Terveiset täältä uudesta asumispalveluyksiköstä!

Kuvassa tuetun asumisen yksikön työntekijät: Iina Salminen, Jale Amirkhani, Ville Vähämäki ja Minna Martin

 Aloitettiin ohjaajan työt täällä Kaskenkadulla tammikuun alussa kolmen sosionomin, toimintaterapeutin ja esimiehen voimin. Ilolla ja innolla aloitimme työskentelyn uudessa yksikössä nuorten tukena ja rinnalla kulkijana. Meidän ohjaajien työtehtävät vaihtelevat laidasta laitaan ja jokainen työpäivä on erilainen. Tuen tarve voi vaihdella vähäisestä vahvempaan ja se muotoutuu asiakkaan omien toiveiden ja tarpeiden mukaan. Yhden asiakkaan kohdalla tuki voi olla ohjaamista asumisessa ja rahankäytössä. Toisen kohdalla tuki voi tarkoittaa kotoa ulospäin suuntaavaa yhdessä tekemistä. Pyrimme tukemaan asiakkaita mahdollisimman itsenäiseen asumiseen. 

Tässä pienet esittelyt meistä itsemme kertomina:

Jale: Olen koulutukseltani sosionomi ja työskennellyt vuosia lastensuojelussa ennen siirtymistä Turun NMKY:n tuetun asumisen yksikköön. Työskentely nuorten kanssa on lähellä mun sydäntä, ja olenkin äärettömän kiitollinen siitä, että saan kulkea nuoren rinnalla tämän itsenäistymisen polulla. Ja mitä parasta, tätä työtä voi tehdä omalla persoonalla ja huikean työporukan voimin!

Iina: Koulutukseltani olen Sosionomi (AMK) ja aiemmin olen ollut töissä muutamassa eri erityispuolen asumisyksikössä. Työssäni tärkeää on asiakaslähtöisyys, kyky ymmärtää, että jokaisella nuorella on omat tarpeet ja tavoitteet itsenäisempään elämään tähdätessä. Koen, että teemme tärkeää sekä merkityksellistä työtä nuorten hyväksi ja haasteista huolimatta työ on erittäin palkitsevaa. Hyvä työporukka ja kannustava esimies ovat ehdottomasti tämän työn helmiä 😊 

Ville: Koulutukseltani olen Sosionomi. Vuodesta 2010 lähtien olen toiminut erilaisissa ohjaajan tehtävissä lastensuojelussa sekä vammaispalveluissa.  Täällä NMKY:n asumispalveluyksikössä pääsen ohjaamaan nuoria aikuisia kohti itsenäisempää elämää.  Minusta työssäni tärkeintä on auttaa nuoria löytämään vahvuuksiaan ja treenaamaan heikkouksiaan niin, että itsenäinen elämä olisi joskus mahdollista.  

Minna: Ammatilliselta koulutukseltani olen toimintaterapeutti ja kuntoutuksen ohjaaja (AMK). Työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen, mahdollisimman itsenäisen ja oman näköisen hyvän elämän tavoite on aina ollut asiakastyöni keskeisin tavoite. Tätä tavoitetta yhdessä asiakkaideni kanssa olen päässyt toteuttamaan niin terveydenhuollossa, kuntoutuksessa, työllisyyspalveluissa kuin asumispalveluissakin. Turun NMKY:n tuetun asumisen yksikköön tulin Aivoliitolta; tehostetun palveluasumisen asumispalveluista nuortentalosta, Hirvensalosta.