naulakko täynnä vaatteita

KouluSopu -apua koulukiusaamisen ehkäisyyn

Koulukiusaamista ehkäissyt KouluSopu-hanke on päättynyt 31.12.2020. Hankkeen parhaat käytännöt siirtyivät vuoden 2021 alusta osaksi Turun NMKY:n muuta nuorisotyötä.

Tarjoamme peruskoululuokille Turussa ja lähiseudulla edelleen apua ja tukea kiusaamisen vastaisessa toiminnassa. Työskentelemme joko koko luokan tai jonkin pienemmän oppilasryhmän kanssa.

Kiusaamista ehkäisevä toimintamme on aina tarvelähtöistä ja alkaa luokanopettajan ja/tai luokan kanssa tehtävällä alkukartoituksella. NMKY:n nuorisotyöntekijöiden suunnittelema ja vetämä toiminta tapahtuu osana koulupäivää ja sen kesto on 1-2 oppituntia kerrallaan. Kokonaistuntimäärä sovitaan yhdessä koulun kanssa ennen toiminnan aloittamista. Toiminta on kouluille maksutonta.

Toimintaamme pääsee mukaan olemalla yhteydessä koordinaattori Paula Nurmiseen, puh. 050 340 6703  paula.nurminen@ymca.fi

 

 

KouluSopu-hankkeen satoa

Koulusopu-hanke tavoitti kahden toimintavuotensa aikana noin 500 oppilasta 12 eri koulusta Turun seudulla. Luokissa tehtiin mm. tunne- ja kaveritaitoja parantavia tehtäviä, autettiin oppilaita luomaan yhteisiä toimintamalleja eri tilanteisiin ja keskusteltiin some-käyttäytymisestä. Lisäksi hanke oli mukana yhden koulun 7-luokkalaisten ryhmäyttämisessä.

KouluSopu-hankkeessa mukana olleet oppilaat pitivät voittopuolisesti KouluSopu-tunneista. Opettajat kokivat hyväksi ulkopuolisten aikuisten läsnäolon ja havainnot luokan tilanteesta.

Kiitos Stiftelsen Eschnerska Frilasarettille kouluyhteistyön mahdollistamisesta.