Valmennus

Missio

Turun NMKY tarjoaa laadukasta, tavoitteellista, haastavaa ja hauskaa koripallotoimintaa.

Arvot

ilo, oppiminen, kaveruus, tavoitteellisuus

Slogan

Empowering young people

Turun NMKY – koripallo, valmennuksen yleiset linjaukset junioritoiminnassa

Pikkususijoukkueet
Pikkususijoukkueisiin ohjataan kaikki päiväkoti-ikäiset ja ensimmäisellä luokalla olevat aloittelevat koripallon harrastajat. Pikkususijoukkueissa toimintaa toteutetaan kerran viikossa.

Mini- ja mikrojuniorit
Mikrojuniorit ovat peruskoulun toisella ja kolmannella luokalla. Minijuniorit ovat neljännellä ja viidennellä luokalla. Mikro- ja minijuniorijoukkueet toimivat myös aloittelevien lasten sisääntulojoukkueina. Kaikki halukkaat, joukkueiden toimintasääntöjä noudattavat lapset otetaan toimintaan mukaan. Ryhmiä tehdään lisää lasten koripallon aloittamisajankohdan ja iän mukaan valmentajaresurssien puitteissa. Ohjausta ja valmennusta eriytetään harjoitusten sisällä siten, että toimintaa voidaan toteuttaa kunkin osaamisen ja motiivien mukaan.

Mikro- ja minijunioreissa kaikki joukkueen toimintasääntöjä noudattavat lapset osallistuvat pelitapahtumiin ja pelaavat kokoonpanossa ollessaan. Peliaika otteluissa ansaitaan hyvällä ja oppimisen mahdollistavalla asenteella joukkueen toimintaa kohtaan, niin harjoituksissa kuin peleissäkin. Sarjoihin ja turnauksiin osallistuvia joukkueita voidaan muodostaa lasten pelitaitojen ja motivaation mukaisesti.

Mikrojunioreissa toiminnan tavoitteena on huomioida kaikki lapset siten, että kipinä koripallon pelaamiseen ja harjoitteluun voi syntyä. Harjoittelun ja pelaamisen painopiste on monipuolisissa motorisissa perustaidoista ja lajin perustaidoissa, joita kehitetään leikinomaisissa harjoituksissa.

Minijunioreissa harjoittelun ja pelaamisen painopiste on edelleen motorisissa perustaidoissa, mutta myös lajitaitojen ja pelitaitojen kehittäminen lisääntyy. Laji-innostuksen kasvattamien ja uusien pelaajien ottamien ja sopeuttaminen ryhmään erilaisista valmiuksista huolimatta on ensiarvoisen tärkeää.

U14 / U13
U14 / U13 juniorit ovat peruskoulun kuudennella ja seitsemännellä luokalla. Ryhmälle voidaan tehdä erillisiä harjoitusryhmiä osaamisen ja motivaation mukaan. Ikäluokan talentit ohjataan koripalloluokalle yläkouluun. Ikäluokan päävalmentaja vastaa kaikkien pelaajien harjoittelun suunnittelusta ja toiminnan kokonaisuudesta.

U14 / U13 junioreissa kaikki joukkueen toimintasääntöjä noudattavat pelaajat osallistuvat pelitapahtumiin ja pelaavat kokoonpanossa ollessaan. Peliaika otteluissa ansaitaan hyvällä ja oppimisen mahdollistavalla asenteella joukkueen toimintaa kohtaan, niin harjoituksissa kuin peleissäkin.

U14 / U13 junioreissa harjoittelun ja pelaamisen painopiste on kunto-ominaisuuksien kehittäminen ikään sopivalla tavalla sekä laji- ja pelitaitojen kehittäminen. Pelaajien kannustaminen omaehtoiseen monipuoliseen liikkumiseen on myös tärkeää. Erot joukkueen taitotasossa voivat olla suuria, johtuen osaltaan pelaajien biologisesta kasvusta ja kehityksestä ja siksi valmennuksen eriyttämiseen ja ryhmien koossa pysymiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Murrosiän mukanaan tuomien haasteiden huomioiminen parantaa onnistumisen edellytyksiä.

U15 / U16 juniorit
U15 / U16 juniorit ovat peruskoulun kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla. Ikäluokan päävalmentaja vastaa kaikkien pelaajien harjoittelun suunnittelusta ja toiminnan kokonaisuudesta. Kaikille, jotka harjoittelevat tavoitteellisesti pyritään tarjoamaan mahdollisuus harjoitella kilparyhmässä. Ikäluokan talentit ohjataan urheilulukioon.

Paikka pelaavaan kokoonpanoon ja peliaika otteluissa ansaitaan hyvällä ja oppimisen mahdollistavalla asenteella joukkueen toimintaa kohtaan, niin harjoituksissa kuin peleissäkin.

U15 / U16 junioreissa harjoittelun ja pelaamisen painopiste on kunto-ominaisuuksien kehittäminen ikään sopivalla tavalla sekä laji- ja pelitaitojen kehittäminen. Murrosiän mukanaan tuomien haasteiden huomioiminen parantaa onnistumisen edellytyksiä.

U17 / U19 juniorit
U17 / U19 juniorit ovat toisen asteen koulutuksessa. Ikäluokan päävalmentaja vastaa pelaajien harjoittelun suunnittelusta ja toiminnan kokonaisuudesta.

Paikka pelaavaan kokoonpanoon ja peliaika otteluissa ansaitaan hyvällä ja oppimisen mahdollistavalla asenteella joukkueen toimintaa kohtaan, niin harjoituksissa kuin peleissäkin.

Joukkueen urheilullisen menestyksen lisäksi harjoittelussa korostuu yksilön eri ominaisuuksien, peli- ja lajitaitojen kehittäminen ja sen varmistaminen, että harjoittelu valmistaa mahdollisuuteen edetä edustusjoukkueeseen.