nuoria kadulla kävelemässä

Katusovittelu auttaa nuorten konflikteissa

Katusovittelu on rikoksilla ja muulla huolta aiheuttavalla käyttäytymisellä oireilevan nuoren pysäyttämistä ja kokonaisvaltaista auttamista. Turun NMKY kehittää katusovittelumallia STEA-rahoituksen turvin Turussa ja lähikunnissa yhteistyökumppaniensa kanssa.

Katusovittelu on tarkoitettu alle 18-vuotiaiden konfliktitilanteiden selvittämiseen. Sovitteluissa voidaan käsitellä esimerkiksi riitoja, kiusaamista, ilkivaltaa ja myös lieviä rikoksia. Turun NMKY:n katusovittelijat toteuttavat katusovittelua Turussa ja lähialueilla. Katusovittelussa tärkeää on osapuolten tasavertainen kohtaaminen ja asian selvittäminen sekä ratkaisujen hakeminen yhdessä. Syyllistäminen ja rankaiseminen eivät kuulu sovitteluun. Katusovittelu on maksutonta, vapaaehtoista, tasapuolista ja luottamuksellista.

Katusovittelua toteutetaan Aseman Lapset ry:n Suomeen tuomaa mallia mukaillen.