Jokainen lapsi ansaitsee mielekästä vapaa-ajan toimintaa

Harrastustoiminta on parasta vastapainoa arjen toimintaan. Harrastuksen tulee olla paikka, jossa lapsi ja nuori tuntee olonsa turvalliseksi, solmii ystävyyssuhteita ja on tasa-arvoinen muiden kanssa. Harrastustoiminnalla on myönteisiä vaikutuksia myös esimerkiksi mielen hyvinvointiin. Se antaa energiaa ja tukee sosiaalisia suhteita. Harrastukset vaikuttavat positiivisesti myös koulumenestykseen – harrastaminen kehittää monipuolisia taitoja ja täydentää koulussa opittua.

Harrastaminen tuo myönteisiä vaikutuksia monelle elämän osa-alueelle. Paitsi koulussa menestymiseen, harrastaminen kehittää ja täydentää monipuolisia tarvittavia taitoja myös elämiseen. Harrastukset lisäävät sosiaalisia suhteita, kiinnittymistä yhteisöön ja vähentävät yksinäisyyden tunnetta. Mieli ja keho voivat paremmin etenkin harrastuksien myötä. Siksi lasten ja nuorten pitäisi päästä harrastamaan enemmän. Lue lisää…