävi keräämässä kokemusta kansainvälisistä peleistä Namikan joukkueen kanssa Scania Cupista ja West Coast All Stars -joukkueen kanssa EYBL-liigasta. Eero pelasi miesten 1-divisioonaa Namikassa/Kristikassa kaudet 2015–2018, joiden jälkeen edessä oli siirtyminen Korisliigaan ja Kauhajoelle. Vastuu sekä peliminuutit ovat kasvaneet kausi kaudelta ja tämän kauden pudotuspeleissä Eero on pelannut keskimäärin 17 min/ottelu.

Janne pelasi junioriuransa Namikan 1988 joukkueessa, jonka jälkeen hän pelasi miesten 1-divisioonaa Namikassa kolmen kauden ajan. Valmentajauransa Janne aloitti toimimalla Namikan B-poikien apuvalmentajana kaudella 2010–2011. Kausien 2011–2013 aikana Janne toimi Namikan A-poikien päävalmentajana sekä myös edustusjoukkueen apuvalmentajana. Namikan vuosien jälkeen Janne siirtyi apuvalmentajaksi Ruotsiin Solna Vikingsiin, jossa hän toimi ensin Ray Ailuksen apuvalmentajana ja nousi myöhemmin päävalmentajaksi. Karhu Basketiin Janne siirtyi kaudeksi 2017–2018, jossa kahden apuvalmentajakauden jälkeen oli aika nousta päävalmentajaksi.

Pyysimme kolmikkoa vastaamaan alla oleviin kysymyksiin:

 1. Millä mielin kohti Korisliigan finaaleja?
 2. Kuvaile vastustajajoukkuetta lyhyesti
 3. Kuvaile muita finaalien Namikalaisia
 4. Parhaat muistosi Namikan vuosilta?
Salon Vilppaan kuvapankki, kuvaaja Markus Moisio

Teemu:

 1. Hyvillä mielin tietenkin, tiputettiin runkosarjan voittaja Seagulls komeasti välierissä ja nyt käymme seuraavan haasteen kimppuun. Nämä finaalit ovat itselle tietenkin vielä erilainen tilanne, koska edessä ovat nyt varmasti uran viimeiset pelit.
 2. Karhu Basket on erittäin hyvin valmennettu ja roolitettu joukkue. Joukkue juoksee kenttää erinomaisesti ja menee kovaa hyökkäyslevypalloihin. Karhu Basket hyökkää myös erittäin hyvin erilaisista palloskriinitilanteista. Lisäksi heidän joukkuepuolustuksensa on todella laadukasta.
 3. Eero nostanut tasoaan koko ajan ja ottanut ison kehitysaskeleen tämän kauden aikana. Hän on aggressiivinen puolustaja, hyvä kolmen pisteen heittäjä ja lisännyt hyökkäykseensä komeat ajot erilaisilla viimeistelyillä. Janne on loistava valmentaja, joka saanut joukkueesta kaiken irti. Hän on taktisella puolella todellinen velho.
 4. Koko junioriaika Namikassa oli täynnä todella hienoja muistoja. Varmasti parhaat muistot ovat kuitenkin ne kolme Suomen mestaruutta.

 

Eero

 1. Odotan finaalisarjaa. Vähän jännittää myös, mutta samalla olen itsevarma omasta ja joukkueen tekemisestä, koska olemme pelanneet hyvin. Uskon, että sama jatkuu myös finaalisarjassa.
 2. Salon Vilpas on tosi kokenut joukkue, jonka runko on ollut pitkään yhdessä. He pelaavat fiksusti yhteen eivätkä tee turhia virheitä kentällä.
 3. Janneon todella ammattitaitoinen valmentaja, joka tekee kovin töitä ja on omistautunut valmentamiselle. Teemua ja hänen uraansa voisi kehua vaikka kuinka paljon. Hän on ollut itselle isoin Namikalainen esikuva, josta on voinut nähdä mihin Namikalainen koripalloilija voi päästä.
 4. Parhaat muistot ovat junnuvuosien pelikaverien kanssa vietetyt hetket niin turnauksissa, treeneissä kuin niiden jälkeen pukukopissa.

