naulakko täynnä vaatteita

KISE -apua koulukiusaamisen ehkäisyyn

Tarjoamme peruskoululuokille Turussa ja lähiseudulla apua ja tukea kiusaamista ehkäisevässä toiminnassa. Työskentelemme joko koko luokan tai jonkin pienemmän oppilasryhmän kanssa.

Turun NMKY:n kiusaamista ehkäisevä toiminta on suunnattu erityisesti alakouluihin. Se tukee koulujen omia kaveri- ja tunnetaitoja vahvistavaa työtä tuoden siihen nuorisotyön ammattilaisten osaamista ja näkökulmaa.

Kouluissa tapahtuva työ on aina tarvelähtöistä ja alkaa luokanopettajan ja/tai luokan kanssa tehtävällä alkukartoituksella. NMKY:n nuorisotyöntekijöiden suunnittelema ja vetämä toiminta tapahtuu osana koulupäivää ja sen kesto on 1-2 oppituntia kerrallaan. Kokonaistuntimäärä sovitaan yhdessä koulun kanssa ennen toiminnan aloittamista. Toiminta on kouluille maksutonta.

Toimintaamme pääsee mukaan olemalla yhteydessä koordinaattori Paula Nurmiseen, puh. 050 340 6703  paula.nurminen@ymca.fi

 

 

Taustalla kahden vuoden hanketyö kouluissa

Vuosina 2019-2020 Turun NMKY toteutti koulukiusaamista ehkäisevää toimintaa KouluSopu-hankkeena. Se tavoitti noin 500 oppilasta 12 eri koulusta Turun seudulla. Luokissa tehtiin mm. tunne- ja kaveritaitoja parantavia tehtäviä, autettiin oppilaita luomaan yhteisiä toimintamalleja eri tilanteisiin ja keskusteltiin some-käyttäytymisestä.

KouluSopu-hankkeessa mukana olleet oppilaat pitivät voittopuolisesti KouluSopu-tunneista. Opettajat kokivat hyväksi ulkopuolisten aikuisten läsnäolon ja havainnot luokan tilanteesta.

Kiitos Stiftelsen Eschnerska Frilasarettille kouluyhteistyön mahdollistamisesta.