Nuorten liikkeitä Raision kaupungin alueella kartoitetaan

Turun NMKY on yhdessä Raision kaupungin nuorisotoimen kanssa aloittanut kartoituksen nuorison liikkeistä Raision kaupungin alueella.

Kuvan mahdollinen sisältö: ainakin yksi henkilö, ihmiset seisovat ja ulkoilma

Lähtökohtana kartoitukselle on ollut ”nuorten häiriökäyttäytyminen” Tasalan liikekeskuksessa. Työ tapahtuu jalkautumalla kahden Turun NMKY:n nuorisotyöntekijän voimin nuorten pariin.

Kartoituksen tarkoituksena on mm. selvittää, missä nuoriso liikkuu, mitä palveluita nuorille on jo olemassa ja mitä nuoret toivoisivat Raisioon. Kartoitustyö jatkuu marraskuun puoliväliin asti kahtena iltana viikossa, viikoittain vaihtelevina päivinä ja kellonaikoina, jotta tilanteesta saadaan mahdollisimman laaja ja selkeä kuva.

Kartoituksesta tehdyn raportin pohjalta on tarkoitus yhdessä Raision kaupungin nuorisotoimen kanssa pohtia, millaiselle nuorisotyölle Raisiossa on tarvetta jatkossa.