Blogi: Turun NMKY:n Maahanmuuttajapalvelut – 15 Vuotta Muutosten Äärellä

Juhlavuodet ovat aina erityisiä hetkiä pysähtyä, muistella ja katsoa tulevaisuuteen. Tänä vuonna Turun NMKY:n Maahanmuuttajapalvelut juhlii 15-vuotista taivaltaan. Syksyllä 2008 maahanmuuttajapalvelut alkoi lisääntyneestä tarpeesta neuvoa ja tukea asiakkaita integroitumisessa Suomen yhteiskuntaan sekä tukea palveluohjauskeinoin maahanmuuttajia, jotka vieraassa yhteiskunnassa ovat joutuneet kohtaamaan erilaisia elämäntilanteen muutoksia.huivipäinen ihminen ja kartta

15 vuoden aikana työntekijöiden vaihtuvuus on ollut pientä, tämä kertoo sitoutuneista työntekijöistä ja merkityksellisestä työstä. Toiminnan aloittivat Paula Nurminen ja Marianna Heikkilä, joka noin vuoden työskenneltyään jatkoi muihin tehtäviin. Olavi Katto aloitti vuonna 2009. Paula ja Olavi toimivat työparina, kunnes Paula siirtyi talon sisällä katusovitteluhankkeeseen syyskuussa 2018 ja Paulan tilalle palkattiin Markku Estala. Katy Viljanen aloitti keväällä 2020 Olavin siirtyessä eläkkeelle. Pieni vaihtuvuus on edesauttanut sitä, että palvelu on aina ollut vahvasti henkilöitynyttä hankkeen työntekijöihin ja tämä on tukenut vahvan luottamuksen rakentamista asiakkaiden kanssa.

Kiireettömälle kohtaamiselle on yhä yhtä paljon tarvetta kuin toimintamme aloitusvuotena ja kiinnitämme huomiota erityisesti kestävän kotoutumisen aspekteihin. Kestävä kotoutuminen pyrkii vahvistamaan maahanmuuttajien mahdollisuuksia ja resursseja omassa elämässään sekä edistämään yhteiskunnallista monimuotoisuutta ja yhteenkuuluvuutta.

Maahanmuuttajapalveluissa työskentelevät Katy Viljanen ja Markku Estala

Näiden vuosien aikana olemme vahvistaneet yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, ja meistä on tullut entistä vakiintuneempi ja joustavampi toimija maahanmuuttajatyön kentällä. Hankeperusteisuus on antanut meille mahdollisuuden mennä aina sinne, missä meitä tarvitaan.

Juhlaseminaari pidetään joulukuussa teemalla kestävä kotoutuminen ja luvassa mielenkiintoisia puheenvuoroja!

🎉🎈🥳

Katy Viljanen

Kirjoittaja toimii asiantuntijana Turun NMKY:n Maahanmuuttajapalveluissa