– Arvot ja perustehtävä.

ARVOT Nuoren hyvä elämä

Inhimillisyys
Turvallisuus
Yksilöllisen kasvun mahdollistaminen
Avoimmuus
Ammatillisuus
Oikeudenmukaisuus

 

PERUSTEHTÄVÄMME Itsenäistymisen tukeminen

Voimaantumisen tukeminen
Arjen hallinnan harjoittelu
Aikuisen mallin mahdollistaminen
Psykososiaalinen tuki
Verkostoyhteistyö

 

 

arkihaltuun.fi