Turun NMKY:n riparit toteutetaan kesällä 2020 hybridimallilla

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on linjannut, että covid-19 -epidemian vuoksi rippikouluja ei voida toteuttaa kesällä leirimuotoisina. Leirien sijaan kesän riparit toteutetaan verkkoripareina ja mahdollisuuksien mukaan myös päiväkokoontumisina. Tämä linjaus aiheuttaa muutoksia myös Turun NMKY:n kesän 2020 rippikouluihin.

Linjaukset koskevat kaikkia Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän seurakuntien sekä Turun NMKY:n järjestämiä rippikouluja. Ne pohjaavat sekä valtiovallan että Kirkkohallituksen ja piispojen ohjeistuksiin. Niistä ovat päättäneet yhdessä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän seurakuntien kirkkoherrat, rippikouluvastaavat ja varautumisryhmä. Jos koronavirusrajoitukset muuttuvat olennaisesti, linjaukseen voidaan harkita muutoksia.

Kaikki konfirmaatiotilaisuudet siirtyvät syksyyn ja ne järjestetään aikaisintaan elokuusta alkaen. Konfirmaatioiden ajankohdat ovat tiedossa kunkin ripariryhmän osalta viimeistään kesän riparijaksoon mennessä.

Turun NMKY:n järjestämiin rippikouluihin tämä linjaus vaikuttaa seuraavasti:

Kesäkuulle (Rippikoulu 1 1.-8.6. Harva, Saaristo-rippikoulu 10.-17.6. Houtskari ja Rippikoulu 2 22.-29.6. Harva) suunnitellut leirit perutaan ja toteutetaan etäopetuksena kesäkuun alussa sekä loppukesällä tai alkusyksyllä järjestettävänä leiripäivinä tai leiriviikonloppuina. Konfirmaatiot tullaan järjestämään myöhemmin syksyllä.

Kaikille rippikoululaisille ja heidän huoltajilleen on tänään 23.4.2020 lähetetty muutoksista ja etäopetuspäivistä sekä alustavista leiriajankohdista tiedote sähköpostitse.

Lisätietoa Turun NMKY:n rippikouluista ja muutoksista:

Nuorisosihteeri Mika Wallin mika.wallin@ymca.fi p. 050 597 6030

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä on tänä kesänä 52 rippikoulua. Turun NMKY pitää tänä kesänä kolme rippikoulua. Rippikoulujen toteutustavan muutos koskee tänä vuonna noin 1300 riparilaista Turussa ja Kaarinassa. Turun NMKY on järjestänyt rippikouluja vuodesta 1980 lähtien.