nuoria kadulla kävelemässä

Katusovittelu auttaa nuorten konflikteissa

Katusovittelu tarjoaa turvallisen ympäristön alle 18-vuotiaiden konfliktien selvittämiseen. Katusovittelussa nuoret saavat mahdollisuuden vastuun kantamiseen, teon korvaamiseen ja sovinnon tekemiseen.

Katusovitteluissa käsitellään alle 18-vuotiaiden nuorten riitoja, kiusaamista, ilkivaltaa, lieviä rikoksia ja muita konflikteja.  Katusovittelussa tärkeää on osapuolten tasavertainen kohtaaminen ja asian selvittäminen sekä ratkaisujen hakeminen yhdessä. Syyllistäminen ja rankaiseminen eivät kuulu sovitteluun. Katusovittelu on maksutonta, vapaaehtoista, tasapuolista ja luottamuksellista. Turun NMKY:n katusovittelutoiminta kattaa koko Varsinais-Suomen alueen. Toiminnan mahdollistaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Katusovittelua toteutetaan Aseman Lapset ry:n Suomeen tuomaa mallia mukaillen.