Poikkeusolot luoneet innovaatioita nuorten kohtaamiseen Turun NMKY:n kohtaamispaikkatoiminnassa

Kun koronavirus aiheutti Suomessa poikkeusolosäännöksiä, jouduttiin kohtaamispaikkatoiminnassa uudelleenmuovaamaan toimintatapoja. Turun NMKY:n nuorten kohtaamispaikka Toivo siirtyi nopealla aikataululla kohtaamaan nuoria sähköisessä muodossa Discord -kanavalla. Välttämätön kohtaaminen pystyttiin säilyttämään, mutta kun vihdoin kesäkuun alussa rajoitteita päästiin purkamaan, huomattiin toden teolla, miten kasvokkain tapahtuvaa kohtaamista on kaivattu. Onneksi tapaamisia voidaan nyt järjestää turvallisesti ulkona.

Koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolosäännökset ovat tuoneet kuluneeseen kevääseen muutoksia lähes kaikkeen kohtaavaan toimintaan. Yksi toimintamuodoista, joka perustuu valtaosin ihmisten välisiin kohtaamisiin, on kohtaamispaikkatoiminta. Kevään aikana monet kohtaamispaikat ovat joutuneet nopealla aikataululla muokkaamaan toimintaansa uusiksi, jotta kohtaaminen on voinut jatkua.  Nuorten kohtaamispaikkatoiminta Toivo on Turun NMKY:n järjestämää kohtaamispaikkatoimintaa, joka tarjoaa 17-28-vuotiaille nuorille aikuisille mielekästä, aktivoivaa ja kuntoutumista tukevaa päivätoimintaa, apua ja ohjausta, muiden seuraa sekä paikan, jossa voi viettää aikaa.

Nuorten kohtaamispaikka Toivo avasi oman virtuaalikohtaamispaikan Discord kanavalla nopeasti poikkeusolosääntöjen tultua voimaan, maaliskuun 24. päivä. Serverin olemassaolosta kerrottiin kohtaamispaikan omassa blogissa, Facebookissa ja Instagramissa ja kohtaamispaikalla normaalisti vierailevat nuoret löysivät palvelun nopeasti. Toimiminen sähköisessä maailmassa oli kaikille ohjaajille täysin uutta ja uusia toimintatapoja vähän alkuun haettiin, mutta muutamassa viikossa eri kanavat, eli huoneet löysivät muotonsa. Discord todettiin myös alustana helpoksi, muokkaus oli yksinkertaista ja muutosten tekeminen vaivatonta. Usealle nuorelle Discord oli toimintaympäristönä tuttu ja apua löytyi siis myös kävijöiltä.

Toivon discordissa on sekä teksti- että puhehuoneita. Ympäristö on pyritty luomaan hyvin Nuorten kohtaamispaikan fyysisiä toimitiloja vastaaviksi, huoneet ja toiminnot on nimetty vastaaviksi. Eri keskusteluaiheille on myös nimetty omat huoneensa, huolihuoneessa voi mm. kertoa, jos joku huolettaa. Kevään aikana Korona on noussut huolen aiheeksi useassa keskustelussa. Läheisten terveys ja turvallisuus on noussut esille monessa keskustelussa.

Discord on mahdollistanut myös yhteistyökumppanien läsnäolon, mm. Lounais-Suomen Sylin työntekijät ovat olleet läsnä juttelemassa syömiseen liittyvissä kysymyksissä.  Muita yhteistyökumppaneita ovat olleet Martat, Turun Etsivä nuorisotyö, Nuorten Turku, Vamos Sampo ja Turun NMKY:n maahanmuuttajapalvelut.

Discord tarjoaa toisaalta hyvin matalan kynnyksen osallistumisen, koska mukaan tuleminen ei vaadi edes kotoa poistumista. Osa mukana olevista osallistuu keskusteluun, toiset tyytyvät vain seuraamaan keskusteluja sivuista ja kaikki tämä on sallittua, jokainen osallistuu omien resurssiensa mukaisesti. Todellista kohtaamista tämä verkossa tapahtuva kohtaaminen ei kuitenkaan korvaa. Kevään aikana on huomattu miten tärkeää oikea, kasvokkain tapahtuva kohtaaminen on myös psyykkiselle hyvinvoinnille.