 

Janne

 1. Aivan ensiksikin tyytyväinen siihen, että edelleen vaikeassa koronatilanteessa Korisliigassa päästään ratkaisemaan mestari urheilullisin perustein. Me lähdimme kauteen hyvin maltillisin tavoittein ja olemme saaneet taas melko rauhassa keskittyä kehittymään joukkueena ilman suuria menestyspaineita.
  Pudotuspelimme ovat olleet toistaiseksi hyvin erikoiset, kun kohtasimme ensiksi puolivälierissä pahasti vajaamiehisen BC Nokian ja välierissä Pyrinnön, joka eroaa sekä hyökkäys, että puolustuspelityyliltään selkeästi muista sarjan joukkueista. On siis todella pitkä aika siitä, kun olemme kohdanneet Vilppaan tyylisen joukkueen, joten ottelusarjan ennakoiminen on ollut haastavaa, mutta samalla tietysti mielenkiintoista.
 2. Vilpas on erittäin rutinoitunut ja hyvin roolitettu joukkue. He ovat päästäneet sarjassa vähiten pisteitä ja nyt pudotuspeleissä heillä on vähiten pallonmenetyksiä kaikista joukkueista. Jeremiah Wood pystyy toimimaan pelintekijänä korin läheisyydessä ja antaa sen myötä heille loistavaa syvyyttä hyökkäyspeliin. Joukkue on kääntänyt kauden aikana vastoinkäymiset voimavarakseen ja he ovat valmiita voittamaan Vilppaan seurahistorian ensimmäisen Korisliigan mestaruuden. Me olemme asiasta luonnollisesti eri mieltä…
 3. Tiesin Eeron Namikan junioreista jo ennen kuin lähdin Solnaan valmentamaan syksyllä 2013 ja muistan, miten hänellä on ollut nuoresta asti kyky suunnata keskittyminen oleellisiin asioihin ja tehdä niitä pitkäjänteisesti. Hän on hyvä ammattilainen ja joukkuekaveri, jolla ei huonoja päiviä tunnu olevan oikein koskaan.
  Eerolla oli kauteen lähdettäessä puolen vuoden asepalvelus alla, jonka lopuksi joutui koronakaranteeniin juuri pelien alkaessa. Tammikuussa hän joutui vielä toisen kerran karanteeniin, joka ei ole varsinkaan joukkuelajissa todellakaan helppo tilanne muun joukkueen jatkaessa harjoittelua ja pelejä. Tätä taustaa vasten hän on pelannut hienot pudotuspelit käyttäen mahdollisuutensa ja juuri Eeron kaltaisista pelaajista saattaa itseluottamuksen kasvaessa nousta niitä yllätysratkaisijoita finaaleissa.
  Innostuin pelaamaan korista kaudella 1999–2000 käytyäni katsomassa Piilosetin ja Hongan välisen Suomen Cupin finaalin. Teemu pelasi silloin viimeistä kautta Suomessa ennen siirtymistään Italiaan. Nyt 21 vuotta myöhemmin valmentaessani Korisliigan finaaleissa #9 vetää edelleen kentällä pelaajana. Mitä tähän oikein voisi sanoa… Täysin poikkeuksellinen polte kilpailemiseen ja jatkuvaan uuden oppimiseen. Pelaajatyyppi, joidenka ansiosta koris on juuri niin fantastista kuin se on. Esikuva.
  Myönnän itsekin olleeni jo skeptinen Teemun paluun suhteen, kun kuulin vähän kesällä ja syksyllä, ettei kuntoutus ollut sujunut aivan helposti. Sitkeästi hän on tehnyt töitä tavoitteensa eteen eli päättää pelaajaura omin ehdoin ja nyt hän pääsee sen tekemään Korisliigan finaaleissa.
  Teemun kohdalla puhe siirtyy nopeasti hänen pelikäsitykseensä ja kykyynsä tehdä muista pelaajista parempia. Näitä viimeisiä pelivuosia vastustajan valmentajana seuranneena voisin nuoremmille pelaajille nostaa esiin yhden vähemmälle huomiolle jääneen osa-alueen. Katsokaa, miten hän edelleen yli 40-vuotiaana menee hakemaan hyökkääjän virheitä ja usein otteluiden ratkaisuhetkillä kuten nytkin Seagulls-sarjan ensimmäisessä ottelussa nähtiin. Tietäen miehen loukkaantumishistorian tuntuu aivan järkyttävältä millaisia pommeja hän ottaa välillä vastaan. Samaan aikaan meillä on liigassa ja divarissa nuoria miehiä, jotka hädin tuskin hakevat yhtään lattiapalloa kauden aikana omalle joukkueelleen. Joitain asioita on vain vaikeaa ymmärtää.
 4. Namikan ajoilta löytyy paljon muistoja tietysti sekä pelaaja-, että valmentajavuosilta. Tässä finaalien alla pää käy sen verran kierroksilla, että joitain junioriaikojen tapahtumia pitäisi muistella vähän paremmalla ajalla. A-juniori-ikäisenä pelaajana pääsin mukaan miesten edustusjoukkueeseen, jossa joukkuekavereina oli mm. Mikko Jalonen, Tero Koski, Erkko Pasanen, Esa Kaaja, Arto Talvitie, Pete Luomala (ja vielä monia muita…), jotka olivat paitsi hyviä pelaajia, niin myös joukkuekavereita, joidenka ansiosta nuorempien pelaajien oli helpompaa päästä joukkueeseen mukaan. Opin sinä aikana varmasti paljon joukkueessa toimimisesta ja hyvän ilmapiirin merkityksestä.

