Poikkeusolot luoneet innovaatioita nuorten kohtaamiseen Turun NMKY:n kohtaamispaikkatoiminnassa

Kun koronavirus aiheutti Suomessa poikkeusolosäännöksiä, jouduttiin kohtaamispaikkatoiminnassa uudelleenmuovaamaan toimintatapoja. Turun NMKY:n nuorten kohtaamispaikka Toivo siirtyi nopealla aikataululla kohtaamaan nuoria sähköisessä muodossa Discord -kanavalla. Välttämätön kohtaaminen pystyttiin säilyttämään, mutta kun vihdoin kesäkuun alussa rajoitteita päästiin purkamaan, huomattiin toden teolla, miten kasvokkain tapahtuvaa kohtaamista on kaivattu. Onneksi tapaamisia voidaan nyt järjestää turvallisesti ulkona.

Koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolosäännökset ovat tuoneet kuluneeseen kevääseen muutoksia lähes kaikkeen kohtaavaan toimintaan. Yksi toimintamuodoista, joka perustuu valtaosin ihmisten välisiin kohtaamisiin, on kohtaamispaikkatoiminta. Kevään aikana monet kohtaamispaikat ovat joutuneet nopealla aikataululla muokkaamaan toimintaansa uusiksi, jotta kohtaaminen on voinut jatkua.  Nuorten kohtaamispaikkatoiminta Toivo on Turun NMKY:n järjestämää kohtaamispaikkatoimintaa, joka tarjoaa 17-28-vuotiaille nuorille aikuisille mielekästä, aktivoivaa ja kuntoutumista tukevaa päivätoimintaa, apua ja ohjausta, muiden seuraa sekä paikan, jossa voi viettää aikaa.

Nuorten kohtaamispaikka Toivo avasi oman virtuaalikohtaamispaikan Discord kanavalla nopeasti poikkeusolosääntöjen tultua voimaan, maaliskuun 24. päivä. Serverin olemassaolosta kerrottiin kohtaamispaikan omassa blogissa, Facebookissa ja Instagramissa ja kohtaamispaikalla normaalisti vierailevat nuoret löysivät palvelun nopeasti. Toimiminen sähköisessä maailmassa oli kaikille ohjaajille täysin uutta ja uusia toimintatapoja vähän alkuun haettiin, mutta muutamassa viikossa eri kanavat, eli huoneet löysivät muotonsa. Discord todettiin myös alustana helpoksi, muokkaus oli yksinkertaista ja muutosten tekeminen vaivatonta. Usealle nuorelle Discord oli toimintaympäristönä tuttu ja apua löytyi siis myös kävijöiltä.

Toivon discordissa on sekä teksti- että puhehuoneita. Ympäristö on pyritty luomaan hyvin Nuorten kohtaamispaikan fyysisiä toimitiloja vastaaviksi, huoneet ja toiminnot on nimetty vastaaviksi. Eri keskusteluaiheille on myös nimetty omat huoneensa, huolihuoneessa voi mm. kertoa, jos joku huolettaa. Kevään aikana Korona on noussut huolen aiheeksi useassa keskustelussa. Läheisten terveys ja turvallisuus on noussut esille monessa keskustelussa.

Discord on mahdollistanut myös yhteistyökumppanien läsnäolon, mm. Lounais-Suomen Sylin työntekijät ovat olleet läsnä juttelemassa syömiseen liittyvissä kysymyksissä.  Muita yhteistyökumppaneita ovat olleet Martat, Turun Etsivä nuorisotyö, Nuorten Turku, Vamos Sampo ja Turun NMKY:n maahanmuuttajapalvelut.

Discord tarjoaa toisaalta hyvin matalan kynnyksen osallistumisen, koska mukaan tuleminen ei vaadi edes kotoa poistumista. Osa mukana olevista osallistuu keskusteluun, toiset tyytyvät vain seuraamaan keskusteluja sivuista ja kaikki tämä on sallittua, jokainen osallistuu omien resurssiensa mukaisesti. Todellista kohtaamista tämä verkossa tapahtuva kohtaaminen ei kuitenkaan korvaa. Kevään aikana on huomattu miten tärkeää oikea, kasvokkain tapahtuva kohtaaminen on myös psyykkiselle hyvinvoinnille.

Kun rajoituksia vihdoin myös Turun NMKY:n toiminnassa voitiin kesäkuun alussa alkaa purkaa, siirtyi Nuorten kohtaamispaikka Toivokin astetta lähemmäs normaalia. Kesäkuun 1. päivä vihdoin nuoret ja ohjaajat tapasivat turvallisesti Kupittaan puiston ulkoilmassa kesäauringon helliessä, turvaetäisyydet huomioiden. Iloiset jälleennäkemiset ja tuttu puheensorina käynnistyi välittömästi, monessa keskustelussa tuli esille, miten kohtaamisia on kaivattu ja miten ihanaa on tavata eläviä ihmisiä ja keskustella kasvoille tietokoneen kameran sijaan.

Nuorten kohtaamispaikka Toivon toiminta jatkuu kesäkuun ajan hybridimallilla: Discordissa tavataan edelleen maantaista perjantaihin, lisäksi 2-3 kertaa viikossa toivolaiset jalkautuvat sään salliessa Turun alueen puistoihin tai muualle ulkoaktiviteettien pariin. Tervetulleita ovat kaikki 17-28 -vuotiaat ja osallistuminen kaikkeen on vapaaehtoista, Toivon periaatteiden mukaisesti.

Lisätietoja Nuorten kohtaamispaikka Toivosta ja toiminnan aikataulut löytyvät facebookista https://www.facebook.com/nuortenkohtaamispaikkatoivo/ ja verkkosivuilta https://www.ymcaturku.fi/tukea-elamaan/nuorten-kohtaamispaikka-toivo/

Lisätietoa: sosiaalitoiminnanjohtaja Tommi Kantonen p. 050 344 7790 tommi.kantonen@ymca.fi