Nuorten kohtaamispaikalla korostuvat sosiaalisen kestävyyden ulottuvuus sekä kestävät yhteisöt

Nuorten kohtaamispaikka Toivossa työn keskiössä on mielenterveyden tukeminen kynnyksettömän toiminnan muodossa, jossa kaikki työn ja opintojen ulkopuolella olevat 17-28 vuotiaat nuoret ovat tervetulleita voimavaroistaan riippumatta ja jossa kaikenlainen tekemiseen osallistuminen on vapaaehtoista. Jokainen saa tulla kohtaamispaikalle juuri sellaisena kuin kulloinkin on. Vuonna 2023 kehittämispäivänä Toivon työntekijät pohtivat miten toiminta nivoutuu kestävän kehityksen tavoitteisiin sekä globaalikasvatukseen.

Nuorten kohtaamispaikka Toivossa korostuvat sosiaalisen kestävyyden ulottuvuus sekä kestävät yhteisöt. Nuorten kanssa keskitytään olemaan tässä hetkessä, ollaan yhdessä muun muassa pelaamalla lautapelejä ja samalla harjoitellaan monipuolisesti sosiaalisia taitoja. Toivossa voi viettää aikaa, tavata muita samankaltaisessa elämäntilanteessa olevia nuoria aikuisia,  ja kaiken olemisen ja tekemisen keskellä  muun muassa harjoitellaan tunteiden säätelyä ja sanoittamista, hetkiin pysähtymistä ja reflektoidaan yhdessä tilanteita. Nuoret oppivat toimimaan yhdessä ja salliva ilmapiiri kannattelee eri elämäntilanteissa.

Nuoret osallistuvat kohtaamispaikan toiminnan suunnitteluun lähes päivittäin ideoita antaen, mutta lisäksi kerran kuukaudessa pidetään Toivoriihi, jossa nuoret voivat tuoda esiin ajatuksiaan ja kehitysehdotuksiaan ja kokea että omalla mielipiteellä on merkitystä. Ryhmätyöskentelyn ja keskustelutaitojen harjoittelu kasvattaa sosiaalisia taitoja sekä opettaa yhteistyötä ja muihin tutustuminen avartaa ajattelua. Kävijäpalautetta kerätään kaksi kertaa vuodessa ja se nähdään ensisijaisesti nuorten äänen esilletuomisena.

Kohtaamispaikalla hyväksyvä ilmapiiri liittyy myös siihen että kierrätys, ekologisuus ja kestävä kehitys ovat toiminnassa luontevana osana. Arjessa tämä näkyy mm. esineiden uusiokäyttönä esim. askarteluissa, kestävässä kuluttamisessa ja vanhan ehostamisena. Vanhoja huonekaluja on maalattu yhdessä nuorten kanssa, ja hävikkiin kiinnitetään huomiota. Toivossa hankinnat ovat tarkasti mietittyjä ja tavaraa saadaan kierrätyksenkin kautta. Toivon tiloissa on kierrätyspiste ja vaihtopiste.

Kestävää kuluttamista on otettu mukaan myös Toivon retkien teemoiksi. Tehdään mahdollisimman edullisesti mukavia asioita, joukkoliikennettä hyödyntäen yksityisautoilun sijaan. Maaliskuussa kävijöiden kanssa käytiin kirpputoriretkellä, josta nuoret voivat saada innostuksen kierrättämiseen ja mukaan voi lähteä sinnekin ihan vain katselemaan, ilman että kuluttaa yhtään rahojaan.   Ympäristöstä huolehtimista toteutetaan yhteistyössä eri tahojen kanssa, ja kohtaamispaikalla tiedotetaan jos jokin taho järjestää esimerkiksi roskienkeruukampanjan tms.

Työntekijät kertovat sukupuolisensitiivisyyden olevan luonnollinen osa kohtaamispaikkaa, ja se kuvastaa paikan hyväksyvää ja monipuolista henkeä. Naistenpäivää myös vietettiin Toivossa sukupuolisensitiivisesti, korostaen sukupuolen moninaisuutta ja hyvinvoinnin vaalimista sukupuolesta riippumatta.

Lopulta Toivon toiminta on osoitus siitä, että kestävää kehitystä ei rakenneta ainoastaan suuriskaalaisilla projekteilla vaan myös paikallisella tasolla, vaalimalla ihmisten hyvinvointia herkkyydellä. Toivo osoittaa, että jokainen pieni teko luo pohjaa kestävälle tulevaisuudelle, ja että nuoret ovat avainasemassa tämän tulevaisuuden rakentamisessa.