Koulusopu meni chattiin

Vuoden 2020 aikana KouluSopu-hanke on tarjonnut apuaan Turun alueen kouluille luokkien työrauhaa, parempaa ilmapiiriä ja ryhmähenkeä tukevana toimintana. Toimintaa on järjestetty pääasiassa kokonaisille koululuokille.

Hankkeen tavoitteena on ollut toimia matalan kynnyksen tukena kouluille, erityisesti koulukiusaamisen vastaisessa työssä ja sen ehkäisyssä. Tilanteet ovat olleet kaveriporukoiden tai koko luokkien välisiä konfliktitilanteita, joihin on etsitty ratkaisua osapuolten kuulemisen, keskustelujen ja ryhmäyttämis-harjoitusten avulla sekä tunne- ja kaveritaitojen kehittämisellä.

 

KouluSopu on ollut käytettävissä matalalla kynnyksellä ja täydentänyt koulujen omaa kiusaamista ehkäisevää työtä. Toiveena on ollut, että jokainen lapsi ja nuori voisi kokea olonsa turvalliseksi ja mukavaksi koulupäivän aikana ja vapaa-ajalla. Toimintaa on rahoittanut Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet.

KouluSopua on vuoden 2020 toteutettu yhdeksässä turkulaisessa ala- ja yläkoulussa 2-9-luokkalaisten parissa. Selvästi suurin tarve toiminnalle on ollut luokissa 4-6.

Korona-aikana haastavinta on ollut se, ettei ole päästy fyysisesti tapaamaan koululuokkia. Suurin haaste oli ehkä se, että koulut olivat kevätkauden suurimmaksi osaksi etäopetuksessa. Etänä järjestettävä toiminta ei kuitenkaan vastannut hankkeen ajatusta kohderyhmien kohtaamiseen.

Syksyllä pureuduttiin myös etäopetuksesta kesäloman jälkeenkouluun palaamisen haasteisiin. 

Korona-pandemia aiheutti sen, että vierailu kouluissa ja koululuokissa oli jonkin aikaa tauolla. KouluSopu-toiminta siirtyi kuitenkin varsin ketterästi käyttämään erilaisia digitaalisia alustoja kohtaamisissaan. Syyskaudella tapaamiset hoidettiin joko etänä tai tapaamalla luokkia ulkona turvaetäisyyksiä noudattaen.

’Korona-ajasta on opittu se, että työtä voi jatkaa kehittämällä omia työtapoja sillä tavalla, että kohtaamisia on voitu järjestää mm. ulkona turvaetäisyydet ja muut korona-ohjeistukset huomioiden. Uusina työtapoina voidaan mainita KouluSopu-chat, Instagramin lisääntynyt käyttö, tapaamiset etänä ja lähitoimintojen sopeuttaminen vähemmän kontaktia vaativaan suuntaan.