– Laatulupaus

Nuorten Tukiasunnoilla.

Tukiperhetyöntekijät ja nuoret asuvat samassa talossa. Jokaisella nuorella on oma nimetty tukiperhetyöntekijä ja oma koti. Tukiperhetyöntekijä tapaa nuorta säännöllisesti ja sovitusti.

Tukiperhetyöntekijät muodostavat moniammatillisen työyhteisön. Kaikilla on sosiaali-, kasvatus- tai terveydenhuoltoalan koulutus.

Nuorella on oman tukiperhetyöntekijän lisäksi myös muiden tukiperhetyöntekijöiden sekä talojohtajan tuki. Tukiperhetyöntekijät työskentelevät käytännönläheisesti ja ohjaavat nuorta arjessa kohti hyvää elämää.

Kunkin tukiperhetyöntekijän työskentelyn pohjana on yksilöllisyys, joustavuus ja välittäminen. Työskentely mahdollistaa pitkäjänteisen tuen ja läsnäolon arjessa, huomioiden nuoren tarpeet sekä yhdessä määritellyt tavoitteet. Tuen oikea-aikaisuus ja sen realistinen kohdentaminen arjessa on ensiarvoista.

Sitoudumme yhteistyöhön nuoren ja hänen verkostojensa kanssa.

 

arkihaltuun.fi