KouluSopu -apua koulukiusaamisen ehkäisyyn

Turun NMKY:n KouluSopu-hanke tarjoaa apua Turun alueen kouluille ja perheille lasten ja nuorten välisten riitojen ja konfliktien selvittämiseen. Näiden käsittelyyn ei kouluilla ole aina tarpeeksi aikaa eikä välttämättä ratkaisukeinojakaan. Toiminta on kouluille maksutonta.

Toimintaamme rahoittaa Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet. Hankkeen toiminta jatkuu nykyisellä rahoituksella kevääseen 2020.

KouluSopu-hankkeen nuorisotyöntekijät Totti Michelsson ja Julia Kivi ovat tavoitettavissa 20.5. alkaen myös chatin kautta. KouluSopu-chat toimii Discord-sovelluksessa ja tarjoaa keskusteluapua ryhmächatissa sekä, nuoren niin halutessa, myös yksityisesti nuorisotyöntekijän kanssa. Juttelemaan voi tulla, jos on ongelmia nettikiusaamisen kanssa, kokee koulukiusaamista tai on yleisesti asiaa tai kysyttävää kiusaamiseen liittyen.

Keskustelemaan voi tulla myös mistä tahansa nuorta kiinnostavasta tai mietityttävästä aiheesta, asian ei tarvitse liittyä kiusaamiseen. Nuorisotyöntekijät keskustelevat nuorten kanssa chatissä siitä, mistä nuoret itse haluavat puhua. KouluSopu-chatin tarkoitus on vastata nuorten tarpeisiin.

KouluSopu-chat on avoinna kolmena päivänä viikossa 20.5. alkaen: keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 14-16, lauantaisin klo 18-20. Chat on tarkoitettu 7-17-vuotiaille lapsille ja nuorille.

 

Hankkeelle työstetään kevään mittaan myös Youtube-kanavaa. Nuorten kohtaaminen ainoastaan verkossa vaatii kykyä kehittää toimintaa jatkuvasti, mutta se myös saa työntekijät luomaan uutta, nuorten näköistä sisältöä, jota voi hyödyntää myös poikkeusolojen jälkeen.

Koulukiusaaminen heikentää merkittävästi nuoren hyvinvointia

Kesäkuussa 2019 julkaistiin e2Tutkimuksen ja Nuorisotutkimusverkoston yhteistyönä tekemä raportti työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten tilanteista. Raportti perustuu nuorten haastatteluihin. Nuoret toivovat apua velkaantumiseen, puuttumista kiusaamiseen ja mielekästä tekemistä. Raportin mukaan kiusatuksi tulemisella on ollut vakavia kielteisiä vaikutuksia nuorten hyvinvointiin. Haastatelluista nuorista jokainen oli peruskoulussa joutunut kiusatuksi. Nuorten toiveena onkin, että kiusaamiseen puututtaisiin entistä vahvemmin. Tutkimukseen voi tutustua e2Tutkimuksen sivuilla.