Nuorilta hyvää palautetta katusovitteluista

Turun NMKY:n nuorisotiimissä on tehty katusovitteluja eli soviteltu nuorten välisiä konflikteja ja nuorten tekemiä lieviä rikoksia jo reilun kahden vuoden ajan. Nuoret ovat kokeneet katusovittelun hyvänä tapana selvittää asioita, mikä ilmenee katusovittelun tämän vuoden aikana keräämistä palautteista.

Katusovitteluissa on mukana kaikenlaisia nuoria. Toiset puhuvat paljon, toiset eivät sano juuri mitään. Monikaan ei aluksi usko, että omilla mielipiteillä on edes väliä tai kukaan olisi niistä kiinnostunut. Sovitteluissa johtotähtenä on kuitenkin se, että kaikki osalliset tulevat kuulluiksi ja kuuntelevat myös toisiaan. Turun NMKY:n katusovitteluissa tämä on onnistunut nuorten mielestä hyvin. He ovat kokeneet tulleensa niissä kuulluiksi ja tasapuolisesti kohdelluiksi.

Sovittelijat auttavat nuoria löytämään itse ratkaisun soviteltavaan asiaan. Aikuiset eivät siis esitä sovintoehdotuksia tai määrää nuoria toimimaan tietyllä tavalla. Katusovitteluissa nuorten osallistaminen on palautteiden mukaan onnistunut. Nuoret ovat kokeneet saaneensa itse kertoa tärkeistä asioista, ja he ovat pitäneet sovittelua hyvänä tapana selvittää asiaa. Kaikkein parhaimmat pisteet vastaajilta on tullut siitä, että he voisivat suositella katusovittelua samassa tilanteessa oleville nuorille.

Katusovittelusta on apua

Nuoret ovat olleet jo heti katusovittelun päätyttyä sitä mieltä, että sovittelusta on ollut apua tilanteeseen. Myös fiilis katusovittelun jälkeen on huomattavasti parempi kuin ennen sitä. Katusovittelijat kartoittavat sovittelujen pitempiaikaista tuloksellisuutta olemalla yhteydessä nuoriin tai heidän huoltajiinsa vielä parin kuukauden kuluttua sovittelun päättymisestä joko soittamalla tai viestimällä.

Seurantayhteydenotoissa kaikki nuoret ovat tähän mennessä kertoneet sovittelussa selvitetyn tilanteen päättyneen ja suhteen toiseen nuoren tai toisiin nuoriin normalisoituneen. Kaikki ovat myös kertoneet, etteivät enää mieti asiaa. Huoltajat ovat olleet tyytyväisiä ja jopa kertoneet, miten oma lapsi on tuntunut kasvaneen isommaksi sovittelun jälkeen ja miten koulunkäynti on rauhoittunut. Toki myös parannusehdotuksia on tullut. Ne liittyvät sovitteluaikatauluihin. Toisinaan sovittelut saadaan valmiiksi vasta viikkoja tapahtuneen jälkeen, etenkin sellaiset sovittelut, joissa on useampia osapuolia ja työ- ja harrastusvuorojen yhteensovittamista.

Valtaosaltaan hyvistä palautteista on hienoa jatkaa kohti syksyä ja uusia katusovitteluja. Kesän aikana NMKY:n katusovitteluissa on taukoa juhannuksesta elokuun alkupuolelle saakka. Katusovittelijat toivottavat rauhanomaista kesää kaikille!