Scoutkåren Kamraternas Föräldra- och understödsförening r.f SKUFFEN

Föreningens verksamhets idé och målsättnig är att stöda scoutkåren ”Kamraterna” (Koffan) såväl ekonomiskt som genom rådgivande verksamhet. Föreningens medlemmar strävar också till att befrämja sammarbetet mellan scouternas hem och scoutkårens ledning. Understöds föreningen äger och underhåller en utfärdsstuga i Pemar samt en segelbåt som båda står till Koffans förfogande och som scouterna flitigt utnyttjar för sin verksamhet. Föreningen är en del av huvudföreningen KFUM i Åbo och har för närvarande 30 medlemmar.