Vähävaraisten tuki

Jotta lasten ja nuorten harrastaminen ei olisi rahasta kiinni.

Turun NMKY -YMCA Turku tukee vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten harrastustoimintaa

Tukea voi saada Turun NMKY:n oman toiminnan piirissä tapahtuvaan leiri- ja harrastustoimintaan.

Turun NMKY:n toiminta on matalan kynnyksen toimintaa ja haluamme mahdollistaa osallistumisen kaikille perheen tulotasosta riippumatta. Tukea haetaan kirjallisesti yhdistyksen pääsihteeriltä satu.alanen@ymca.fi. Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee ilmoittaa, mihin Turun NMKY:n harrastustoimintaan tukea haetaan sekä perustella tuen tarve.

 

SOS-Lapsikylän Unelmista totta-harrastustuki

SOS-Lapsikylä tukee haasteellisessa elämäntilanteessa olevia perheitä lasten harrastuskustannuksissa. Harrastustukea suunnataan erityisesti niille lapsille ja nuorille(7–17-v.),joille harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen ei olisi muuten mahdollista. Harrastustukivähentää heikoimmassa asemassa olevien perheiden lasten ja nuorten vapaa-ajan vieton eriarvoistumista ja syrjäytymistä.Tukea voidaan myöntää ohjatun ja säännöllisen harrastuksen osallistumismaksuihin. Ensisijaisesti tukea myönnetään koulukuraattorin tai perhesosiaalityöntekijän kautta tulleisiin hakemuksiin ja mahdollisuuksien mukaan myös perheen itsenäisesti tekemiin hakemuksiin. Lisätietoja harrastuesta SOS-lapsikylän unelmista.fi -sivuilta

Turun NMKY:n harrastuksista koripallon junioritoiminta ja snorkkelikerho löytyvät SOS-Lapsikylän harrastustukilistauksesta.

 

Toimeentulotuki

Monilla paikkakunnilla voi saada toimeentulotuen kautta tukea harrastamisen kustannuksiin. Toimeentulotuki muodostuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä toimeentulotuesta ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Lasten harrastusmenot sisältyvät tavallisesti lasten perusosalla katettaviin menoihin. Tarvittavien harrastusmenojen maksaminen ei kuitenkaan ole aina perusosan puitteissa mahdollista, joten monissa kunnissa niihin voidaan myöntää täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea. Lisätietoa toimeentulotuesta ja sen hakemisesta https://www.kela.fi/toimeentulotuki.

Hae tukea

Hakemus