Teemun ja Eeron pelaajasivut basket.fi:ssä:
Teemu https://www.basket.fi/pelaaja/?id=4337

Eero https://www.basket.fi/pelaaja/?id=1159283

Joukkueiden finaaliennakot:

Karhu Basket https://www.karhubasket.fi/2021/04/14/finaaliennakko-karhubasket-salon-vilpas/

Salon Vilpas https://vilpasvikings.fi/2021/huhtikuu/finaalien-aika-historian-havinaa-osa-1/

 

Kaikki finaaliottelut ovat katsottavissa Ruutu -suoratoistopalvelussa ja toinen ottelu näkyy Jim-kanavalta sunnuntaina 18.4. klo 16:30. Finaalien otteluohjelman näet linkistä https://www.basket.fi/korisliiga/ottelut/otteluohjelma/#mbt:2-303$f&team=25

 

Turun NMKY:n koripallo vahvistaa osallistumistaan Turun kouluissa – Ray Ailus valmentajaksi Turun seudun Urheiluakatemiaan

Turun NMKY:n koripallovalmennuksen strategiana on ollut lähivuosina vahvistaa asemaansa pelaajan kasvupolulla. Nyt urheiluakatemian kanssa vahvistuvan yhteistyön kautta tämä kulkeminen sekä helpottuu että monipuolistuu. Turun NMKY täydentää Turun Seudun Urheiluakatemian koripallon lajivalmennusta Ray Ailuksen osaamisella.

Turun Seudun Urheiluakatemia on turkulaisten urheiluseurojen, koulujen, urheilijoiden, lajiliittojen ja Turun kaupungin yhteistyöverkosto, jonka tarkoituksena on tarjota urheilijalle mahdollisimman hyvät olosuhteet harjoittelun ja opiskelun yhteensovittamiseen. Akatemian valmentajat ovat alansa alueellisia huippuja.

Turun Seudun Urheiluakatemian koripallon lajivalmennus on täydentynyt Turun NMKY:ssa nuorisokoripallon kehittäjänä työskentelevällä koripallon ammattilaisvalmentajalla Ray Ailuksella. Ailus toimii myös maajoukkuevalmentajana ja hänellä on kymmenien vuosien kokemus huippuvalmennuksesta sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Ray Ailuksella on pitkä ja monipuolinen valmentajahistoria

Turun NMKY:lle tämä yhteistyön lisääminen on merkityksellistä: ” on erityisen hienoa, että olemme jatkossa mukana myös akatemiavalmennuksessa. Tämä lisää meidän mahdollisuuksiamme olla mukana pelaajan kasvamisen polulla mahdollisimman tiiviisti ja aktiivisesti” summaa Turun NMKY:n urheilusihteeri Juha ”Ronde” Ruohonen. ”Tarkoituksenamme on lisäksi kehittää kokonaisvaltaisesti alueen koripallokulttuuria ja koripallotoiminnan tasoa ja yhteistyö akatemian kanssa auttaa myös tässä tavoitteessa.”

Turun NMKY:n pelaajia on akatemiassa ollut viime vuosina vaihteleva määrä, mutta tähän toivotaan samalla muutosta. ”Toivottavasti tuttu valmentaja lisää namikalaisten pelaajien kiinnostusta hakeutua liikuntapainotteisiin kouluihin ja sitä kautta akatemian valmennukseen” tuumii valmentajana aloittanut Ailus. ”Akatemia lisää paitsi harjoittelumahdollisuuksia, mutta auttaa myös löytämään urheilullista elämäntapaa. Urheilun kautta on mahdollisuus oppia paljon hyödyllisiä asioita koko elämää varten” Ray Ailus jatkaa.

Yläkouluikäisille Turun seudun urheiluakatemia antaa mahdollisuuden aamutreeneihin ja erityisiin fysiikkaharjoituksiin. Lisäksi ns. akatemian avoimet treenit tuovat viikoittaiset iltapäivän lisätreenit viikko-ohjelmaan. Yläkoulussa urheilijan on mahdollista saada lisävalmennusta oman seurassa tapahtuvaan valmennukseen. Akatemiavalmennus on enemmän henkilökohtaisten ominaisuuksien kehittämistä ammattivalmentajan kanssa. Tämä on jo ikään kuin ensimmäinen ikkuna huippu-urheilijan elämään.

