Vaikuttamistyötä eduskunnassa

Turun NMKY on osa Väkivallan vastaista verkostoa eduskunnassa, joka perustettiin 6.11.2023 Vihreiden Sofia Virran aloitteesta. Toisen kauden kansanedustaja, Vihreiden puheenjohtaja ja tämän verkoston puheenjohtaja Virralla itsellä on pitkä ammattitausta väkivaltaa käyttävien nuorten kanssa työskentelystä muun muassa lastensuojelussa.

Väkivallan vastainen verkosto eduskunnassa -toiminnan tavoitteena on lisätä päättäjien tietoisuutta väkivallasta ilmiönä, edesauttaa päättäjien sekä väkivallan vastaisen työn asiantuntijoiden ja tutkijoiden välistä vuoropuhelua sekä edistää väkivallan vastaista työtä.

NMKY:tä verkostossa edustaa Katujengi-hankkeen hankekoordinaattori Katja Vossi. Verkosto järjestää vuosittain seminaareja, joiden avulla tietoa ja ymmärrystä väkivaltailmiöstä pyritään lisäämään sekä löytämään ratkaisuja väkivallan ehkäisemiseksi yhteiskunnassamme. Ensimmäinen seminaari pidettiin eduskunnassa 18.4., “Suoraa puhetta nuorisoväkivallasta – Hyvinvoiva nuori ei tee rikoksia”, joka oli ensimmäinen verkoston järjestämä tilaisuus. Vossi oli yhtenä asiantuntijana kuultavana aiheen tiimoilta kertomassa sitä arkipäivää, jota hän työparinsa kanssa kohtaa Turussa ja niitä onnistumisen edellytyksiä, joilla epäsuotuisaan väkivaltakehitykseen voidaan vaikuttaa. Muina asiantuntijoina tilaisuudessa kuultiin keskusrikospoliisin erikoistutkija Petri Danielssonia, THL:n nuorten katuväkivallan vastaisen hankkeen projektipäällikkö Jonna Laitosta, Aggredi Primon vastaavaa ohjaajaa, entistä vapaaottelija Miika Mehmetiä sekä Miessakit Ry:n väkivaltatyöntekijä Jussi Pekkolaa.

Tilaisuudessa paikalla oli niin kansanedustajia kuin heidän avustajiaan sekä muuta eduskunnan väkeä. Tilaisuuden jälkeen Vossilla oli hyvää keskustelua aiheesta sekä Sofia Virran että Vasemmistoliiton Timo Furuholmin kanssa, ja molemmat toivoivatkin pääsevänsä tulevaisuudessa hankkeen matkaan ihan sinne kenttätyön äärelle.

Katja Vossi
hankekoordinaattori, Katujengi-hanke