Maahanmuuttajapalvelut sillanrakentajana suomalaiseen yhteiskuntaan

“Sillanrakentajana suomalaiseen yhteiskuntaan 2008-2018henkilökohtaisen palveluohjauksen menetelmin” – 22.10.  julkaistu Turun NMKY:n Maahanmuuttajapalvelun 10 vuoden työtä kuvaava käsikirja sisältää ajatuksia maahanmuuttajapalvelussa tehtävästä aikuisten maahanmuuttajien henkilökohtaisesta palveluohjauksesta.

Turun NMKY:n Maahanmuuttajapalveluiden työ painottuu ongelmia ja vaikeuksia kohdanneiden aikuisten auttamiseen. Tukea ja apua ovat hakeneet jo pidempään maassa oleskelleet maahanmuuttaja-aikuiset. Asiakkaita on tullut monilta eri taustoilta. Kotimaita on yli 30 ja kieliä yli 40. Jotkut ovat perheellisiä, toiset sinkkuja ja monet ovat eronneita. Toiset ovat suorittaneet korkeakoulututkinnon omassa maassaan ja toiset oppineet kunnolla lukemaan vasta Suomessa.

Maahanmuuttajapalveluiden asiakkaita yhdistää usein se, että omat voimavarat tai osaaminen eivät yksin riitä jossakin elämäntilanteessa ja suomalainen apu ja tuki nähdään parhaana keinona selvitä eteenpäin. Useimmat asiakkaat tarvitsevat pitkäkestoista rinnalla kulkemista jopa useiden kuukausien ajan.

Kotoutuminen tarkoittaa sitä, että maahanmuuttaja sopeutuu suomalaiseen yhteiskuntaan ja omaksuu uusia tietoja, taitoja ja toimintatapoja, jotka auttavat häntä osallistumaan aktiivisesti uuden kotimaansa elämänmenoon. Maahanmuuttajapalveluiden työ on perustunut siihen, että kuka tahansa maahanmuuttaja voi kotoutua Suomeen loistavasti, varsinkin jos hän kykenee omaksumaan suomen kielen ja opiskelemaan itselleen ammatin ja sen myötä työllistymään. Näissä asioissa vastaan tuleviin ongelmiin Maahanmuuttajapalvelut on nyt kymmenen vuoden ajan vastannut kehittämällään palvelumetodilla.

Käsikirjassa käydään läpi hyväksi koettuja seurantatapoja ja palautteista saatuja oivalluksia. Käsikirja on tehty sekä oppaaksi että ajatusten herättäjäksi kaikille maahanmuuttajien ohjauksesta kiinnostuneille.