Meripartiolippukunta Auran Tähti Pojat

Auran Tähti Pojat – yli 100 vuotta meripartiotoimintaa parhaalla paikalla Turun keskustassa

Lippukunta toteuttaa Suomen Partiolaisten partio-ohjelmaa nojautuen vahvasti omaan yli 100 vuoden historiaansa ja YMCA:n arvoihin. Laadukkaan  viikkotoiminnan lisäksi järjestämme retkiä, purjehduksia ja leirejä jäsenillemme. Kesäkaudella koulutusaluksemme s/y Merisusi toimii merenkulkutaitojen käytännön opetuksen päänäyttämönä tarjoten purjehduskokemuksia kaikille jäsenille. Retkiä järjestetään useasti Oriniemen partiomajalla, todellisia erätaitoja testataan Mynämäen Hirvijärvellä ja leirit ovat viime vuosina useasti toteutettu Harvan leirisaaressa.

Toimintaamme pääsee mukaan koulunsa aloittaneista alkaen kaikenikäisiä partiosta kiinnostuneita henkilöitä. Nuorimmat sudenpennut ja heitä vanhemmat seikkailijat kokoontuvat viikoittain toimintaryhmissään nuorten tai aikuisten johtamana. Seuraavissa ikäluokissa johtajana on yleensä oman ikäkauden johtaja ja heillä on myös partiopiirin Kaakkois-Turun alueen yhteistä ohjelmaa. Lippukunnan hallinnosta huolehtii yli 18 vuotiaista muodostuva partiojohtajaneuvosto. Kaiken taustalla tarvitaan useita auttavia käsiä ja paljon hyviä ideoita. Toimintaa lapsille ja nuorille toteuttamalla saa itsekin ainutlaatuisia vapaaehtoistyön kokemuksia.

Jäsenmaksumme koostuu kahdesta osasta:

– Partion jäsenmaksu on noin 60 euroa vuodessa, ja sen maksamalla saat osallistua lippukuntasi, piirisi ja Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n toimintaan. Samalla kuulut kansainväliseen partioliikkeeseen. Maksuun sisältyy sekä Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n, partiopiirin ja Auran Tähti Poikien oma jäsenmaksu

– YMCA Turun jäsenmaksu on 20 euroa. Jos olet jo muussa YMCA- toiminnassa, tätä osaa ei tarvitse maksaa kahdesti. Tämä maksettuna voit osallistua myös YMCA Turun muuhun laajaan tarjontaan.

Jäsenmaksuvapautus voidaan myöntää taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Jäsenmaksuvapautus on suunnattu ensisijaisesti alaikäisille. Jäsenmaksuvapautuksella halutaan varmistaa myös vähävaraisten perheiden lasten mahdollisuus harrastaa partiota. Jäsenmaksuvapautusta anotaan kirjallisesti Kuksassa . Kaikki anomukset toimitetaan piiriin toiminnanjohtajalle. Jäsenmaksusta vapauttamista voi anoa ympäri vuoden. Vapautus tulee kuitenkin anoa ennen jäsenmaksulaskun eräpäivää.

Jäseneksi voit ilmoittautua https://www.partio.fi/tule-mukaan/ ja valitse lippukunnaksi Auran Tähti Pojat.

Linkkejä