Turun NMKY:n nuorisotyö jalkautuu Turun kaduille

Kesäkuun alusta alkaen Turun NMKY:ssa on työskennellyt kaksi hanketyöntekijää, Katja Vossi ja Johannes Männikkö, joiden työnkuvana on jalkautua Turun kaupungin kaduille kohtaamaan nuoria. Kyseessä on vuoden 2022 loppuun asti kestävä hanke, jota rahoittaa Turun kaupunki.

Työn taustalla on kevään aikana Turussa ilmiöksi noussut nuorten jengiytyminen ja sen mukanaan tuomat lieveilmiöt. Jalkautuvan nuorisotyön tavoitteena on häiriökäyttäytymisen juurisyiden selvittäminen nuoria kohtaamalla, nuorten tukeminen ja ohjaaminen mielekkäiden vapaa-ajan toimintojen tai mahdollisesti eri palveluiden piiriin. Käytännössä hanketyöntekijät jalkautuvat sinne, missä nuoret ovat: kaupungin keskustaan ja lähiöalueille, nuorten kokoontumispaikkoihin.

Turun NMKY:n jalkautuva nuorisotyö on vahvasti kohtaavaa ja nuorta tukevaa, jokainen nuori huomioidaan yksilönä omine erityispiirteineen.

Vahvaa yhteistyötä tehdään Turun NMKY:n eri toimintojen kuten Katusovittelun, Maahanmuuttajapalveluiden, kiusaamista ehkäisevän toiminnan ja Yökoriksen kanssa. Pääyhteistyökumppaneina toimivat myös Turun kaupungin nuorisotyötä tekevät yksiköt ja poliisi. Lisäksi yhteistyötä tehdään muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Hankkeessa työntekijöinä toimivilla Katjalla ja Johanneksella on vahva kokemus kohtaavasta työstä ja eväitä myös haastavamman kohderyhmän kanssa toimimiseen. Katja on koulutukseltaan sosionomi ja Johannes poliisi.