Kun rajoituksia vihdoin myös Turun NMKY:n toiminnassa voitiin kesäkuun alussa alkaa purkaa, siirtyi Nuorten kohtaamispaikka Toivokin astetta lähemmäs normaalia. Kesäkuun 1. päivä vihdoin nuoret ja ohjaajat tapasivat turvallisesti Kupittaan puiston ulkoilmassa kesäauringon helliessä, turvaetäisyydet huomioiden. Iloiset jälleennäkemiset ja tuttu puheensorina käynnistyi välittömästi, monessa keskustelussa tuli esille, miten kohtaamisia on kaivattu ja miten ihanaa on tavata eläviä ihmisiä ja keskustella kasvoille tietokoneen kameran sijaan.

Nuorten kohtaamispaikka Toivon toiminta jatkuu kesäkuun ajan hybridimallilla: Discordissa tavataan edelleen maantaista perjantaihin, lisäksi 2-3 kertaa viikossa toivolaiset jalkautuvat sään salliessa Turun alueen puistoihin tai muualle ulkoaktiviteettien pariin. Tervetulleita ovat kaikki 17-28 -vuotiaat ja osallistuminen kaikkeen on vapaaehtoista, Toivon periaatteiden mukaisesti.

Lisätietoja Nuorten kohtaamispaikka Toivosta ja toiminnan aikataulut löytyvät facebookista https://www.facebook.com/nuortenkohtaamispaikkatoivo/ ja verkkosivuilta https://www.ymcaturku.fi/tukea-elamaan/nuorten-kohtaamispaikka-toivo/

Lisätietoa: sosiaalitoiminnanjohtaja Tommi Kantonen p. 050 344 7790 tommi.kantonen@ymca.fi

KouluSopua Chatissa

Vuonna 2018 alkaneessa koulukiusaamiseen puuttuvassa KouluSopu-hankkeessa otetaan uusi askel, kun hankkeen nuorisotyöntekijät ovat tavoitettavissa myös chatin kautta. Juttelemaan voi tulla sekä kiusaamiseen liittyvissä että mistä tahansa nuorta kiinnostavasta tai mietityttävästä aiheesta. KouluSopu-chatin tarkoitus on vastata nuorten tarpeisiin.

KouluSopu- hankkeen tarkoituksena on ryhmien tai koko luokkien yhteishengen kehittäminen sekä vuorovaikutus- ja tunnetaitojen kehittäminen kiusaamisen vastaisessa työssä. Tilanteet kouluissa voivat olla kaveriporukoiden tai koko luokkien välisiä riita- tai konfliktitilanteita, joihin etsitään ratkaisuja osapuolten kuulemisen, keskustelujen ja ryhmäyttämisharjoitusten avulla sekä tunne- ja kaveritaitojen kehittämisellä. Näiden käsittelyyn ei kouluilla ole aina tarpeeksi aikaa eikä välttämättä ratkaisukeinojakaan. Lue lisää…

Turun NMKY purkaa koronarajoituksia asteittain

Johtokunta on 12.5. pitämässään kokouksessa päättänyt  koronarajoitusten asteittaisesta purkamisesta.
14.5. alkaen voidaan käynnistää ulkona tapahtuvaa pienryhmätoimintaa (alle 10 osallistujaa) ja musiikkiopiston lähiopetustoiminta.
1.6. alkaen voidaan järjestää toimintaa alle 50 hengen ryhmissä.
Kaikkea toimintaa määrittää ehdoton ohjeistus turvavaväleistä, erityisen tarkasta hygieniasta ja osallistujien turvallisuudesta.
Jokainen yhdistyksen toiminto ja toimintaryhmä arvioi kykynsä järjestää toimintaa asetetut turvaohjeistukset huomioonottaen ja tiedottaa toiminnan jatkumisesta sekä omilla että tarvittaessa Turun NMKY:n yhteisillä tiedotuskanavilla.
Ohjeistukset ovat voimassa toistaiseksi. Turun NMKY seuraa tilannetta sekä valtioneuvoston, AVI:n ja muiden viranomaisten linjauksia ja muuttaa tarvittaessa omia ohjeistuksiaan.

