Erityisen hienoa on katusovittelijoiden koulumaailmaan liittyvä osaaminen

Saana Vuoristo, vs. johtava sovitteluohjaaja,
Varsinais-Suomen sovittelutoimisto

Varsinais-Suomen sovittelutoimisto tekee yhteistyötä Turun NMKY:n Katusovitteluhankkeen kanssa liittyen lasten ja nuorten sovitteluasioihin. Yhteistyö on käynnistetty jo vuoden 2018 puolella, jolloin mm. tutustuimme toistemme menetelmiin puolin ja toisin kouluttautumalla. Sovittelutoimistosta kaksi henkilökunnan edustajaa (itseni mukaan lukien) kävi Aseman Lapset ry:n järjestämän Katusovittelukoulutuksen Turun NMKY:llä. Katusovitteluhankkeen Vilma ja Paula ovat niin ikään käyneet Varsinais-Suomen sovittelutoimiston rikos- ja riita-asioiden sovittelijan peruskurssin, jonka jälkeen he ovat toimineet myös meillä sovittelijoina.

ihminen esiteseinän edessä

Yhteistyön rakenteita on muotoiltu eteenpäin vuonna 2019 siten, että sovittelutoimistoon saapuvissa lasten ja nuorten asioissa voidaan tarvittaessa hyödyntää katusovittelun tuomia lisämahdollisuuksia tarjota nuorille ja heidän perheilleen lisätukea niin sovittelun aikana kuin sen jälkeenkin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Vilma ja Paula voivat toimia sovittelutoimistolle saapuvissa aloitteissa sovittelutoimiston omien vapaaehtoissovittelijoiden pareina. Vilma ja Paula voivat sitten hankkeen puitteissa toteuttaa laajempia ja monimuotoisempia jatko- ja tukitoimia, kuin mihin sovittelutoimiston oman toiminnan puitteissa on mahdollista.

Yhteistyön hyödyt tulevat ennen kaikkea asiakkaille, eli lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen, jotka saavat tarvittaessa monipuolisempaa ja yksilöllisempää tukea katusovittelutoiminnasta kulloisenkin elämäntilanteensa ja tarpeidensa mukaan. Katusovittelijoiden on mahdollista muun muassa jalkautua nuorten ja perheiden luokse seurantatapaamisiin tai tekemään sovittelussa sovittua työkorvauksen valvontaa paikan päälle työkorvauksen suorituspaikalle.

Yhteistyö koko katusovitteluporukan kanssa on ollut välitöntä ja mukavaa. Yhteisiä toimintamalleja on kehitetty pikkuhiljaa eteenpäin hyvässä hengessä ja tämä työ jatkuu edelleen. Vilma ja Paula ovat toteuttaneet yhteistyösovitteluja erittäin joustavasti ja luotettavasti korkealla ammattitaidolla. Erityisen hienoa on katusovittelijoiden koulumaailmaan liittyvä osaaminen, josta he pystyvät yhteisten asiakkaidemme hyödyksi ammentamaan. Vahvasta ammattitaustastaan huolimatta Vilma ja Paula ovat osallistuneet ihailtavan aktiivisesti myös sovittelutoimiston järjestämiin lisäkoulutuksiin ja ohjauksellisiin tapaamisiin. Heidän kaikessa toiminnassaan näkyykin vahva motivaatio sovittelutyöhön sekä siinä jatkuvaan kehittymiseen ja oppimiseen. Yhteistyötä on ilo jatkaa.