Kaduilla kohdataan nuoria tänäkin vuonna!

Turun NMKY:n Katujengi-hanke sai Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n myöntämän hankerahoituksen vuosille 2023-2024. Toimintaa on pilotoitu Turussa,

Turun kaupungin rahoituksella viime vuonna runsaan puolen vuoden ajan. Hanketta koordinoi viime vuonna työssä aloittanut Katja Vossi, työpareinaan Kim Grönlund ja Tapani Närvä. Turun NMKY:n pikkubussi on jo tuttu näky nuorille Turun katukuvassa. Sillä työntekijät liikkuvat ketterästi työvuoron aikana, nuorten suosituista kohtaamispaikoista toiseen, kohtaamaan nuoria. Tämän kevään aikana toiminta aloitetaan myös Kaarinan ja Raision alueilla. Katujengi-hankkeella on tarkoitus selvittää nuorten jengiytymisen tilannekuvaa sekä häiriökäyttäytymisen ja rikoksilla oireilun juurisyitä.

Vuosi 2023 on hankkeessa alkanut vauhdilla. On herätelty joulutauon jälkeisiä kontakteja nuoriin, jatkettu tuttujen yhteistyötahojen kanssa yhteistyön syventämistä sekä viritetty uusia yhteistyökuvioita. Katutyön lisäksi työssä painottuu kouluyhteistyö. Nuoria kohdataan niin koulussa kuin vapaa-ajalla. Kaiken käytännön kohtaamisten lisänä tehdään jatkuvaa havainnointia ja kerätään tietoa siitä, millaisilla toimilla pystyttäisiin vaikuttamaan siihen, että kohderyhmän nuorten tulevaisuus ei ajautuisi negatiiviseen kierteeseen.

Jo lyhyessä ajassa työ on saanut kiitosta niin viranomaisilta, järjestyksenvalvojilta, yrityksiltä ja muilta yhteistyötahoilta sekä alueiden asukkailta. Ammattilaisten aktiivinen näkyminen nuorten keskuudessa on koettu hyvänä. Myös nuoret ovat ottaneet työntekijät hyvin vastaan ja keskusteluissa heidän kanssaan ollaankin jo päästy ”moikkailu”- ja ”mitä kuuluu”-astetta syvemmälle. Tästä on hyvä jatkaa kevättä kohti yhdessä nuorten kanssa katuja astellen.

Lisätietoja

Katja Vossi

050 305 0060
katja.vossi@ymca.fi