TASKU Tukiasunnot

NMKY-Sosiaalipalveluiden TASKU Tukiasunnot keskittyy itsenäistymisvaiheessa olevien nuorten kanssa elämänhallinnan, asumisen ja itsenäisen arjesta selviytymisen harjoitteluun. Tarjoamme fyysisiltä puitteiltaan erinomaiset mahdollisuudet tavanomaisen perusarjen, elämänhallinnan ja asumisen harjoitteluun, yhdistettynä ammatilliseen sosiaaliseen tukeen. Toiminnassamme  hyödynnetään tehokkaasti normaalille vuokra-asumiselle ominaisia puitteita.

Tukiasunnoilla sekä nuoret, että heitä tukiperhetyöntekijöinä ohjaavat sosiaali-, kasvatus- ja/tai terveysalan ammattilaiset asuvat kaikki samassa portaassa, omissa asunnoissa. Jokaisessa talossa on oma, toimintaa johtava talojohtaja. Tukiasunnoilla, eripaikkakuntien välillä, toimii tukiasuntojen yhteinen ohjaajaa. Tiimiimme kuuluu myös oma nuorisopsykiatrian erikoislääkäri.

Asunnot sijaitsevat Turun, Raision ja Salon keskustoissa, tavallisissa kerrostaloissa. Toiminnassa ja asumisessa voidaankin tehokkaasti hyödyntää normaalille vuokra-asumiselle ominaisia puitteita. Peruskäsitteitä toiminnassa ovat koti, arki ja arjen suuntaaminen. Toiminta on luonteeltaan käytännönläheistä ja perustuu luotettavan ja kestävän suhteen muodostumiseen nuoren ja tukiperhetyöntekijän välille.

Tukiasunnoilla asumisen tarkoitus on parempi arjesta selviytyminen ja oman elämän hallinta. Asumisen ja elämänhallinnan harjoittelu Tukiasunnoilla, yhdessä oman tukiperhetyöntekijän kanssa, on elämän perustaitojen harjoittelua mahdollisimman aidossa ympäristössä, tavoitteellisesti ja käytännönläheisesti. Asuminen voi olla myös tilanteesta riippuen luonteeltaan enemmän arvioivaa. Tällöin hyvin käytännönläheisesti voidaan kartoittaa, mitä täysin omassa asunnossa itsenäisen elämän toteutuminen edellyttäisi, mitkä ovat haasteet ja millaisia mahdollisia tukipalveluita pitkällä aikavälillä tulevaisuudessa tarvittaisiin.

Elämänhallinnan ja asumisen harjoittelun tavoitteiden pääsuunnat ja painopisteet:

  1. Kasvun tukeminen nuoresta aikuiseksi
  2. Arjen perustaitojen harjoittelu – arki, asuminen ja rutiinit
  3. Arjen suuntaaminen – koulutus, työelämä, harrastukset, tulevaisuus
  4. Suhteen selkiytyminen itseensä, lähimmäisiin ja yhteiskuntaan – Itsenäistyminen sosiaalisissa suhteissa ja vuorovaikutuksessa.

Tukiasunnoilla nuori, tukiperhetyöntekijä ja talojohtaja sopivat yhteisistä arjen suuntaviivoista yhdessä. Suunnitelmat ja suuntaviivat elävät tilanteiden, elämän ja tarpeiden mukana. Tukiasunnoilla nuori ja tukiperhe elävät normaalia arkea yhdessä eteenpäin.

 

TURKU – RAISIO – SALO

arkihaltuun.fi