Katusovittelussa alkamassa vireä syksy

Katusovitteluhankkeessa odotetaan työntäyteistä syksyä. Uutena työmuotona ovat nuorten rikos- ja riita-asioiden yhteissovittelut Varsinais-Suomen sovittelutoimiston  kanssa. Poliisi arvioi nuoria koskevissa rikosilmoituksissa juttujen soveltuvuuden katusovitteluun ja lähettää osan jutuista ”korvamerkittyinä” eteenpäin sovittelutoimistoon. Sovittelutoimisto ottaa näiden juttujen osalta yhteyttä NMKY:n sovittelijoihin, Paula Nurmiseen tai Vilma Suomiseen. Katusovittelija sovittelee jutun työparinaan  sovittelutoimiston vapaaehtoissovittelija.

Kahdenlaisia sovitteluja

Sovittelutoimiston asiakkaat saavat täysin saman palvelun kuin saisivat ilman katusovittelukuviotakin. Normaalisti sovittelutoimiston jutuissa on kaksi vapaaehtoissovittelijaa.  Paula ja Vilma ovat suorittaneet rikos- ja riita-asioiden vapaaehtoissovittelijan koulutuksen ja tehneet siltä pohjalta sovitteluja. Katusovittelu tuo sovitteluihin ”extrana” kasvatusalan ammattilaisen otetta ja enemmän aikaa ja mahdollisuuksia nuoren ja koko perheen tukemiseen sovittelun jälkeen.

Nuorten kanssa toimivat Ankkuri-poliisit  tai muut toimijat, lähinnä koulujen henkilökunta, voivat ohjata sovittelujuttuja NMKY:lle myös suoraan. Nämä jutut ovat useimmiten koulussa tai koulumatkoilla sattuneita vahingontekoja tai kiusaamista, joista ei välttämättä ole tarve tehdä rikosilmoitusta. Tällöin Paula ja Vilma sovittelevat jutut yhdessä, viranomaistoiminnan ulkopuolella. Läheistä yhteistyötä on varmasti myös NMKY:n oman KouluSopu-hankkeen kanssa. Se ennaltaehkäisee konflikteja ja sovittelu taas soveltuu tilanteisiin, jotka ovat jo niin pitkällä, että tarvitaan ulkopuolisia aikuisia auttamaan konfliktin selvittelyssä ja sopimisessa.

NMKY:n sovittelua rahoittaa STEA vuosina 2019-2021.