KouluSopu -toiminta alkoi 2019

Kati Andersén, luokanopettaja, Puolalan koulu

Olen tullut mukaan syksyllä 2019 NMKY:n KouluSopu-hankkeeseen, koska koin luokallani olevan tarve juuri tämän hankkeen toimintaan.

Koen, että hankkeesta on ollut hyötyä luokallemme ja syksyn aikana on päästy hyvään vauhtiin. Keväälle on vielä paljon annettavaa. Yhteistyö on sujunut vaivattomasti ja on hyvä, kun kouluun tulee ulkopuolisia aikuisia seuraamaan luokan tilannetta hieman erilaisesta näkökulmasta.

Parhaita muistoja KouluSopu-hankkeesta ovat ne, kun näkee lasten olevan innoissaan. He pitävät harjoituksista ja ryhmätoiminnasta, ja työntekijöistä on tullut luokallemme todella tuttuja. Viimeisimpänä vaikuttavana kokemuksena oli koulupoliisin vierailu luokassa!

opettaja kirjoittaa taululle

NMKY on antanut minulle kuuntelijan ja ulkopuolisen auktoriteetin, joka kasvattaa opettajan rinnalla oppilaita. Näiden lasten kanssa on tehty jo paljon, joten tarjoan työntekijöille haasteita, mahdollisuuden jatkaa työskentelyä ja kokeilla erilaisia keinoja luokkahengen kehittämiseksi.

Luokallani on 23 oppilasta, joista kaikki ovat hyvin innostuneita ja sanavalmiita. Valitettavasti luokallani on vuosikausia jatkuneita konfliktitilanteita muutamien oppilaiden välillä, joita saa usein olla selvittelemässä. Tähän kuluu aikaa useita tunteja vuodessa, joka on luonnollisesti pois muusta opetuksesta. Oppilaat ovat reippaita, mutta toivoisin heidän oppivan toisten tunteiden huomioimista ja oman käytöksensä havainnointia.