Katusovittelu kasvatti tunnettuuttaan

Koronan vuoksi katusovittelun asiakastyö oli lähes kokonaan tauolla keväällä kahden kuukauden ajan. Uusia sovittelujuttuja ei tuona aikana tullut viranomaisilta, eikä kasvokkain tapaamisia järjestetty. Tämä aiheutti sen, että syksyllä sovittelussa oli ruuhkaa ja osittain hyvin vanhojakin juttuja. Etätapaamisten todettiin toimivan joidenkin nuorten kanssa, mutta oli myös huonompia kokemuksia. 

Kevään etäkoulun aikana saatettiin etänä loppuun katusovittelijoiden ja kahden koululuokan yhteinen kouluturvallisuuteen liittyvä projekti. Se onnistui verkossa melko hyvin, koska opettajat, luokat ja sovittelijat olivat tulleet jo ennen koronarajoituksia tutuiksi toisilleen. Korona-aikaan oli hyvä turvautua myös perinteiseen puhelimeen ja kysellä palautetta sovittelussa jo aiemmin olleilta nuorilta. 

Katusovittelumalli tuli vuoden aikana tunnetummaksi. Alkuvuodesta saatiin paljon medianäkyvyyttä paikallislehdissä ja -radiossa. Yhteistyö toimi hyvin tärkeimpien yhteistyökumppaneiden, Ankkuritoiminnan, koulujen ja sovittelutoimiston kanssa. Koronasta huolimatta vuoden aikana saatiin 36 sovittelualoitetta. 83 nuorta kohdattiin, näistä valtaosa oli alle 15-vuotiaita. Huoltajia tavattiin nuorten asioissa 66. Sovitteluihin liittyviä tapaamisia oli 101. Vuoden aikana toimintaa oli Turun lisäksi Salossa, Paraisilla, Naantalissa, Kaarinassa ja Uudessakaupungissa sekä etäyhteyksin Tampereelle ja Pieksämäelle. 

Katusovittelun asiakkaaksi ohjautui useita kodin ulkopuolelle sijoitettuja nuoria. Osallistumiskynnyksen madaltamiseksi tarjottiin mahdollisuus pitää erillistapaamiset sijoituspaikoissa, mikä todettiin hyväksi käytännöksi.

Vuoden aikana hankkeessa kehiteltiin yhdessä yhteistyötahojen kanssa toimenpiteitä konfliktitilanteisiin, joissa sovittelu ei syystä tai toisesta ole mahdollista. Tärkeintä oli joka tapauksessa saada tilanne rauhoittumaan. Kehitystyö jatkuu myös vuonna 2021.

Turkuun saatiin uusia katusovittelijoita Aseman Lasten etäkoulutuksesta. Uudet sovittelijat olivat mukana katusovitteluissa ja auttoivat näin syksyisen jutturuuhkan purkamisessa. Loppuvuodesta valmistui vielä yhteisöpedagogin opinnäytetyö katusovittelun osallistavasta palautteenkeräämisestä.