KouluSopu -hanke

Turun NMKY:n kiusaamista ehkäisevä toiminta tarkoittaa kaveritaitojen kohentamiseen ja yhteisiin pelisääntöihin liittyviä oppitunteja ja pienryhmiä peruskouluissa. Toiminta on kouluille maksutonta.

Turun NMKY:n KouluSopu-hanke tarjoaa apua kouluille ja perheille lasten ja nuorten välisten riitojen ja konfliktien selvittämiseen, joiden käsittelyyn ei ole tarpeeksi aikaa koululla tai muilla keinoin ei tilanteita ole saatu ratkaistua.

Tavoitteena on toimia koulun tukena koulukiusaamisen vastaisessa työssä ja toiminta on kouluille täysin maksutonta. Tilanteet voivat olla kaveriporukoiden tai koko luokkien välisiä konfliktitilanteita, joihin etsitään ratkaisua osapuolten kuulemisen, keskustelujen ja ryhmäyttämisharjoitusten avulla sekä tunne- ja kaveritaitojen kehittämisellä. Tilanteen ja tarpeen mukaan kaksi nuorisotyöntekijää räätälöi toiminnan vastaamaan herännyttä tarvetta.

Tarkoituksenamme on olla käytettävissä matalalla kynnyksellä ja täydentää koulujen omaa kiusaamista ehkäisevää työtä. Toivomme jokaiselle lapselle ja nuorelle turvallista ja mukavaa koulupäivää sekä vapaa-aikaa.

KouluSovun kesto määräytyy myös tarpeen mukaan ja voi kestää muutamasta tapaamiskerrasta useampaan kuukauteen.

Toimintaamme rahoittaa Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet. Hankkeen toiminta jatkuu nykyisellä rahoituksella kevääseen 2020.

Yhteystiedot:

Petra Alamäki, puh. 050 5623 699

petra.alamaki@ymca.fi