Liike tuonut positiivisia muutoksia nuorten fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin

Liike-hankkeessa lisätään kokonaisvaltaista tukea tarvitsevien 16–29 -vuotiaiden nuorten fyysistä aktiivisuutta ja henkisiä voimavaroja. Liikkumattomuuden taustalla voivat olla mm. vaikeus päästä liikkeelle, arjen hallinnan haasteet, työttömyys, opiskeluhaasteet, yksinäisyys, ahdistus, taloudellinen tilanne tai sosiaalinen jännittäminen. Liike-hankkeessa nuoret saavat yksilöllistä tukea liikkeen lisäämiseen omassa arjessaan itselle ominaisella tavalla liikuntaetsivän kannustamana sekä paineettoman harrastusyhteisön muista toiminnassa mukana olevista nuorista.

Liike-hanke toteutti vuonna 2022 enemmän lajikokeiluita kuin ensimmäisenä toimintavuotenaan. Näitä olivat mm. Rageroom, minigolf, kiipeily, keilaus, padel, tankotanssi ja judo. Yleisesti ottaen myös lajitarjonta on monipuolistunut ja vakiintunut. Suurta suosiota osoittivat myös Harvan saaren päiväretket, joita aiotaan toteuttaa jatkossakin ja suunnitelmissa on tulevaisuudessa myös yönyliretkiä. Loppuvuotta kohti näkyi nuorilla kiinnostusta myös luontoliikuntaa kohtaan, jonka määrää tullaan jatkossa lisäämään. Uutuutena oli myös sosiaalitoimen kanssa yhteistyössä järjestetty suljettu Liikkeelle-ryhmä, jossa nuoret pääsivät tutustumaan eri lajeihin, kuulivat luentoja ravinnosta, tutustuivat Turun kaupungin tarjoamiin palveluihin ja keskustelivat mieltä askarruttavista asioista. Ryhmän pitäminen oli hyvä päätös, sillä samalla huomattiin, että nuoret kaipaavat paljon keskustelua ja tähän ryhmässä oli järjestetty aikaa. Jatkossa mahdollistetaan lisää aikaa nuorien kanssa keskusteluun. 

Kestosuosikki Liike-hankkeessa on ollut kuntosali ja vuonna 2022 noin kolmasosa nuorista alkoi käydä kuntosalilla, ja tähän onkin ollut hyvät mahdollisuudet Turun NMKY:n omalla Kuntokämpällä. Salitreenejä on kokeiltu muillakin saleilla, jotta nuoret rohkaistuisivat kokeilemaan myös omia lähisalejaan. Useat nuoret ovat toiminnan myötä hankkineet itselleen salikortin ja jatkaneet salilla käymistä täysin itsenäisesti.

Liikkeellä hyvää oloa -ajatus voi viedä mitä erilaisimpiin paikkoihin! Rage Room oli yksi näistä, joissa ei hikeä säästeltyä ja jossa oli mahdollisuus purkaa kaikki tunteet pihalle hakkaamalla tavaroita ja huutamalla.

Vuonna 2022 nuoret löysivät toiminnan suurimmaksi osaksi puskaradion kautta eli Liike-hankkeen nuoret jakoivat tietoa toisilleen. Nuoret ovat itse kertoneet Liike-hankkeen vaikuttaneen heidän vointiinsa niin fyysisesti kuin henkisestikin. Nuorten mieliala on kohonnut, itsetunto lisääntynyt ja kunto kasvanut. Nuoret ovat kokeneet jaksavansa tehdä kotityöt paremmin ja yleisesti ottaen rutiinit arjessa ovat parantuneet, koska elämään on tullut säännöllisyyttä. Nuoret ovat kertoneet liikunnan vaikuttaneen positiivisesti uneen, ja liikunnan myötä myös ruokailutottumukset ovat muuttuneet säännöllisemmiksi. Osa nuorista on kyennyt palaamaan opiskelemaan/työelämään. Nuoret ovat tuoneet esille, että toimintaan on ollut helppo tulla mukaan, sillä liikuntaetsivä on helposti lähestyttävä, rento ja positiivinen. Lisäksi toiminnassa mukanaolijat ovat viihtyneet toistensa seurassa ja jopa tutustuneet niin hyvin, että ovat tavanneet Liike-hankkeen toiminnan ulkopuolellakin.

________________________________________________

Nykyään suomalaiset viettävät suurimman osan valveillaoloajastaan paikallaan istuen tai makoillen. Liike-hankeen yksi tavoite onkin saada kohderyhmän nuoret liikkeelle ja sitä kautta huomaamaan sekä ymmärtämään liikkumisen valtavat vaikutukset niin mielen- kuin fyysiseen terveyteen. 

Liikunnalla on runsaasti myönteisiä vaikutuksia fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen terveyteen. Liikunnan harrastaminen auttaa nukkumaan paremmin ja parantaa koettua elämänlaatua sekä kognition eri osa-alueita, kuten muistia ja ongelmanratkaisukykyä. Liikunta auttaa myös hallitsemaan stressiä ja vähentää ahdistuneisuutta. Liikunnalla on merkittävä rooli useiden sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa sekä yleisesti kokonaisvaltaisen terveyden ylläpidossa.
________________________________________________