Turun NMKY:n alueellisesti vaikuttava työ nuorten hyväksi jatkuu rahapelitoiminnan tuotoista jaettavien avustusten turvin

Turun NMKY:n saamalla hankerahalla pystytään vastaamaan yhteiskunnassa esiintyviin nuorten erityistarpeisiin ja auttamaan nuoria, jotka tarvitsevat apua, tukea tai ohjausta. Näistä esimerkkinä Yökoris, jonka toiminnalla tuetaan maahanmuuttajataustaisten nuorten integroitumista yhteiskuntaan vapaa-ajan harrastustoiminnan kautta. Nuorten kohtaamispaikka on tarjonnut vertaistukea ja yksilöllistä tukea syrjäytymisvaarassa oleville nuorille jo 17 vuoden ajan.

9.12.2021 monessa järjestössä vietettiin jännittäviä hetkiä, kun odotettiin Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n julkaisemaa vuoden 2022 avustusesitystä. Rahapelitoiminnan tuotoista Sosiaali- ja terveysministeriö jakaa avustukset pääsääntöisesti STEA:n esitysten mukaisesti. Avustusesityksen julkaisun jälkeen Turun NMKY:lla voitiin huokaista helpotuksesta – tulokset toiminnasta ovat olleet todistettavasti merkityksellisiä, kaikki neljä alla kuvattua hanketta saavat jatkaa myös vuonna 2022.

Turun NMKY tavoittaa ja tukee STEA-avustusten turvin eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä Turussa ja lähikunnissa. Nuorten kohtaamispaikkatoiminta, maahanmuuttajapalvelut, Yökoris ja katusovittelu ovat toimineet viime vuodet rahapelitoiminnan tuotoista jaetuilla avustusrahoilla, näistä pitkäikäisimpänä kohtaamispaikka jo 17 vuoden ajan.

Nuorten kohtaamispaikka Toivo tavoittaa syrjäytymisvaarassa olevia tai syrjäytyneitä ja elämänhallinnan vaikeuksien kanssa painivia nuoria turkulaisia, matalalla kynnyksellä ja ainutlaatuisen avoimena ja hyväksyvänä paikkana. Tulokset toiminnasta ovat olleet vaikuttavia ja kannustaneet toiminnan jatkamiseen.

Maahanmuuttajapalveluissa on tavoitettu muutoksia ja ongelmia kokeneita maahanmuuttajia henkilökohtaisen palveluohjauksen keinoin suomen kielellä Turussa ja lähikunnissa. Palveluun hakeutuvat ovat usein intensiivisen tuen tarpeessa, ongelmat liittyvät elämän eri osa-alueisiin ja tavoitteena on saada asiakas ymmärtämään suomalaisen yhteiskunnan toimintatapoja ja selviytymään kriisin keskeltä kohti vakaata arkea Suomessa.

Yökoris-toiminta edistää maahanmuuttajataustaisten nuorten integroitumista yhteiskuntaan, ehkäisee eri väestöryhmien eriytymistä sekä vähentää rasismia. Mielekkäällä vapaa-ajan toiminnalla on merkittävä vaikutus yhteiskuntaan integroitumisessa, nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamisessa.

Katusovittelu tarjoaa alle 18-vuotiaille nuorille mahdollisuuden selvitellä konfliktejaan ja lieviä rikoksia puolueettomien sovittelijoiden tukemana. Tarkoituksena on saada asia käsiteltyä niin, että jokainen osapuoli kokee tulleensa kuulluksi ja voi jatkaa turvallisin mielin eteenpäin elämässään. Katusovittelu antaa nuorelle mahdollisuuden ottaa vastuuta teoistaan ja ymmärtää niiden seuraukset.

Turun NMKY:n työ näiden neljän hanketyön parissa jatkuu. ”Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn ansiosta pystymme Turun NMKY:llä vastaamaan entistä tehokkaammin yhteiskunnassa esiintyviin nuorten erityistarpeisiin. Rahoituksen turvin helpotamme niiden nuorten elämää, jotka ovat jo jääneet tai vaarassa jäädä palveluverkkojen ulkopuolelle ja jotka tarvitsevat apua, tukea ja/tai ohjausta.” kertoo Turun NMKY:n pääsihteeri Satu Alanen. ”STEAn rahoitus tekee mahdolliseksi tuhansien nuorten kohtaamisen ja kuuntelemisen. Tämä on monen kohdalla edellytyksenä sille, että voimaantuminen voi käynnistyä.”

Lisätietoa: pääsihteeri Satu Alanen p. 040 828 9799 satu.alanen@ymca.fi