Turun NMKY:n riparit toteutetaan kesällä 2020 hybridimallilla

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on linjannut, että covid-19 -epidemian vuoksi rippikouluja ei voida toteuttaa kesällä leirimuotoisina. Leirien sijaan kesän riparit toteutetaan verkkoripareina ja mahdollisuuksien mukaan myös päiväkokoontumisina. Tämä linjaus aiheuttaa muutoksia myös Turun NMKY:n kesän 2020 rippikouluihin.

Linjaukset koskevat kaikkia Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän seurakuntien sekä Turun NMKY:n järjestämiä rippikouluja. Ne pohjaavat sekä valtiovallan että Kirkkohallituksen ja piispojen ohjeistuksiin. Niistä ovat päättäneet yhdessä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän seurakuntien kirkkoherrat, rippikouluvastaavat ja varautumisryhmä. Jos koronavirusrajoitukset muuttuvat olennaisesti, linjaukseen voidaan harkita muutoksia.

Kaikki konfirmaatiotilaisuudet siirtyvät syksyyn ja ne järjestetään aikaisintaan elokuusta alkaen. Konfirmaatioiden ajankohdat ovat tiedossa kunkin ripariryhmän osalta viimeistään kesän riparijaksoon mennessä.

Turun NMKY:n järjestämiin rippikouluihin tämä linjaus vaikuttaa seuraavasti:

Kesäkuulle (Rippikoulu 1 1.-8.6. Harva, Saaristo-rippikoulu 10.-17.6. Houtskari ja Rippikoulu 2 22.-29.6. Harva) suunnitellut leirit perutaan ja toteutetaan etäopetuksena kesäkuun alussa sekä loppukesällä tai alkusyksyllä järjestettävänä leiripäivinä tai leiriviikonloppuina. Konfirmaatiot tullaan järjestämään myöhemmin syksyllä.

Kaikille rippikoululaisille ja heidän huoltajilleen on tänään 23.4.2020 lähetetty muutoksista ja etäopetuspäivistä sekä alustavista leiriajankohdista tiedote sähköpostitse.

Lisätietoa Turun NMKY:n rippikouluista ja muutoksista:

Nuorisosihteeri Mika Wallin mika.wallin@ymca.fi p. 050 597 6030

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä on tänä kesänä 52 rippikoulua. Turun NMKY pitää tänä kesänä kolme rippikoulua. Rippikoulujen toteutustavan muutos koskee tänä vuonna noin 1300 riparilaista Turussa ja Kaarinassa. Turun NMKY on järjestänyt rippikouluja vuodesta 1980 lähtien.

Partioharrastus jatkuu poikkeusoloista huolimatta

Maailma, Suomi, Turku ja Turun NMKY ovat eläneet poikkeusoloissa jo yli kuukauden. Osa lasten ja nuorten harrastuksista on jäänyt pakolliselle tauolle, kun kaikki kohtaamiset ja kokoontumiset on rajoitettu minimiin. Mutta partioharrastusta on voinut jatkaa poikkeusoloista huolimatta. Auran Tähti Poikien Kotkat-laumassa etäpartio kotikoloilla on sujunut reippaasti, Earth Hour-tapahtumaan osallistuen, hiilijalanjälkeä laskien ja kotona retkeillen.

Auran Tähti Poikien Kotkat-laumalaisten partioharrastus siirtyi joustavasti etätoimintaan jo heti viikolla 12, kun valtioneuvosto oli poikkeuslain käyttöönotosta päättänyt ja rajoitukset olivat astuneet voimaan. Toimintakanavaksi päätettiin ottaa tuttu sähköposti ja viestittelyä käydään vanhempien ja laumanjohtajien välillä.

