naulakko täynnä vaatteita

KouluSopu -apua koulukiusaamisen ehkäisyyn

Turun NMKY:n KouluSopu-hanke tarjoaa apua Turun alueen kouluille ja perheille lasten ja nuorten välisten riitojen ja konfliktien selvittämiseen. Näiden käsittelyyn ei kouluilla ole aina tarpeeksi aikaa eikä välttämättä ratkaisukeinojakaan. Toiminta on kouluille maksutonta.

Tavoitteena on toimia koulun tukena koulukiusaamisen vastaisessa työssä ja sen ehkäisyssä.  Tilanteet voivat olla kaveriporukoiden tai koko luokkien välisiä konfliktitilanteita, joihin etsitään ratkaisua osapuolten kuulemisen, keskustelujen ja ryhmäyttämisharjoitusten avulla sekä tunne- ja kaveritaitojen kehittämisellä. Tilanteen ja tarpeen mukaan kaksi nuorisotyöntekijää räätälöi toiminnan vastaamaan herännyttä tarvetta.

Tarkoituksenamme on olla käytettävissä matalalla kynnyksellä ja täydentää koulujen omaa kiusaamista ehkäisevää työtä. Toivomme jokaiselle lapselle ja nuorelle turvallista ja mukavaa koulupäivää sekä vapaa-aikaa.

KouluSovun kesto määräytyy myös tarpeen mukaan ja voi kestää muutamasta tapaamiskerrasta useampaan kuukauteen.

Toimintaamme rahoittaa Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet.

Koulukiusaaminen heikentää merkittävästi nuoren hyvinvointia

Kesäkuussa 2019 julkaistiin e2Tutkimuksen ja Nuorisotutkimusverkoston yhteistyönä tekemä raportti työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten tilanteista. Raportti perustuu nuorten haastatteluihin. Nuoret toivovat apua velkaantumiseen, puuttumista kiusaamiseen ja mielekästä tekemistä. Raportin mukaan kiusatuksi tulemisella on ollut vakavia kielteisiä vaikutuksia nuorten hyvinvointiin. Haastatelluista nuorista jokainen oli peruskoulussa joutunut kiusatuksi. Nuorten toiveena onkin, että kiusaamiseen puututtaisiin entistä vahvemmin. Tutkimukseen voi tutustua e2Tutkimuksen sivuilla.