Korona toi buustauspäivät

Ohjaajakoulutukset, eli isois-, apujohtaja- ja semijohtajakoulutuksiin osallistui vuonna 2020 ennätyksellisen paljon nuoria, yhteensä 63. Koulutusten muuttaminen monimuotoisesti ja soveltaen toteutettavaksi tapahtui melko vauhdikkaasti, kun samana päivänä kuin rajoitukset astuivat Varsinais-Suomessa ja Turun NMKY:ssa voimaan, oli tarkoitus lähteä koulutusviikonloppuun. Ihan niin nopeasti ei ollut vaihtoehtoisia toteutusmenetelmiä kasassa vaan hetken aikaa piti suunnitella. Lopulta kevään koulutusviikonloppuja päädyttiin järjestämään zoomilla, jossa oli mahdollista jakaantua myös pienryhmiin. Kesäaikana ohjaajille järjestettiin buustauspäiviä, joissa ohjaajien taitojen osaamista vahvistettiin kevään koulutuksien osittain peruunnuttua. 

Koronavuodesta huolimatta semijohtajien veneilytaitojen koulutusviikonloppu saatiin järjestettyä monen vuoden tauon jälkeen, kun kohtaava toiminta oli mahdollista kesän alkaessa. Tämä koettiin erityisen mukavana pitkän kevään etäilyn jälkeen. 

Vaikeinta ohjaajakoulutusten siirtymisissä valtaosin etäopetukseen oli se, että monien mm. Harvassa tarvittavien taitojen opettaminen etänä on käytännössä lähes mahdotonta, paljon tarvittiin siis soveltamista. Alkuun sopeutuminen etätoimintaan oli vaikeaa, mutta kuten ohjaajat yleensä, kekseliäisyydellä ja sinnikkyydellä erilaisia poikkeavia tapoja koulutusten järjestämiseen keksittiin. Myös pienryhmissä tavattiin mahdollisuuksien mukaan, näissä syntyi paremmin ja aktiivisemmin keskustelua ja vuorovaikutteisuutta.

Zoomin välityksellä, luovuutta käyttäen onnistui kouluttautua mm. leikinohjaamiseen – näppärät ja kekseliäät isoskoulutettavat kehittivät pienryhmissä etäleikkejä, joita sitten testattiin toisten osallistujien kanssa. Pienryhmissä kokoontuessa kehiteltiin ryhmäytymisleikkejä, joissa pystyttiin huomioimaan todelliset turvaetäisyydet koko leikin ajan.

Käytännön oppina vuodesta tulikin juuri tieto ja osaaminen monista uusista toimintatavoista, kohtuullisella vaivalla moni asia voidaan tarvittaessa siirtää etätoiminnaksi. Myös korona-ajan rajoitusten vaikutuksesta järjestetyt ohjaajien buustauspäivät koettiin niin toimiviksi, että niitä tullaan järjestämään jatkossa, ilman koronaakin.