Viikolla 13 sudenpennuille lähetetty viesti näytti tältä:

 

Tältä näyttivät Lennin suoritukset:

 

 

Seuraavan viikon tehtävänä oli järjestää kotona oma partioretki retkielementteineen: retkivarusteiden pakkaaminen, makuupussissa yöpyminen, retkipaikan siivoaminen.

Retkestään raportoi Elmo:

23.4.2020 Elmo / Kotkat-lauma ATP

Raportti Elmon Auran Tähtipoikien ”Kotiretkestä”

Aloitin lauantai-illalla partiomme kotiretken. Mutta ensin päivällä pakkasin reppuni ja katsoin kaikki varusteeni. Ryhdyin heti rakentamaan majaa. Sitten, koska minulla oli karkkipäivä, sain syödä karkkia. Sen jälkeen pelasin kavereitteni kanssa. Sen jälkeen minun piti mennä iltapalalle ja hoitaa iltatoimet. Sitten menin nukkumaan. Nukuin hyvin.

Heräsin kolmelta aamulla. Sitten menin takaisin nukkumaan. Heräsin tavallisesti kuudelta aamulla. Sitten pelasin. Sitten menin aamupalalle. Sitten ryhdyin purkamaan majaani ja pakkaamaan tavaroitani. Kun kaikki tavarani oli pakattu, olin minun mielestäni suorittanut kotiretkeni.

Ja tällaisia kuvia liitettiin raporttiin:

 

Vanhemmat kommentoivat etäpartiointia:

”On hienoa että lapsen harrastus sai jatkua etänä. Tehtävät ovat olleet lapselle innostavia ja vanhemmille helppoja. Kun tietää että tutut partiokaverit puuhaavat saman tehtävän parissa, saa lisää motivaatiota. Pieni haaste, kuten yöpyminen olohuoneessa tai kynttilän sytyttäminen, on ollut juuri sopiva partiomainen lisä.”

 

Partiolainen on siis Aina valmiina – vaikka toimimaan poikkeusoloissa! 

Turun NMKY:n toimintarajoitukset jatkuvat

Valtioneuvosto ilmoitti 30.3.2020 että poikkeusoloja jatketaan Suomessa 13.5.2020 saakka.

KAIKKI yhdistyksen kokoontumiseen ja kohtaamiseen liittyvät toiminnan keskeytykset jatkuvat 13.5.2020 asti. Myös kaikki yhdistyksen kokoontumiseen ja harrastamiseen tarkoitetut toimitilat ovat poissa käytöstä 13.5.2020 asti. Tilanteen kehitystä seurataan aktiivisesti ja mahdollisia lisäohjeita annetaan tarpeen mukaan.

Yhdistystoimiston fyysinen asiakaspalvelu on kiinni 13.5.2020 asti. Työntekijät tavoittaa tarvittaessa puhelimitse tai sähköpostilla.

Toimintaosastot tiedottavat mahdollisesta korvaavasta toiminnoistaan omilla kanavillaan.

Jatkossa Turun NMKY tiedottaa toimistaan koronavirustilanteessa verkkosivuillaan ( www.ymcaturku.fi ) ja facebooksivuillaan. Toiminnasta vastaaville ja henkilökunnalle toimitetaan henkilökohtaiset sisäisen viestinnän keinoin.

Pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne.

Lisätietoja:
Satu Alanen
p. 040 828 9799

Tiedote koronavirustilanteesta ja sen vaikutuksesta Turun NMKY:n toimintaan

Päivitetty 17.3.

Turun NMKY seuraa valtakunnallista koronavirustilannetta ja noudattaa toimissaan ja toiminnassaan THL:n ja alueellisen viranomaisen ohjeistuksia. Toiminnassamme pyrimme aktiivisesti estämään viruksen leviämistä.

