Jokaisella lapsella on väliä!

Tänä vuonna Lapsen oikeuksien viikon teemana on lapsen oikeus hyvään kohteluun. Lapsella on oikeus saada suojelua ja tulla kohdelluksi hyvin. Samalla myös hänellä itsellään on velvollisuus kohdella toisia hyvin. Siinä kiteytyy se toiminta, mitä Turun NMKY toteuttaa kiusaamista ehkäisevässä työssä ja katusovittelussa. Niissä tuetaan lapsia ja nuoria vuorovaikutustaidoissa ja konfliktinratkaisussa.

Puutumme työssämme kiusaamiseen, riitoihin, väkivaltaan ja muihin haastaviin aiheisiin. Erityisen tärkeää meille on kuitenkin kohdata jokainen lapsi ja nuori leimaamatta häntä kiusaajaksi, rikolliseksi, hankalaksi oppilaaksi tai miksikään muuksikaan. Annamme lapselle ja nuorelle mahdollisuuden tulla kuulluksi ihan omana itsenään ja myös päättää itse, miten oma asia ratkaistaan. Parhaita palautteita katusovittelusta onkin ollut nuoren miehen toteamus siitä, että sovittelijat selvästi kuuntelevat kaikkia. Kyseinen juttu päättyi sopuun ja kiusaamisen loppumiseen.

Kiusaamista ehkäisevää työtämme toteutetaan osana koulupäivää ja sellaisissa luokissa ja ryhmissä, joissa oppilaat riitautuvat helposti tai “roustaamista” on paljon. Näissä tilanteissa, kuten myös sovitteluissa, ohjamme lapsia ja nuoria näkemään myös oman toimintansa vaikutukset muiden syyttelyn sijaan. Lapsen oikeuksien viikon teema hyvästä kohtelusta sisältää myös kunkin vastuun omasta käyttäytymisestään.

Lapset ja nuoret toivovat aikuisilta ennen kaikkea aikaa ja kuuntelevia korvia. Turun NMKY:n nuorisotoimintaankin on tullut yhä enemmän pyyntöjä tulla kouluihin olemaan lapsia ja nuoria varten, kohtaamaan heitä. Nuorisotyöntekijämme ovat saaneetkin hyvin kontaktia “käytävätyöskentelyssä” niihin nuoriin, joista koululla on ollut huolta. Koulupäivien aikana ei ole enää syntynyt tappeluita ja koulupäivä on tullut turvallisemmaksi. Hyvä kohtelu lisää hyvää kohtelua.

Otsikko on peräisin Lapsen oikeuksien viestintäverkoston kannanotosta. Jokaisella lapsella on väliä ja jokainen kohtaaminen lapsen tai nuoren kanssa voi auttaa!

Kansainvälistä Lapsen oikeuksien päivää vietetään vuosittain 20. marraskuuta. Lapsen oikeuksien viikko on Lapsen oikeuksien päivän yhteydessä vietettävä teemaviikko, jonka tavoitteena on lisätä Lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta ja lapsen oikeuksien toteutumista.

Kirjoittaja Paula Nurminen työskentelee Turun NMKY:lla hanketyöntekijänä Katusovittelun ja kiusaamista ehkäisevän työn parissa