Turun NMKY:n liikunnallinen toimintakeskus Suvituuli liikuttaa myös ikäihmisiä

Turun NMKY on vuoden 2024 alusta alkaen hallinnoinut Erityisosaamiskeskus Suvituulen isoa liikuntatilaa sekä Suvitupaa, joka tänä päivänä toimii Hirvensalon Alueolohuoneena osana Turun kaupungin kärkihanketta. Turun alueolohuoneet ovat avoimia ja maksuttomia matalan kynnyksen tiloja, joissa asukkaat voivat tavata toisiaan, järjestää toimintaa, osallistua, tulla kuulluksi ja myös kehittää aluettaan.

Lapset ja nuoret Hirvensalosta ja ympäri Turkua täyttävät Suvituulen liikuntatilan iltapäivistä iltaan, mutta päiväsaikaan Suvituulessa huolehditaan ikäihmisten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä toimintakyvyn ylläpitämisestä. Haluamme tarjota alueen ikäihmisille turvallisen yhteisön sekä saattaa ikäihmisiä yhteen lähialueen lasten ja nuorten kanssa toimintakykyä ylläpitävien tavoitteiden lisäksi. Hirvensalo asuinalueena on vuosien saatossa kasvanut merkittävästi ilman, että ikäihmisille suunnattujen palveluiden tarjonta olisi lisääntynyt kasvun myötä.

Ikääntyneiden ihmisten toimintakyvyn tukeminen on suomalaisen vanhuspolitiikan keskeinen tavoite. Se on lähtökohtana niin vanhusten kotona asumisen tukemisessa kuin palveluissa ja hoidossa. Suomalaisten elinajan odote kasvaa kaikissa ikäryhmissä ja vuonna 2030 joka neljännen suomalaisen onkin ennustettu olevan yli 65-vuotias.

Ikäihmisten toimintakykyä ylläpitämällä tuetaan ikäihmisiä mahdollisimman itsenäiseen suoriutumiseen ja terveyden ylläpitämiseen. Hyvään, laadukkaaseen ja kokonaisvaltaiseen ikäihmisen toimintakyvyn tukemiseen kuuluu fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja hengellisen toimintakyvyn osa-alueiden tukeminen. Turun NMKY:n yhtenä tavoitteena Suvituulessa on tasavertaistaa aktiivisen osallistumisen mahdollisuuksia taloudesta ja toimintakyvystä riippumattomiksi. Toimintamuotoina ovat liikunnan lisäksi erilaiset muistia ylläpitävät ja mieltä virkistävät toiminnot.

Turun NMKY on keväällä 2024 selvästi onnistunut tavoitteessaan ikäihmisten fyysisen toimintakyvyn ylläpitämisessä. Yhteistyössä Turun kaupungin kanssa on järjestetty Liiku lähellä -ryhmiä 65+ ikäisille. Tarve ja kiinnostus on ollut selvää; parhaimpina kertoina paikalla on ollut yli 50 osallistujaa ja huonoimpinakin yli 30. Silloinkin kun talvi yllätti kevättä odottavat turkulaiset puolen metrin kinoksilla keskellä kesärengasaikaa, oli paikalle saapunut kymmenkunta säätä uhmaavaa aktiivista liikkujaa!

Liiku lähellä- ryhmien lisäksi Turun kaupungin kanssa on järjestetty 75+ ikäisten VoiTas-ryhmiä ja lisäksi kaupungin seniorikortilla on päässyt treenaamaan ikäihmisten kuntosalille.

Ikäihmisten tavoittaminen muuhun kuin fyysistä toimintakykyä ylläpitävään toimintaan Alueolohuone Suvituvan puolella on ollut haastavampaa. Teemapäivät, kuten Levyraati, rovasti Antti Koposen pääsiäiseen johdattelu sekä viulunsoitonopettaja, muusikko Katriina Rainion musiikkiteemainen päivä, tavoittivat mukavasti osallistujia, mutta avoimia yhdessäoloon tarkoitettuja hetkiä eivät alueen ikäihmiset ole vielä löytäneet.

Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet sekä kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta ovat tuellaan mahdollistaneet ikäihmisille maksuttoman toimintakykyä ylläpitävän toiminnan Suvituulessa. Uusimpina yhteistyön muotoina on Lounais-Suomen syöpäyhdistyksen asiakkaille viikoittain järjestetty erilaista toimintaa ja Aivoliiton AVH yhdistyksen jäsenille boccia-pelejä ja kahvittelua ja yhdessäoloa.

Ikäihmisten toimintakyvystä Suvituulessa vastaa pitkäaikainen liikunnanohjaaja Merja Entonen, joka erittäin ammattitaitoisena ja valloittavana ohjaajana on löytänyt tiensä osallistujien sydämiin.