Turun NMKY:n johtokunta on päättänyt tänään 14.3.2020 seuraavaa:

  • KAIKKI yhdistyksen kokoontumiseen liittyvä toiminta keskeytetään välittömästi ja keskeytystä jatketaan 15.4.2020 asti. Tilanteen kehitystä seurataan aktiivisesti ja mahdollisia lisäohjeita annetaan tarpeen mukaan.
  • Yhdistyksen vuosikokouksen (31.3.2020) ajankohta siirretään myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan.
  • Yhdistystoimiston fyysinen asiakaspalvelu on kiinni 15.4.2020 asti. Työntekijät tavoittaa tarvittaessa puhelimitse tai sähköpostilla.

Yhdistyksen kaikkien toimintaosastojen vastuullisia ja henkilökuntaa tiedotetaan tilanteesta erikseen.

Päivityksiä tilanteeseen 17.3. Valtioneuvoston esityksen myötä:

  • Musiikkiopiston toiminta keskeytetään – koskee myös yksilöopetusta
  • Kaikki yli kymmenen hengen kokoontumiset perutaan myös työntekijöiden keskuudessa
  • Kaikkien kokoontumistilat suljetaan: kaikki kokoustilat (juhlasali, johtokunnanhuone, muut neuvotteluhuoneet, edustussauna, bunkkeri jne) ovat poissa käytöstä, koskien sekä työ- että harrastuskäyttöä.

Jatkossa Turun NMKY tiedottaa toimistaan koronavirustilanteessa verkkosivuillaan ( www.ymcaturku.fi ) ja facebooksivuillaan. Toiminnasta vastaaville ja henkilökunnalle toimitetaan henkilökohtaiset sisäisen viestinnän keinoin.

Pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne, muistakaa käsihygienia ja välttäkää kättelytilanteita.

Turun NMKY – YMCA Turku

Turun NMKY seuraa koronavirustilannetta ja toimii tarpeen mukaan

Turun NMKY seuraa valtakunnallista koronavirustilannetta ja noudattaa toimissaan ja toiminnassaan THL:n ja alueellisen viranomaisen ohjeistuksia. Toiminnassamme pyrimme aktiivisesti estämään viruksen leviämistä.

Suomen hallituksen koronavirus -tiedotustilaisuuden 12.3.2020 mukaan on urheilulajeissa vältettävä lähikontakteja. Turun NMKY:n koripalloharjoitukset ja Yökoristoiminta perutaan toistaiseksi (12.3.2020-27.3.2020) Seuraamme tilannetta ja tiedotamme jatkosta viimeistään 26.3.2020.

Suomen Partiolaiset ovat ohjeistaneet toiminnassaan perumaan kaikki viikkotoiminnan kokoukset ja leirit sekä retket ja koulutustapahtumat 15.4. asti. Tämä ohjeistus koskee kaikkia Turun NMKY:n partiolippukuntia ja heidän toimintaansa. Jatkosta tiedotetaan erikseen.

Senioriaamukahvitoiminta on peruttu ainakin maaliskuun ajan. Jatkosta tiedotetaan Turun NMKY:n omilla tiedotuskanavilla 15.4. mennessä.

Nuorten kohtaamispaikka Toivo on suljettu 2 viikkoa ajalla 16.-30.3., jonka jälkeen tilannetta arvioidaan ja tiedotetaan uudelleen.

Rippikoululauantai 21.3. on peruttu. Jatkosta tiedotetaan erikseen.

Ohjaajakoulutukset ovat peruttu toistaiseksi, ajalla 12.3.2020-27.3.2020. Jatkosta tiedotetaan viimeistään 26.3. Näin ollen siis tulevana viikonloppuna järjestettäväksi suunniteltu ohjaajakoulutusviikonloppu on peruttu

Kiipeilykerhon toiminta on keskeytetty toistaiseksi, ajalla 12.3.2020-27.3.2020. Jatkosta tiedotetaan viimeistään 26.3.

