Tukiasuntotoiminnassa karsittiin turhaa ja kehitettiin tärkeitä käytäntöjä tehokkaammiksi

Vuonna 2020 tukiasunnoilla on työskennellyt yhteensä 25 sosiaali- ja/tai terveysalan ammatillisen koulutuksen omaavaa tukiperhetyöntekijää. Nuorille suunnattuja tukiasumispaikkoja on ollut yhteensä yli viisikymmentä. Tukiasuntoyksiköitä on toiminut viisi, neljällä paikkakunnalla, Turussa kaksi, Raisiossa, Salossa ja pienimuotoisesti myös Raumalla, jossa toiminnasta luovuttiin vuoden kuluessa tapahtuneen toiminnallisen hiljentymisen johdosta.

Koko 2010-luvun on tukiasumista palveluna kehitetty vastaamaan kokoajan yhä paremmin kohderyhmän tarpeita ja haasteita. Yhtenä tärkeänä ja kehitystä ohjaavana arvona on pidetty asiakaslähtöisyyttä. Vuoden 2020 osalta kehittäminen on kohdistunut jo täysi-ikäisten, nuorten aikuisten, tuetun asumisen kehittämiseen. Siinä tuki ja ohjaus toteutetaan ja kohdennetaan heidän haasteisiinsa vastaavalla ja heille soveltuvalla tavalla. Näistä lähtökohdista on kehitetty Tuetun asumisen yksikköä, joka käynnistyi vuoden lopussa.

2020 on ollut poikkeuksellinen myös koronan takia. NMKY-Sosiaalipalveluiden ja tukiasuntojen toimintaan se on kuitenkin vaikuttanut varsin vähän. Riskeihin on onnistuttu löytämään toimivat ratkaisut ja tarpeelliset vaihtoehtoiset työmuodot. Samalla on hienosti onnistuttu karsimaan turhaa ja kehittämään tärkeitä käytäntöjä tehokkaammiksi. Näiltä osin korona ei ole onnistunut kuin korkeintaan harkitusti ja viisaasti hidastamaan.