NMKY-tukiasunnot kasvaa ja kehittyy!

Turun NMKY on osana sosiaalitoiminnan sektoriaan tuottanut tuettua asumista lastensuojelun avo- ja jälkihuollon asiakkaille jo vuodesta 1990. 2010-luvun aikana nuorten tuettu asuminen on kasvanut ja kehittynyt. Kasvun myötä esiin on noussut tarve astetta tuetummalle, jo täysi-ikäisten nuorten aikuisten tarpeisiin vastaavalle tuetulle asumiselle. Tästä lähtökohdasta syntyi ajatus Tuetun asumisen yhteisöstä.

Tuetun asumisen yhteisö on suunnattu 18-30 vuotiaille nuorille aikuisille, jotka tarvitsevat tukea arjessa selviytymiseen ja elämänhallintaan. Yhteisö toimii nuorten tuetun asumisen konseptin mukaisesti samassa kerrostalon rappukäytävässä, sisältäen alkuvaiheessa 10 asiakaspaikkaa ja kolmen ohjaajan sekä toiminnasta vastaavan talojohtajan työpanoksen. Asunnot ovat tilavia ja valoisia kerrostaloasuntoja.

Toiminnan tarkoituksena on tarjota nuorelle aikuiselle yksilöllistä, hänen tarpeitaan vastaavaa kokonaisvaltaista tukea. Se, mitä tuki käytännössä tarkoittaa, määrittyy asiakkaan tarpeen mukaan. Tuki voi olla konkreettista apua arjen askareissa; kodin hoidossa, kaupassa käymisessä tai ruoanlaitossa, rahankäytössä, asioinnissa. Toisaalta tuki voi olla psykososiaalista, elämässä eteenpäin kannustavaa ja toivoa lisäävää rinnalla kulkemista. Tuki voi olla myös sosiaalisia taitoja vahvistavaa, kotoa ulospäin suuntaavaa yhdessä tekemistä. Toimintakyvyn ylläpitäminen ja lisääminen on keskiössä. Tavoitteet työskentelylle asetetaan asiakkaan kanssa, hänen lähtökohdistaan.

Yhteisön työntekijät työskentelevät kahdessa vuorossa ja ovat paikalla arkisin klo 8-20. Viikonloppuisin paikalla on yksi työntekijä, yhdessä vuorossa. Yöpäivystystä tuetun asumisen yhteisössä ei ole. Työntekijöiden tarjoaman tuen lisäksi asukas voi osallistua yhteisön yhteiseen, viikoittaiseen toimintaan.

Tuetun asumisen yhteisön toiminta käynnistyy virallisesti tammikuussa 2021. Yhteisö toimii osoitteessa Kaskenkatu 10, 20700 Turku. Tutustumaan ovat tervetulleita sekä työntekijät että mahdolliset asiakkaat lokakuusta lähtien!