Snorkkelikerhon toiminta on keskeytetty toistaiseksi ajalla 12.3.2020-27.3.2020. Jatkosta tiedotetaan viimeistään 26.3.

Erätauolla – Kauko Röyhkä ja Pessi&Daniel -tilaisuus 7.4. 2020 on siirretty järjestettäväksi syksyllä, erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

Turun NMKY:n musiikkiopiston Lasten musiikkijuhlien konsertti 25.3. on peruttu. Erityisbändin harjoitukset on peruttu toistaiseksi, 25.3. asti. Jatkosta tiedotetaan erikseen. Muu musiikkiopiston toiminta jatkuu toistaiseksi normaalisti.

Aura Brass Bandin konsertti Brass Dance 3.4. Sigynsalissa on peruttu. ABB:n harjoitukset on peruttu 15.3. osalta. Jatkosta ilmoitetaan 20.3. mennessä.

Turun NMKY:n toimistojen fyysinen asiakaspalvelu on kiinni ainakin maaliskuun ajan. Työntekijät tavoittaa kuitenkin normaalisti puhelimitse ja sähköpostilla.

 

Seuraamme kuitenkin tilannetta jatkuvasti ja tiedotamme mahdollisista lisätoimenpiteistä.

Lisätietoja:
Pääsihteri Satu Alanen
p. 040 828 9799

Usein kouluriidan taustalla ovat heikot vuorovaikutustaidot

Turun NMKY aloitti syksyllä 2018 hankkeen, jonka tavoitteena on toimia koulun tukena koulukiusaamisen vastaisessa työssä ja sen ehkäisyssä. Aluksi hankkeen nimi oli Koulusovittelu ja lähtökohtana oli työskennellä perinteisen riita- ja sovittelutyöskentelyn mallilla nuorten riita-asioiden selvittelyssä. Hankkeen käynnistyessä huomattiinkin konfliktitapauksien olevan paljon moninaisempia eikä niihin ollut löydettävissä selkeitä osapuolia, vaan ne koskivat usein koko luokkaa ja sen toimimatonta yhteishenkeä. Keväällä 2019 Turun NMKY sai rahoituksen Katusovittelu-hankkeeseen ja nämä kaksi hanketta kulkivat kevään limittäin. Syksyllä 2019 koulukiusaamista käsittelevään hankkeeseen palkattiin kaksi omaa työntekijäänsä ja nimi KouluSopu vakiintui hankkeen nimeksi.

Mitä on KouluSopu?

KouluSopu- hankkeen tarkoituksena on ryhmien tai koko luokkien yhteishengen kehittäminen sekä vuorovaikutus- ja tunnetaitojen kehittäminen kiusaamisen vastaisessa työssä. Tilanteet kouluissa voivat olla kaveriporukoiden tai koko luokkien välisiä riita- tai konfliktitilanteita, joihin etsitään ratkaisuja osapuolten kuulemisen, keskustelujen ja ryhmäyttämisharjoitusten avulla sekä tunne- ja kaveritaitojen kehittämisellä. Työskentely alkaa aina opettajan (ja tarvittaessa rehtorin tai psykologin) tapaamisella, jossa opettaja kertoo luokkansa tilanteesta ja tapaamisen jälkeen nuorisotyöntekijät suunnittelevat, kuinka tämän tapauksen kanssa edetään. Usein konflikteja aiheuttava ryhmä otetaan erikseen ja heidän kanssaan aletaan käsitellä luokan tapahtumia ja tehdään erilaisia harjoitteita teemaan sopien. KouluSovun kesto määräytyy aina tarpeen mukaan kestäen muutamasta tapaamiskerrasta useampaan kuukauteen.

Miten hanke on edennyt?

Sana hankkeesta on tavoittanut koulun henkilökuntaa tehokkaasti ja hankkeen suosio on jatkuvasti kasvanut. Syksystä 2019 alkaen on yhteydenottoja tullut 20, joista 15 johtanut KouluSopu -työskentelyyn. Työn määrä ja tarve yllättivät työntekijät, koska aikaa menee runsaasti myös kertojen suunnitteluun ja kaikissa tapauksissa on useampi kuin yksi ryhmä, jota työntekijät vetävät.

