KouluSopu -apua koulukiusaamisen ehkäisyyn

Turun NMKY:n kouluSopu-hanke tarjoaa apua Turun alueen kouluille ja perheille lasten ja nuorten välisten riitojen ja konfliktien selvittämiseen. Näiden käsittelyyn ei kouluilla ole aina tarpeeksi aikaa eikä välttämättä ratkaisukeinojakaan. Toiminta on kouluille maksutonta.

Toimintaamme rahoittaa Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet. Hankkeen toiminta jatkuu nykyisellä rahoituksella kevääseen 2020.

Koulukiusaaminen heikentää merkittävästi nuoren hyvinvointia

Kesäkuussa 2019 julkaistiin e2Tutkimuksen ja Nuorisotutkimusverkoston yhteistyönä tekemä raportti työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten tilanteista. Raportti perustuu nuorten haastatteluihin. Nuoret toivovat apua velkaantumiseen, puuttumista kiusaamiseen ja mielekästä tekemistä. Raportin mukaan kiusatuksi tulemisella on ollut vakavia kielteisiä vaikutuksia nuorten hyvinvointiin. Haastatelluista nuorista jokainen oli peruskoulussa joutunut kiusatuksi. Nuorten toiveena onkin, että kiusaamiseen puututtaisiin entistä vahvemmin. Tutkimukseen voi tutustua e2Tutkimuksen sivuilla.