Liikkeellä hyvää oloa!

Liikkeellä hyvää oloa-toiminta on tarkoitettu 16–29-vuotiaille liikuntatoiminnan ulkopuolelle jääneille nuorille. Mukaan lähtemällä pääsee näkemään ja kokemaan, miten liikkeellä voidaan saada aikaan hyvää oloa! Samalla huomaa ja oppii keinoja, joilla liikunnan avulla myös kokonaisvaltainen hyvinvointi, toiminta- ja työkyky lisääntyvät ja elämänlaatu paranee.

Liikkeellä hyvää oloa -toiminnassa nuorten fyysinen aktiivisuus ja henkiset voimavarat lisääntyvät käsikädessä. Liikkumattomuuden taustalla voivat olla mm. vaikeus päästä liikkeelle, arjen hallinnan haasteet, työttömyys, opiskeluhaasteet, yksinäisyys, ahdistus, taloudellinen tilanne tai vanhat liikuntakokemukset. Meillä nuoret saavat yksilöllistä tukea. Yhdessä nuoren kanssa etsimme jokaiselle omanlaisensa tavan liikkua. Emme tee liikuntaa kilpailumielessä, vaan ilmapiiri on rento ja kannustava. Meillä on mahdollisuus osallistua yksilötoimintaan, pienryhmäaktivointiin ja omatoimiseen liikuntaan. Nuorelle osallistuminen on maksutonta.

Mukana oleville nuorille lähetetään viikoittain ohjelma, josta nuori valitsee itselle mielekkäimmät liikunnat ja ilmoittautuu niihin. Nuoret saavat ilmoittautumisistaan muistutusviestin päivää aiemmin ja tarkemmat saapumisohjeet. Nuorten kanssa voidaan käsitellä myös muita mieltä askarruttavia asioita ja annetaan tukea sekä neuvontaa. Hankkeen toiminta tapahtuu pääsääntöisesti ma-pe klo 8-16, tähän aikaan olemme parhaiten tavoitettavissa. Toisinaan poikkeuksina ovat myös ilta-aikoihin tai viikonloppuihin osuvat ohjelmat.

Pienryhmäaktivoinnin tarkoituksena on mahdollistaa tuen tarpeessa olevien nuorten keskinäinen kohtaaminen liikunnan tuottaman ilon kautta. Liikuntamuotoina voivat olla esimerkiksi erilaiset juoksuharjoitteet, uinti, kuntosali, kehonhuolto, toiminnallinen harjoittelu, tanssi, pallopelit, luennot. Pienryhmissä huomioidaan osallistujien toiveet ja toimintaympäristönä voivat olla mm. liikuntatilat, ulkoliikuntapaikat ja luonto. Toiminnan kautta on mahdollisuus saada itselle kaveri myös vapaa-ajan omatoimiseen liikkumiseen.

Yksilötoiminnassa liikuntaetsivä on nuoren rinnalla liikkumassa (esimerkiksi kuntosalilla tai ulkoillen). Etsivä rohkaisee, auttaa, neuvoo sekä opastaa nuorta.  Liikuntaetsivän kanssa löydetään kullekin omat kiinnostuksen kohteet, tavat liikkua ja pidetään huolta omasta päivittäisestä liikkeen määrästä. Mukaan voidaan ottaa myös psyykkistä valmennusta, mikäli nuori kokee sen itselleen tarpeellisena.

Lajikokeiluina käydään testaamassa erilaisia liikuntalajeja, esim. suunnistus, tankotanssi, keilaus, avanto. Näillä mahdollistetaan nuorille elämyksiä ja uusien lajien kokeilemista matalalla kynnyksellä. Voit myös itse ehdottaa lajikokeilulajia!

Hankevastaavana ja liikuntaetsivänä toimii Tanja Adel, jolla on pitkä kokemus sekä psykiatrisesta sairaanhoidosta että liikunnasta. Tanjan arkeen liikunta kuuluu aktiivisesti sekä liikkujana, että liikuttajana. Hän on aiemmin vastannut yleisurheilukoulun toiminnan pyörittämisestä sekä valmentamisesta ja vetänyt erilaisia ryhmäliikuntatunteja. Tanjan ammatillinen osaaminen tulee sairaanhoitajan töistä, joita hän on tehnyt mielenterveyspuolella yli kymmenen vuoden ajan. Tanja opiskeli vuonna 2021 psyykkiseksi valmentajaksi ja vuonna 2022 personal traineriksi.

 

Liikkeellä hyvää oloa! on Suomen NMKY-liiton hallinnoima ja koordinoima hanke, jota toteutetaan neljän osahankkeen kautta pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella ja Oulussa. Mukaan hankkeeseen ohjaudutaan osahankkeita toteuttavien organisaatioiden ja paikallisten yhteistyökumppaneidensa kautta.

Ota yhteyttä liikuntaetsivään

Toimintaan pääsee mukaan ottamalla yhteyttä Tanjaan.
Yhteyttä voi ottaa joko nuori itse tai hänen verkostonsa nuoren luvalla.
Yhdessä sovitaan alkutapaaminen, jossa kartoitetaan nuoren tarpeet ja sovitaan etenemissuunnitelmasta.

Tanja Adel p. 050 336 2748
tanja.adel@ymca.fi