KFUM Scouter Kamraterna Koffan

Vuosi 2020 toi mukanaan aivan uudenlaisia haasteita ja toimintatapoja partiotoimintaan. Covid-19 vaikutti laajasti kaikkeen toimintaan Koffanissa, aivan kuin kaikkien arkipäivässä. Vaikka rajoitukset toivat alkuvuodessa mukanaan paljon hämmennystä ja hieman ehkä epävarmuutta, miten partiotoiminnan tulisi toimia koko vuoden, lippukunnat onnistuivat pitämään yhtä ja rakentamaan hyvän suunnitelman laadukkaan partiotoiminnan jatkamiseksi.

Vuosi alkoi melkein normaalisti eikä moni uskonut, että virus pääsisi riehumaan niin paljon Suomessa, että se vaikuttaisi merkittävästi toimintaan. Aluksi ei ollut varmaa pidetäänkö mitään tapahtumia keväällä tai kesällä, joka toi mukanaan paljon epävarmuutta toiminnan suhteen. Lopulta rajoitukset iskivät ja kaikki kevään sekä kesän tapahtumat peruutettiin tai lykättiin. 

Monelle tuli kiire laatia uusi suunnitelma, miten
partiotoimintaa voitaisiin jatkaa ilman että tapaa ihmisiä. Onneksi monet lippukunnat pitivät yhtä ja partiojärjestöt auttoivat etäpartiotoiminnan toteuttamisessa. Ei kestänyt kauaa ennen kuin saimme laadittua toimivan mallin, jolla pystyisimme jatkamaan toimintaa etänä.

Koffanin johtajat ja nuoret samoajat onnistuivat laatimaan ryhmille etätehtäviä ja toimintaa, joka pystyttiin toteuttamaan kotona yksin tai perheen kanssa. Myös eri lippukunnat auttoivat toisiaan ja antoivat hyviä neuvoja mitä eri partioon liittyviä asioita pystyy suorittamaan etänä. Vuoden aikana siis todellakin koettiin se että partiolaiset pitävät yhtä sekä osaavat tehdä monenlaista asiaa vaikeinakin aikoina. Kesän aikana onnistuttiin toteuttamaan muutama purjehdus pienissä ryhmissä.

Valitettavasti syksyllä toiminnan käynnistyessä tilanne Suomessa pysyi samanlaisena, ellei huonompana. Vallitsevasta tilanteesta huolimatta lippukuntaan saatiin monta uutta sudenpentua. Tämä näytti, että kiinnostus partioon ei ole hävinnyt. Jo ennen toiminnan aloittamista oltiin laadittu suunnitelma siitä, miten toteutetaan viikoittaiset tapaamiset eri ryhmien kanssa huomioiden rajoitukset. Tällä kertaa tässä onnistuttiinkin nopeammin ja helpommin, kevään kokemusten perusteella. 

Syyskokouksessa saatiin myös lippukunnan nuoret samoajat kiinnostuneiksi lippukunnan hallintotoiminnasta. Nyt hallituksessa on mukana nuorempia partiolaisia, jotka ovat kiinnostuneita ja ahkeria. Seuraavalle sukupolvelle opetetaan, miten lippukuntaa johdetaan, niin että heillä olisi valmiudet siihen, kun aika koittaa.

Vuosi on ollut haastava, mutta siitä on opittu paljon uutta. On opittu järjestämään hyvin erilaista toimintaa. Monet ovat myös oppineet katsomaan asioita eri näkökulmasta ja saaneet valmiudet siihen, miten asioita voidaan tehdä myös etänä.