Arvot ja perustehtävä.

A R V O T
Nuoren hyvä elämä

INHIMILLISYYS
TURVALLISUUS
YKSILÖLLISEN KASVUN MAHDOLLISTAMINEN
AVOIMUUS
AMMATILLISUUS
OIKEUDENMUKAISUUS

P E R U S T E H T Ä V Ä M M E
Itsenäistymisen tukeminen

VOIMAANTUMISEN TUKEMINEN
ARJEN HALLINNAN HARJOITTELU
AIKUISEN MALLIN MAHDOLLISTAMINEN
PSYKOSOSIAALINEN TUKI
VERKOSTOYHTEISTYÖ

arkihaltuun.fi