Lukiolaisille aamuharjoituskertoja on useammin. Lisäksi lukiossa huippu-urheilijoiden kesken muodostuu kohtaamisia yli lajirajojen, tämä mahdollistaa kokemusten vaihdon ja vertaistuen saamisen koskien urheilijaelämää.

Kuvassa liikuntaluokalle valituksi tulleet Jurmo, Lasse ja Jonathan

Liikuntapainotteiselle luokalle pääseminen ei ole itsestään selvää, vaan urheilullinen elämäntapa ja hyvä koulumenestys ovat edellytyksenä valinnalle. Yläkoulussa valintaan vaikuttaa menestyminen soveltuvuuskokeessa. Ensi syksynä Luostarivuoren koulun liikuntapainotteisella luokalla aloittavat kuusi Turun NMKY:n U13-joukkueen pelaajaa: Lasse Sellman, Jonathan Grönroos, Jurmo Lahti, Peter Santos, Elmeri Talvitie ja Pepe Alamiekkaoja. Turun NMKY onnittelee poikia menestyksestä!

 

Terveiset täältä uudesta asumispalveluyksiköstä!

Kuvassa tuetun asumisen yksikön työntekijät: Iina Salminen, Jale Amirkhani, Ville Vähämäki ja Minna Martin

 Aloitettiin ohjaajan työt täällä Kaskenkadulla tammikuun alussa kolmen sosionomin, toimintaterapeutin ja esimiehen voimin. Ilolla ja innolla aloitimme työskentelyn uudessa yksikössä nuorten tukena ja rinnalla kulkijana. Meidän ohjaajien työtehtävät vaihtelevat laidasta laitaan ja jokainen työpäivä on erilainen. Tuen tarve voi vaihdella vähäisestä vahvempaan ja se muotoutuu asiakkaan omien toiveiden ja tarpeiden mukaan. Yhden asiakkaan kohdalla tuki voi olla ohjaamista asumisessa ja rahankäytössä. Toisen kohdalla tuki voi tarkoittaa kotoa ulospäin suuntaavaa yhdessä tekemistä. Pyrimme tukemaan asiakkaita mahdollisimman itsenäiseen asumiseen. 

Tässä pienet esittelyt meistä itsemme kertomina:

Jale: Olen koulutukseltani sosionomi ja työskennellyt vuosia lastensuojelussa ennen siirtymistä Turun NMKY:n tuetun asumisen yksikköön. Työskentely nuorten kanssa on lähellä mun sydäntä, ja olenkin äärettömän kiitollinen siitä, että saan kulkea nuoren rinnalla tämän itsenäistymisen polulla. Ja mitä parasta, tätä työtä voi tehdä omalla persoonalla ja huikean työporukan voimin!

Iina: Koulutukseltani olen Sosionomi (AMK) ja aiemmin olen ollut töissä muutamassa eri erityispuolen asumisyksikössä. Työssäni tärkeää on asiakaslähtöisyys, kyky ymmärtää, että jokaisella nuorella on omat tarpeet ja tavoitteet itsenäisempään elämään tähdätessä. Koen, että teemme tärkeää sekä merkityksellistä työtä nuorten hyväksi ja haasteista huolimatta työ on erittäin palkitsevaa. Hyvä työporukka ja kannustava esimies ovat ehdottomasti tämän työn helmiä 😊 

Ville: Koulutukseltani olen Sosionomi. Vuodesta 2010 lähtien olen toiminut erilaisissa ohjaajan tehtävissä lastensuojelussa sekä vammaispalveluissa.  Täällä NMKY:n asumispalveluyksikössä pääsen ohjaamaan nuoria aikuisia kohti itsenäisempää elämää.  Minusta työssäni tärkeintä on auttaa nuoria löytämään vahvuuksiaan ja treenaamaan heikkouksiaan niin, että itsenäinen elämä olisi joskus mahdollista.  

Minna: Ammatilliselta koulutukseltani olen toimintaterapeutti ja kuntoutuksen ohjaaja (AMK). Työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen, mahdollisimman itsenäisen ja oman näköisen hyvän elämän tavoite on aina ollut asiakastyöni keskeisin tavoite. Tätä tavoitetta yhdessä asiakkaideni kanssa olen päässyt toteuttamaan niin terveydenhuollossa, kuntoutuksessa, työllisyyspalveluissa kuin asumispalveluissakin. Turun NMKY:n tuetun asumisen yksikköön tulin Aivoliitolta; tehostetun palveluasumisen asumispalveluista nuortentalosta, Hirvensalosta.