NMKY-TASKU, Tukiasunnot

Lastensuojelun jälki- ja avohuoltoa jo vuodesta 1990.
TURKU – RAISIO – SALO

NMKY-Sosiaalipalveluiden Tukiasunnot TASKUssa keskitytään nuoren kanssa elämänhallinnan ja itsenäisen arjesta selviytymisen harjoitteluun. Tarjoamme fyysisiltä puitteiltaan erinomaiset mahdollisuudet tavanomaisen perusarjen, elämänhallinnan ja asumisen harjoitteluun, yhdistettynä ammatilliseen sosiaaliseen tukeen. Toiminnassamme niin Tukiasunnoilla,  Tuetun asumisen yksikössä  kuin Perhetukiasumisessakin hyödynnetään tehokkaasti normaalille vuokra-asumiselle ominaisia puitteita.

NMKY-TASKU, Tukiasunnot

Tukiasunnoilla sekä nuoret, että heitä tukiperhetyöntekijöinä ohjaavat sosiaali-, kasvatus- ja/tai terveysalan ammattilaiset asuvat kaikki samassa portaassa, omissa asunnoissa. Jokaisessa talossa on oma, toimintaa johtava talojohtaja. Tiimiimme kuuluu myös oma nuorisopsykiatrinen erikoislääkäri.

Asunnot sijaitsevat Turun, Raision ja Salon keskustoissa, tavallisissa kerrostaloissa. Toiminnassa ja asumisessa voidaankin tehokkaasti hyödyntää normaalille vuokra-asumiselle ominaisia puitteita. Peruskäsitteitä toiminnassa ovat koti, arki ja arjen suuntaaminen. Toiminta on luonteeltaan käytännönläheistä ja perustuu luotettavan ja kestävän suhteen muodostumiseen nuoren ja tukiperhetyöntekijän välille.

TASKUssa asumisen tarkoitus on parempi arjesta selviytyminen ja oman elämän hallinta. Asumisen ja elämänhallinnan harjoittelu TASKUssa, yhdessä oman tukiperhetyöntekijän kanssa, on elämän perustaitojen harjoittelua mahdollisimman aidossa ympäristössä. Asuminen voi olla myös luonteeltaan enemmän arvioivaa. Jolloin hyvin käytännönläheisesti voidaan kartoittaa, mitä täysin omassa asunnossa itsenäisen elämän toteutuminen edellyttäisi, mitkä ovat haasteet ja millaisia mahdollisia tukipalveluita tarvittaisiin.

Elämänhallinnan ja asumisen harjoittelun tavoitteiden pääsuunnat ja painopisteet:
  1. Kasvun tukeminen nuoresta aikuiseksi
  2. Arjen perustaitojen harjoittelu – arki, asuminen ja rutiinit
  3. Arjen suuntaaminen – koulutus, työelämä, harrastukset, tulevaisuus
  4. Suhteen selkiytyminen itseensä, lähimmäisiin ja yhteiskuntaan – Itsenäistyminen sosiaalisissa suhteissa ja vuorovaikutuksessa.

TASKUssa nuori sopii yhteisistä arjen suuntaviivoista yhdessä oman tukiperhetyöntekijän ja talojohtajan kanssa. Suunnitelmat ja suuntaviivat elävät tilanteiden, elämän ja tarpeiden mukana.

arkihaltuun.fi