Koulusovittelu on nyt KouluSopu

Turun NMKY:n nuorisotoiminta jatkaa viime vuonna alkanutta kiusaamista ehkäisevää kouluyhteistyötä. Uusien työntekijöiden myötä työmuoto sai nimekseen KouluSopu-hanke. Se tarjoaa apua peruskouluille tilanteissa, joissa lapset ja nuoret eivät osaa olla yhdessä ja toimia sopuisasti. Tarkoituksena on toimia koulun tukena koulukiusaamisen vastaisessa työssä.

Työntekijöinä hankkeessa toimivat nuorisotyöntekijät Petra Alamäki ja Joni Palokankare.

Heidän työnsä kouluissa alkaa aina opettajan kanssa keskustelemalla ja tutustumalla luokkaan tai pienryhmään tunteja ja välitunteja seuraamalla. Siitä eteenpäin toiminta räätälöidään tarpeen mukaan. Ongelmallisiin koulupäivän aikaisiin tilanteisiin etsitään ratkaisuja osapuolten kuulemisen, keskustelujen ja ryhmäyttämisharjoitusten avulla sekä tunne- ja kaveritaitojen kehittämisellä.