Koronakriisin nuoriin kohdistuneita vaikutuksia lievennetään tarjoamalla virkistäytymistä ja vertaistoimintaa

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on myöntänyt Suomen YMCA:n liitolle avustuksen koronakriisin nuoriin kohdistuneiden vaikutusten lieventämiseen. Rahoituksella toteutetaan aikavälillä 1.8.2021–31.12.2022 Virkistymistä ja vertaisuutta -hanke, jota toteutetaan paikallistasolla Helsingin, Turun, Tampereen ja Vantaan NMKY – YMCA -paikallisyhdistyksissä, Suomen YMCA:n liiton toimiessa koko hankkeen koordinaattorina.

Alkavalla hankkeella lievitetään koronaviruskriisin aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia nuorten kasvu- ja elinoloihin sekä vahvistetaan nuorten edellytyksiä toipua koronakriisin seurauksista. Hankkeen toiminta suunnataan nuorille ja heidän perheilleen. Kohderyhmänä painotetaan nuoria, joiden tilanne on vaikeutunut entisestään pandemian myötä. Riskitekijöinä hankkeen kohderyhmän nuorilla voi olla sosiaalisia tai muita haasteita, oppimisvaikeuksia tai koulupudokkuutta, yksinäisyyttä. Perhe käsitteenä ymmärretään hankkeessa laajasti: perhe voi tarkoittaa ketä tahansa nuorelle tärkeää lähiaikuista, jolla on merkitystä nuoren hyvinvointiin.

Hankkeessa lisätään nuorten ja heidän lähiaikuistensa mahdollisuuksia vertaisuuden kokemiseen vertaisryhmissä sekä leiritoiminnassa. Paikallisyhdistysten osahankkeissa on kohderyhmään, toimintatapoihin ja yhteistyökumppaneihin liittyviä paikkakuntakohtaisia painotuksia. Kaikilla osahankkeiden toimijoilla on pitkä kokemus ja laaja osaaminen nuorten parissa tehtävästä hyvinvoinnin lisäämisestä.

Turun NMKY:n osahankkeen tavoitteena on nuoren auttaminen koko perheen voimavaroja vahvistaen. Kohderyhmänä ovat yläkoululaiset ja alle 18-vuotiaat nuoret, joita tavoitetaan mm. Turun NMKY:n kiusaamista ehkäisevän työn ja tukiasuntotoiminnan kautta. Hankkeen puitteissa järjestettävällä vertaisryhmä- ja leiritoiminnalla tullaan tavoittamaan n. 80 nuorta ja heidän lähipiiriään.

Lisätietoa:

Pääsihteeri Satu Alanen p. 040 828 9799 satu.alanen@ymca.fi