Vähävaraisten tuki

Jotta lasten ja nuorten harrastaminen ei olisi rahasta kiinni.

Turun NMKY -YMCA Turku tukee vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Tukea voi saada Turun NMKY:n oman toiminnan piirissä tapahtuvaan leiri- ja harrastustoimintaan.

Turun NMKY:n toiminta on matalan kynnyksen toimintaa ja haluamme mahdollistaa osallistumisen kaikille perheen tulotasosta riippumatta. Tukea haetaan kirjallisesti yhdistyksen pääsihteeriltä satu.alanen@ymca.fi. Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee ilmoittaa, mihin Turun NMKY:n harrastustoimintaan tukea haetaan sekä perustella tuen tarve.

 

Monilla paikkakunnilla voi saada toimeentulotuen kautta tukea harrastamisen kustannuksiin. Toimeentulotuki muodostuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä toimeentulotuesta ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Lasten harrastusmenot sisältyvät tavallisesti lasten perusosalla katettaviin menoihin. Tarvittavien harrastusmenojen maksaminen ei kuitenkaan ole aina perusosan puitteissa mahdollista, joten monissa kunnissa niihin voidaan myöntää täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea. Lisätietoa toimeentulotuesta ja sen hakemisesta https://www.kela.fi/toimeentulotuki.

Hae tukea

Hakemus