Millainen konflikti tulee KouluSopuun?

”Suurin osa aloitetuista tapauksista tulee alakoulun 4.-6. luokilta. Kaikissa tähänastisissa on ollut haasteita tunne- ja kaveritaidoissa ja pitkäänkin jatkuneita kiusaamistilanteita” kertoo hankkeessa työskentelevä nuorisotyöntekijä Petra Alamäki. ”Muutama yläkoulukin on ottanut yhteyttä ja päässyt mukaan toimintaan. Lähes jokaisessa tapauksessa on ollut ryhmä oppilaita (4-6hlö), jotka käytöksellään heikentävät koko luokan ilmapiiriä ja tämän lisäksi nämä oppilaat vielä tappelevat keskenään.”

KouluSopuun tulleista tapauksista monissa on havaittu oppilaiden ongelmanratkaisutaitojen olevan heikkoja ja ratkaisuina konflikteihin nähdään usein nyrkit ja tappeleminen. Toisen asemaan asettuminen on vaikeaa ja erilaisia keskittymis- ja kehityshäiriöitä on useilla ryhmiin kuuluvista. Vuorovaikutustaidot ovat heikkoja ja tunteiden hallinta ja käsittely on monille vierasta. Kouluissa opettajat ovat usein ylityöllistettyjä ja luokkakoot ovat todella suuria, joten opettaja jää usein yksin haasteellisten oppilaiden kanssa. Tämän vuoksi ulkopuolisten nuorisotyöntekijöiden apu on ollut monesti suureksi avuksi luokan konfliktien purkamisessa.

Maahanmuuttajapalveluiden Olavi lähti eläkkeelle

Turun NMKY:n maahanmuuttajapalveluiden pitkäaikainen erityisasiantuntija Olavi Katto lähti viettämään ansaittuja eläkepäiviä. Olavi täytti tiistaina 21.1.2020 64-vuotta ja samalla juhlistettiin täytekakkukahveilla hänen eläkkeellelähtöään työntekijäkokouksen yhteydessä.

Olavi ehti olla yli kymmenen vuoden ajan maahanmuuttajapalveluiden kantava voima. Olavilla on loistava tapa kohdata ihmisiä, rauhallisesti ja asiakasta kuunnellen. Pitkä kokemus, useiden vuosien ulkomailla vietetty aika ja valtava määrä tietoa tekivät hänestä juuri oikean miehen maahanmuuttajapalveluiden työhön.

Viimeisen kahden vuoden aikana onkin maahanmuuttajapalveluissa tapahtunut paljon muutoksia. Paula Nurminen – ”mahkun” perustaja – siirtyi Turun NMKY:llä toisiin tehtäviin sovittelukoordinaattoriksi ja hänen tilalleen maahanmuuttajapalveluihin tuli Markku Estala. Markku jatkaa nyt hanketyöntekijänä ja uuden työparin rekrytointi etenee.

Myös työn luonne maahanmuuttajapalveluissa on muuttunut osaamisen suhteen eri painopistealueelle. Olavin vankka kokemus varsinkin miesten avioero- ja erotyöskentelystä on siirtynyt omien talous- ja raha-asioiden hallintaan, joka Markun eritysosaamisalaa. Päivittäinen perustyö on kuitenkin sitä, mitä varten maahanmuuttajapalvelut aikanaan on perustettu: aikuisten haasteita ja elämäntilanteiden muutoksia kokeneiden maahanmuuttajien auttamista. Palveluohjaus, joka on työn perusta, on edelleen vankasti paikoillaan ja hyväksi todettu. Maahanmuuttajapalveluissa kuljetaan asiakkaan rinnalla.

Koko Turun Namikan väki toivottelee Olaville rattoisia eläkepäiviä!