nuoria kadulla kävelemässä

Katusovittelu auttaa nuorten konflikteissa

Katusovittelu on rikoksilla ja muulla huolta aiheuttavalla käyttäytymisellä oireilevan nuoren pysäyttämistä ja kokonaisvaltaista auttamista. Toiminnalla autetaan alle 18-vuotiaita nuoria selvittämään konfliktejaan.

Katusovitteluissa voidaan käsitellä esimerkiksi riitoja, kiusaamista, ilkivaltaa ja myös lieviä rikoksia. Turun NMKY:n katusovittelijat toteuttavat katusovittelua Turussa ja lähialueilla. Katusovittelussa tärkeää on osapuolten tasavertainen kohtaaminen ja asian selvittäminen sekä ratkaisujen hakeminen yhdessä. Syyllistäminen ja rankaiseminen eivät kuulu sovitteluun. Katusovittelu on maksutonta, vapaaehtoista, tasapuolista ja luottamuksellista. Turun NMKY on kehittänyt paikallista katusovittelumallia yhteistyökumppaniensa kanssa vuosina 2019-2021. Toiminta jatkuu Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn tuella 2022-2023.

Katusovittelua toteutetaan Aseman Lapset ry:n Suomeen tuomaa mallia mukaillen.