Blogi: Pelikentiltä rauhanrakentajiksi – Nuoret yhteiskunnallisina vaikuttajina

 

Pelikentiltä rauhanrakentajiksi -toiminnassa nuoret kokoontuvat yhteen, keskustelevat ajankohtaisista asioista sekä suunnittelevat ja toteuttavat tapahtumia. Toiminta tarjoaa nuorille mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin sekä toimia itselle tärkeiden asioiden puolesta.

Nuoret järjestävät tapahtuman syyskuussa osana YK:n Nuorten rauhanviikkoa. Tapahtuman tavoitteena on lisätä nuorten tietoisuutta oikeudenmukaisuudesta sekä ehkäistä väkivaltaa. Tapahtumassa nuoret pääsevät kokeilemaan nuorten väkivaltaa käsittelevää pakohuonepeliä, testaamaan tietojaan tietovisassa tasa-arvosta sekä kertomaan ajatuksiaan siitä, mitä rauha heille merkitsee.

Nuoret ovat olleet aktiivisesti mukana tapahtuman suunnittelussa ja järjestämisessä. Tämä antaa nuorille mahdollisuuden kehittää omaa osaamistaan. Nuoret pääsevät näkemään, miten heidän panoksensa vaikuttaa tapahtuman onnistumiseen jo suunnitteluvaiheessa.

Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Pelastakaa lapset ry:n kanssa. Yhteistyö mahdollistaa asiantuntija-avun lisäksi tapahtumassa käytettävän pakohuonepelin. Työskentely Pelastakaa lapset ry:n kanssa tarjoaa nuorille mahdollisuuden oppia yhteistyön merkityksestä.

Pelikentiltä rauhanrakentajiksi -toiminta osoittaa, että nuoret voivat olla aktiivisia toimijoita yhteiskunnallisissa muutoksissa. Heidän äänensä ja näkemyksensä ovat tärkeitä ja tarpeellisia.

Pelikentiltä rauhanrakentajiksi -toiminta rohkaisee meitä kaikkia tarttumaan toimeen ja vaikuttamaan. Se muistuttaa meitä siitä, että yhdessä voimme luoda oikeudenmukaisemman ja rauhanomaisemman yhteiskunnan!

 

Patrik Harsu

Kirjoittaja toimii Turun NMKY:lla Yökoriksen hankekoordinaattorina. Hän vastaa työssään myös pelikentiltä rauhanrakentajaksi toiminnasta sekä kuuluu globaalikasvatustiimiin.