Turun NMKY selvittää keinoja nuorten turvallisuuden paranemiseen Turun seudulla

Turun NMKY:n alkavan katutyön tarkoituksena on parantaa nuorten turvallisuutta Turussa ja sen lähikunnissa selvittämällä jengiytymisilmiön tilannekuvaa ja luomalla toimintamalli, jolla nopeasti reagoiden ja kohdealueille liikkumalla tavoitetaan kohderyhmän nuoria ns. katujengiläisiä.

kaksi ihmistä tappelevat

Nuorten pahoinvointi ja sen ilmeneminen väkivaltaisella ja häiriökäyttäytymisellä on Turun seudulla huolestuttavalla tasolla. Tutkimusten mukaan alle 15-vuotiaiden väkivalta on kolminkertaistunut. Turussa vuosien 2015-2021 aikana.

Nuorten keskuudessa pelon ilmapiiri on lisääntynyt ja turvattomuuden kokeminen kasvanut. Osalle nuorista väkivalta kuuluu arkipäivään, rikoksella oireilemisen ollessa yleensä vain jäävuoren huippu todellisen syyn ollessa taustalla.

Turun NMKY käynnistää Sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskus STEA:n rahoittamana työn, jonka tavoitteena on hahmottaa Turussa ilmiöksi nousseen nuorten pahoinvoinnin ja häiriökäyttäytymisen, ns. katujengitoiminnan tilannekuvaa, ongelman laatua ja laajuutta. Tavoitteena on kehittää toimintamallia sen selvittämiseksi, tavoitetaanko juuri tällaisella työllä, nopeasti reagoiden ja kohdealueille liikkumalla, kohderyhmän nuoria. Tarkoituksena on jalkautua ja kohdata, tukea ja ohjata. Toiminnalla pyritään parantamaan kaikkien nuorten turvallisuutta ja vähentämään jengiytymistä.

Moniammatillisella yhteistyöllä ja luottamuksen luomisen kautta, vahvasti nuorta tukien, pyritään pääsemään käsiksi nuorten ongelmien juurisyihin, parantamaan yleistä turvallisuutta ja auttamaan kohderyhmän nuoria ongelmalähtöisesti. Merkittävinä yhteistyökumppaneina toimivat Lounais-Suomen poliisilaitoksen Ankkuri-tiimi ja Turun Kaupunki. Toiminnan onnistumisen kannalta olennaisinta on tavoittaa juuri ne nuoret, jotka voivat niin huonosti, että turvautuvat herkästi väkivaltaan ja joille väkivalta tai sen läsnäolo on arkipäiväistynyttä.

Nuoret tarvitsevat voimaantumista ja onnistumisen kokemuksia

Jo kuluneena syksynä toimintaa on ehditty pilotoimaan Turussa, ja tästä on saatu jonkinlaista kuvaa kohteena olevasta nuorisosta.

Kohderyhmän nuoret ovat eksyksissä olevia nuoria – heidän elämäänsä kuvaa näköalattomuus, eivätkä he pidä itseään minään. Monen häiriö-käyttäytymisen taustalla voi olla hyvinkin vaikeita juurisyitä, joita kukaan aikuinen ei ole selvittänyt tai käsitellyt heidän kanssaan. Nämä nuoret tarvitsevat voimaantumista ja onnistumisen kokemuksia, kertoo Turun NMKY:n pääsihteeri Satu Alanen.

Tavoitteena on, että nuoria kohdataan yksiöinä ja heille voidaan tarjota kokonaisvaltaista tukea. Työn kautta nuorien toivotaan saavan näkymää tulevaisuuteen sekä löytävän parempaa vapaa-ajan toimintaa ja kokevan yhteisöllisyyttä. Näin jengiytyminen ja sen aiheuttamat lieveilmiöt vähenevät ja nuorten turvallisuus alueella paranee.

Lisätietoja:

Satu Alanen
Pääsihteeri
040 828 9799
satu.alanen@ymca.fi