Global leaders for local communities – Tuulia ja Iina Leadership Academy:ssa

Euroopan YMCA järjestää 18–35 vuotiaille johtokuntatyöskentelystä kiinnostuneille aktiivisille namikalaisille Leadership Academy nimisen koulutuksen, jossa opetellaan kaikkea projektien suunnittelusta, toimivaan viestintään ja yhdistyksen strategian laatimiseen. Sisältö on monipuolista ja sen tarkoituksena onkin varmistaa, että paikallisyhdistyksiin saadaan päteviä nuoria vastuutehtäviin, ja lisätä näin nuorten osallisuutta. Jokainen osallistuja suunnittelee ja toteuttaa yksin tai yhdessä toisten kanssa yhteiskunnallisesti relevantin projektin, jonka tarkoituksena on saada aikaan positiivista muutosta omassa yhteisössä. Koulutukseen valitaan noin 30 osallistujaa eri Euroopan maista. Valintakriteereinä on johtokuntapaikka tai sen tavoittelu, aktiivinen osallistuminen YMCA-toimintaan ja oman kansallisen YMCA:n myöntämä tuki. Suomesta koulutukseen valittiin kolme nuorta, Nea Vantaalta ja Iina ja Tuulia Turusta.

Covid-19 pandemia vaikutti koulutuksen aikatauluihin ja toteutukseen, ja syyskuussa 2020 alkanut koulutus päättyy nyt kesäkuussa 2021. Alun perin koulutus olisi pitänyt järjestää kolmena pidempänä koulutuksena kolmessa Euroopan maassa, Maltalla, Sloveniassa ja Belgiassa. Koronan takia koulutus kuitenkin toteutettiin itseopiskeluna verkossa, sekä Zoom-tapaamisina. Tapaamisia oli noin kerran tai kaksi kuukaudessa, ja ne olivat joko arki-iltaisin parin tunnin, tai lauantaisin 4–5 tunnin mittaisia. Vaikka aikaerot ja verkkototeutus aiheuttivat jonkin verran hankaluuksia, on koulutus kokonaisuutena ollut todella onnistunut ja inspiroiva. Leadership Academy:ssa oleva porukka on ollut aivan mahtava, ja on ollut todella mielenkiintoista ja antoisaa päästä keskustelemaan, verkostoitumaan ja työskentelemään saman henkisten nuorten namikalaisten kanssa ympäri Eurooppaa. Vaikka tietenkin on harmillista, ettei Leadership Academy- porukan kanssa päästy tapaamaan livenä, on kokemus ollut todella upea, ja ainahan on mahdollisuus kokoontua post-pandemia-aikana!

Koulutuksessa olemme päässeet oppimaan paljon ja monipuolisesti johtokuntatyöskentelyn kannalta relevantteja taitoja, kuten varainkeruun periaatteita, tehokasta kommunikointia ja strategian luomista. Leadership Academy:n pitäjät ovat todella ammattitaitoisia kouluttajia, ja tapaamisiin on myös kutsuttu muita asiantuntijoita eri Euroopan YMCA-yhdistyksistä. Olemme oppineet lyhyessä ajassa todella paljon hyödyllisiä taitoja, jotka varmasti auttavat meitä eteenpäin joko YMCA:ssa, niin paikallisella kuin myös kansainvälisellä tasolla, tai muunlaisessa järjestötoiminnassa.

Koulutuksen vaatimuksiin kuuluu myös yhteiskunnallisesti relevantin projektin tekeminen, ja päätimme tehdä kyseisen projektin kolmestaan, eli koko Suomen edustuksen voimin. Projektinamme on luoda Suomen YMCA:lle ilmasto-agenda, jonka tavoitteena on luoda kunnianhimoinen suunnitelma ja asettaa kunnianhimoisia tavoitteita, joilla tehdä YMCA:n toiminnasta ympäristötietoisempaa ja kestävämpää. Ilmasto-agendan ideana on olla nuorten aloitteesta tehty, ja nuorten kanssa kehitetty kannanotto ilmastokriisiin, jonka tavoitteena on nostaa Suomen YMCA:n profiilia ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Ilmasto-agendan luonnos esiteltiin vuoden 2021 kevätliittopäivillä, ja tavoitteena on esitellä valmis agenda syysliittopäivillä.

YMCA Europe:n Leadership Academy- koulutusta emme voi kuin suositella. Jos kansainväliset kontekstit, järjestötoiminnan kannalta relevantit taidot tai johtokuntatyöskentely kiinnostaa edes vähän, kannattaa ehdottomasti hakea seuraavaan koulutukseen! Suosittelemme myös liittymistä YMCA Peacemakers Facebook-ryhmään, josta saa parhaiten tietoa ajankohtaisista namikan tarjoamista mahdollisuuksista Suomessa ja maailmalla.

Tuulia Toivanen ja Iina Salmi